Nyhetsarkiv 

Urval: Näringsliv & föreningar, ProjektstödRensa urval
Din sökning gav 18 träffar
 • Västmanland i stark utveckling

  2016-04-26

  15 april träffades Västmannarådets ledamöter i sitt arbete att göra Västmanland starkare. Västmannarådet består av ledande företrädare från näringsliv, politik, Mälardalens högskola, Västmanlands kommuner och landsting (VKL) och Landstinget Västmanland.

 • 23 miljoner i EU-stöd till Take off Öppet rum i Västerås stad

  2016-04-07

  Den sjätte april sammanträdde strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige och tog beslut om att bevilja nära 85 miljoner till åtta prioriterade projekt. 23 400 000 har gått till projektet Take off Öppet rum Västerås stad.

 • Sverige har flest företag med stark tillväxt i EU enligt tidskriften Inc.

  2016-04-04

  Sverige hamnar på första plats i Europa när det kommer till företag med flest snabbaste växande företag.

 • 5,4 miljoner till innovations- och uppstartsföretag

  2016-03-15 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen i Västmanland har beviljat 3 miljoner till Create Open Incubation och 2,4 miljoner till Smart Innovationssystem för att öka länets nyföretagande samt forsknings- och innovationsförmåga.

 • I Västmanlands län löser vi globala utmaningar

  Skärmklipp från Qtaggs Eco Pilot
  2016-03-09

  2015 exporterades varor för 42 miljarder kronor från Västmanlands län, vilket gör länet till ett av rikets mest exportintensiva. Fyra procent av Sveriges varuexport kom härifrån. Det ger en bra indika...

 • Jättelokan ska bekämpas i nytt naturvårdsprojekt

  Jätteloka
  2016-02-10 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen ger 695 000 kronor till fyra lokala naturvårdsprojekt i Västmanland, varav två i Västerås kommun. Det ena handlar om att ta fram en plan för att bekämpa jätteloka i kommunen och det andr...

 • Bredband till Himmeta Bro i Köping

  Gräva för bredband
  2016-01-27 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen ger Köpings Kabel-TV AB drygt 14 miljoner kronor för att bygga ut fiber för bredband till invånarna i Himmeta Bro med omnejd i Köpings Kommun. Uppdragsgivare är boende i området.

 • Draknästet ska öka Västmanlands export

  Qtagg pitchar för draknästet.
  2015-12-09

  Elva företag har fått möjlighet att presentera sina projektidéer för Västmanlands nya internationaliseringsråd. Företagen har ansökt om företagsstöd i form av s.k. affärsutvecklingscheckar. På 15 minu...

 • Två naturvårdsprojekt till Surahammar

  Foto av skogsbäck
  2015-03-20 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen ger drygt 2,1 miljoner kronor till nio lokala naturvårdsprojekt i Västmanland, varav två i Surahammars kommun. Det ena handlar om att få större kunskap om biologisk mångfald i små skogsb...

 • Påverkar den nya budgeten starten för nya strukturfondsprojekt?

  Foto av skogsbäck
  2014-12-03

  I och med att Alliansens budget röstades fram den 3 december dyker det upp många frågor om det kan påverka starten för projekt som söker EU-medel via strukturfonderna.

 • Satsning på länets styrkeområde Järnväg

  Foto av skogsbäck
  2014-10-01

  Länsstyrelsen ger 150 000 kronor till Järnvägsklustrets förstudie -Utveckling av styrkeområdet Järnväg.

 • Satsning på biogas

  Foto av skogsbäck
  2014-07-04 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen ger 400 000 kronor till projekt Biogas Xpose. Pengarna ska användas till att testa och utveckla biogas som fordonsbränsle.

 • Vett & Watt för barn och ungdomar

  Foto av skogsbäck
  2014-05-27 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen ger 400 000 kronor till Agenda 21-förbundet i Västmanland. Insatsen handlar om att få barn och ungdomar att tänka och agera mer energimedvetet.

 • Mälarsjöfarten ska öka

  Foto av skogsbäck
  2014-01-24 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen ger 330 000 kronor till ett projekt som ska öka sjöfarten på Mälaren. Målet är att en större andel av godstransporterna i regionen ska ske via sjöfarten. Handelskammaren Mälardalen driver projektet i samverkan med näringslivsgruppen Mälarlogistik.

 • Robotdalen ska bli mer internationell

  Foto av skogsbäck
  2013-10-31 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen ger 1,5 miljoner kronor till Robotdalen för ett projekt som ska stärka små och medelstora företags konkurrenskraft på den internationella marknaden. Dessutom får Automation Center en halv miljon kronor för sin verksamhet.

 • Forskningspengar till Mälardalens högskola

  Foto av skogsbäck
  2013-10-29 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen ger 600 000 kr till Mälardalens högskola för att stärka forskningsbasen för utbildningen av grundlärare i årskurs 4-6.

 • Strömsholm blir ännu starkare på ridsport

  Häst
  2013-06-26 Pressmeddelande:

  Nu startar en studie som ska utveckla ridsporten i Strömsholm. Det handlar bland annat om hur och var en bättre tävlingsarena för hästhoppning och dressyr kan byggas. Länsstyrelsen går in med hälften ...

 • Ny naturskola i Hallstahammar

  Häst
  2013-04-24 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen ger 132 000 kronor till Hallstahammars kommun för att skapa en naturskola vid Kvarnhagstorp. Syftet är att barn och ungdomar ska få mer kunskap om naturen och att de uppmuntras till friluftsliv och att vara utomhus.