Nyhetsarkiv 

Urval: Näringsliv & föreningar, ProjektstödRensa urval
Din sökning gav 23 träffar
 • Två naturvårdsprojekt till Surahammar

  Foto av skogsbäck
  2015-03-20 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen ger drygt 2,1 miljoner kronor till nio lokala naturvårdsprojekt i Västmanland, varav två i Surahammars kommun. Det ena handlar om att få större kunskap om biologisk mångfald i små skogsb...

 • Påverkar den nya budgeten starten för nya strukturfondsprojekt?

  Foto av skogsbäck
  2014-12-03

  I och med att Alliansens budget röstades fram den 3 december dyker det upp många frågor om det kan påverka starten för projekt som söker EU-medel via strukturfonderna.

 • Satsning på länets styrkeområde Järnväg

  Foto av skogsbäck
  2014-10-01

  Länsstyrelsen ger 150 000 kronor till Järnvägsklustrets förstudie -Utveckling av styrkeområdet Järnväg.

 • Satsning på biogas

  Foto av skogsbäck
  2014-07-04 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen ger 400 000 kronor till projekt Biogas Xpose. Pengarna ska användas till att testa och utveckla biogas som fordonsbränsle.

 • Vett & Watt för barn och ungdomar

  Foto av skogsbäck
  2014-05-27 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen ger 400 000 kronor till Agenda 21-förbundet i Västmanland. Insatsen handlar om att få barn och ungdomar att tänka och agera mer energimedvetet.

 • Mälarsjöfarten ska öka

  Foto av skogsbäck
  2014-01-24 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen ger 330 000 kronor till ett projekt som ska öka sjöfarten på Mälaren. Målet är att en större andel av godstransporterna i regionen ska ske via sjöfarten. Handelskammaren Mälardalen driver projektet i samverkan med näringslivsgruppen Mälarlogistik.

 • Robotdalen ska bli mer internationell

  Foto av skogsbäck
  2013-10-31 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen ger 1,5 miljoner kronor till Robotdalen för ett projekt som ska stärka små och medelstora företags konkurrenskraft på den internationella marknaden. Dessutom får Automation Center en halv miljon kronor för sin verksamhet.

 • Forskningspengar till Mälardalens högskola

  Foto av skogsbäck
  2013-10-29 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen ger 600 000 kr till Mälardalens högskola för att stärka forskningsbasen för utbildningen av grundlärare i årskurs 4-6.

 • Strömsholm blir ännu starkare på ridsport

  Häst
  2013-06-26 Pressmeddelande:

  Nu startar en studie som ska utveckla ridsporten i Strömsholm. Det handlar bland annat om hur och var en bättre tävlingsarena för hästhoppning och dressyr kan byggas. Länsstyrelsen går in med hälften ...

 • Ny naturskola i Hallstahammar

  Häst
  2013-04-24 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen ger 132 000 kronor till Hallstahammars kommun för att skapa en naturskola vid Kvarnhagstorp. Syftet är att barn och ungdomar ska få mer kunskap om naturen och att de uppmuntras till friluftsliv och att vara utomhus.

 • Energieffektivare företag i Sala

  Häst
  2012-10-08 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen ger 80 000 kronor till projektet Energifallet som ska underlätta och motivera företag att spara energi. Målet är att 30 företag i Sala ska bli mer energieffektiva.

 • Malma solvärmetork för ved invigdes den 4 september

  Landshövdingen inviger Malma solvärmetork
  2012-09-06

  När stadsträdgården i Västerås skulle läggas ner, så kom det ett förslag på hur man skulle kunna återanvända stommarna till växthusen. Istället för att kasseras skulle växthusbågarna kunna användas so...

 • MDH måste få tillbaka rätten att examinera lärare i grundskolans tidiga år

  MDHs entré
  2012-08-27 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen ger 2,5 miljoner kronor till Mälardalens högskola (MDH) för att höja forskningsbasen och stärka kompetensen bland forskare och lärare som undervisar på lärarutbildningarna. Detta ska i s...

 • Mindre klimatpåverkan i Västmanland

  MDHs entré
  2012-06-11 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen ger 884 000 kronor till ett projekt som ska minska energiförbrukningen och klimatpåverkan i länet. Bland annat ska människor få utbildning i hur man använder mindre energi i vardagen och elever ska få lära sig mer om energieffektivitet och avfallshantering.

 • Skolklasser får fadderföretag

  MDHs entré
  2012-06-07 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen ger 300 000 kronor till projektet Trampolinen som ska öka samverkan mellan näringsliv och grundskola. Skolklasser i högsstadiet får fadderföretag som kan visa hur kunskaperna som eleverna får i skolan används i praktiken.

 • Årets Nybyggare 2011 i Västmanland utses

  MDHs entré
  2011-09-20

  Fredagen den 23 september kl 14.00 på Västerås slott, delas priset ut till en person med utländsk bakgrund, som med begränsade resurser har startat och utvecklat sitt företag i länet. Prisutdelare är landshövding Ingemar Skogö.

 • Satsning på bättre företagsklimat

  MDHs entré
  2011-07-14 Pressmeddelande:

  Sju av länets kommuner har fått projektmedel för insatser som ska förbättra det lokala företagsklimatet. Sammanlagt planeras omkring 160 kommuntjänstemän, 90 politiker och minst 500 företagare delta i olika insatser runt om i länet.

 • Tretton kulturprojekt i länet får stöd

  MDHs entré
  2011-07-07

  I april utlyste Landstinget Västmanland och Länsstyrelsen i Västmanlands län möjligheten att söka stöd till kreativa kulturprojekt i länet. 1 miljon kronor hade avsatts för att stödja tillväxtskapande utveckling och nytänkande inom kulturområdet. 49 ansökningar kom in och nu har 13 projekt beviljats...

 • Mer forskningsinsatser i mindre företag

  MDHs entré
  2011-06-16 Pressmeddelande:

  Utvecklingsbehov i mindre och medelstora företag ska matchas med forskning. Och forskare ska få hjälp med att göra affärer av sin forskning. Det är två huvuddelar i projekt "Affärsplan Västmanland" som nu fått 11,7 miljoner kronor i bidrag från EU.

 • Förstudie - Yrkeshögskolecenter i norra Västmanland

  MDHs entré
  2011-05-23 Pressmeddelande:

  Är det möjligt att etablera fler postgymnasiala utbildningar i ett yrkeshögskolecentrum i norra Västmanland? Det ska en förstudie av Norra Västmanlands Utbildningsförbund ge svar på. Länsstyrelsen i Västmanland har beviljat 150 000 kronor till förstudien.