Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 853 träffar
 • Många besökare på Hälleskogsbrännans dag

  Besökare till Hälleskogsbrännans dag
  2015-10-05

  Under söndagen öppnade Länsstyrelsen vägen genom det blivande naturreservatet Hälleskogsbrännan för biltrafik. Intresset var stort och parkeringen blev snabbt full när ett hundratal bilar skulle parke...

 • Åsa Halldorf tf länsråd

  Besökare till Hälleskogsbrännans dag
  2015-09-29

  Regeringen har utsett Åsa Halldorf som tillförordnat länsråd på Länsstyrelsen i Västmanland.

 • Hälleskogsbrännans dag och öppnande av bilväg

  Hälleskogsbrännans dag den 4 oktober
  2015-09-25

  Söndagen den 4 oktober klockan 10.00 öppnar den så kallade ”riksettan”, vägen genom det blivande naturreservatet Hällsskogsbrännan, för biltrafik. Vägen går upp från Gammelby över Skräddartorp och kom...

 • Myndigheter samarbetar kring flyktingsituationen

  Hälleskogsbrännans dag den 4 oktober
  2015-09-23

  Länsstyrelsen har de senaste veckorna genomfört regionala samverkanskonferenser med länets kommuner och berörda myndigheter kring flyktingsituationen.

 • Matchmaking med kineser

  Hälleskogsbrännans dag den 4 oktober
  2015-09-21 Pressmeddelande:

  Västmanlands län får 21 september besök av en delegation från Shandongprovinsen i Kina. Delegationen består av runt 40 politiker och 40 företagare. Syftet är att fira att det är 20 år sedan det upprättades ett samarbetsavtal mellan Shandong och Västmanlands län. Länsstyrelsen och Handelskammaren har...

 • Länsstyrelsen uppmärksammar vattnets värde

  Å med stenar i och träd vid sidan av
  2015-09-21 Pressmeddelande:

  Vatten är källan till allt som lever, men tar vi rent vatten för givet? Miljömålsveckan 2015 i Västmanlands län handlar om vatten och under veckan uppmärksammar Länsstyrelsen den viktiga naturresurs s...

 • Länsstyrelsen ger stöd till energiprojekt

  Å med stenar i och träd vid sidan av
  2015-09-18 Pressmeddelande:

  Västmanland satsar 1,7 miljoner på att informera, stimulera och utveckla företag till att bli mer energieffektiva och satsa på förnybar energi. Länsstyrelsen stödjer fyra projekt som ska bidra till ökad energieffektivisering hos små och medelstora företag.

 • Flygkalkning av försurade sjöar i Västmanlands län

  Helikopter används för att sprida kalken. Foto: Jönköpings län, Tobias Haag
  2015-09-18

  Under vecka 39 sker flygkalkning av sjöar i Fagersta, Köpings, Norbergs, Sala, Skinnskattebergs och Surahammars kommun.

 • Vattenpromenad längs Svartån i Västerås

  Helikopter används för att sprida kalken. Foto: Jönköpings län, Tobias Haag
  2015-09-18

  Vi vill visa det vattenarbete vi bedriver på Länsstyrelsen. Besök en av våra stationer i Västerås eller följ med på en gemensam vandring som avgår från Länsstyrelsen

 • Sveriges krisberedskap behöver utvecklas

  Stab och ledning
  2015-09-16 Pressmeddelande:

  Försvarshögskolans utvärdering av krishanteringen av skogsbranden visar på flera brister. Exempelvis i kopplingen mellan lagstiftning och centrala aktörers förmåga och beredskap att utföra sina uppdra...

 • Hur byggs det mer bostäder?

  Byggarbetsplats i bostadsområde
  2015-09-16

  15 september arrangerade Länsstyrelsen och Sveriges byggindustrier ett seminarium på Västerås slott om bostadsbyggande, investeringar i infrastruktur och bostadspolitik. Och hur de olika delarna påve...

 • Vattnet i brandområdet återhämtar sig

  15 september arrangerade Länsstyrelsen och Sveriges byggindustrier ett seminarium på Västerås slott
  2015-09-16

  Sedan augusti 2014 har Länsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet samarbetat i ett projekt som följer de biologiska effekterna på sjöar och vattendrag av den stora skogsbranden. Nu ett år senare...

 • Ny ansökan för LIFE IP projekt

  Logga LIFE
  2015-09-15

  Under hösten 2014 ansökte Vattenmyndigheten i Norra Östersjön tillsammans med Mälarens vattenvårdsförbund om pengar från EU genom deras program för miljöförbättrande åtgärder- LIFE. Den här gången ble...

 • Ladda ner länets naturreservat i mobilen

  Naturkartan på internet
  2015-09-15

  Som en del i att länets naturreservat ska bli lättare att hitta till och i finns nu Västmanlands naturreservat med i den digitala friluftsguiden Naturkartan. Naturkartan.se finns på internet och appen...

 • VISS – ett verktyg för att nå bättre vatten

  Soluppgång över skogsbryn vid sjö.
  2015-09-14

  Nya korta instruktionsfilmer om VISS finns nu tillgängliga på vattenmyndigheternas youtube-kanal.

 • Nu är flera av stöden i landsbygdsprogrammet öppna för ansökan

  Soluppgång över skogsbryn vid sjö.
  2015-09-08

  Nu går det att förhandsansöka om företags- och projektstöd i det nya landsbygdsprogrammet. Exempelvis går det att ansöka om startstöd för unga lantbrukare, stöd för investeringar som bidrar till jobb och bättre klimat samt stöd som utvecklar servicen på landsbygden.

 • Extra satsning på skötsel av grova, gamla träd och rikkärr

  Soluppgång över skogsbryn vid sjö.
  2015-09-04

  Under 2014 -2015 har Länsstyrelsen i samverkansprojekt med markägare förbättrat livsmiljöerna för en rad växter och djur. I och med dessa projekt har Länsstyrelsen kunnat arbeta i miljöer som kräver extra mycket skötsel. Vi har satsat på två miljöer som hyser många hotade arter, nämligen grova, gaml...

 • Vill du veta mer om läget i länet och samhällsutvecklingen?

  Foto av man och kvinna på bygge.
  2015-09-04

  "Läget i länet - samhällsutveckling" är en kvartalsanalys som Länsstyrelsen publicerar. I kvartalsanalysen vill vi kort lyfta några av de faktorer som påverkar länets utveckling, bl. a. konjunkturlä...

 • De representerar länet på kungaparets Sverigemiddag

  Foto av man och kvinna på bygge.
  2015-09-04

  Idag fredag hålls representationsmiddagen, Sverigemiddagen, på kungliga slottet i Stockholm. Hovet har bjudit in landshövdingarna med hedersgäster från respektive län.

 • Länsstyrelsen satsar på företagsutveckling

  Foto av man och kvinna på bygge.
  2015-09-03 Pressmeddelande:

  Ökad affärsutveckling och internationell konkurrenskraft, satsning på nya tillväxtföretag och fokus på starka branschområden. Länsstyrelsen stödjer tre företagsinriktade projekt med 6,4 miljoner. Satsningen görs tillsammans med länen Östergötland, Södermanland, Uppsala och Örebro. Projekten finansie...

Träffar per nyhetstyp