Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsens hus i Västerås
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner men också mellan regering, riksdag och centrala myndigheter. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

 Content Editor

 Kontakta oss

Länsstyrelsen i Västmanlands län vastmanland@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 90 00 

Fler kontaktuppgifter
Hitta till oss (karta)
Parkera hos oss

Hur går det för Västmanland?

Regionalt utvecklingsprogram för Västmanland

Fakta om länet

Fakta om länet

Länsstyrelsen i sociala medier