Om Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens hus i Västerås
Foto: Kerstin Alvinge

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner men också mellan regering, riksdag och centrala myndigheter. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.