Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 755 träffar
 • Fungerande polisverksamhet bör bli kvar i Västmanland

  2014-04-10 Pressmeddelande:

  Polisens ledningscentral i den nya regionindelningen bör hamna i Västerås. – Västeråspolisen är redan dimensionerad för att ha ledningscentral för tre län. Det blir därför en mer kostnadseffektiv lösning, säger landshövding Ingemar Skogö.

 • Karbenning får bättre friluftsliv

  2014-04-09 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen ger 70 000 kronor till Norbergs kommun för ett projekt som ska anlägga en naturstig och bygga ett utsiktstorn i Karbenning. Syftet är öka möjligheterna till friluftsliv och öka kunskapen om naturen.

 • Romernas internationella dag

  2014-04-08

  Romerna är en av dem erkända nationella minoriteterna i Sverige. Tisdagen den 8 april är det romernas internationella dag och det uppmärksammar Länsstyrelsen genom att hissa den romska flaggan.

 • Mälarbanan med i nationella planen för vägar och järnvägar

  2014-04-08

  Idag har regeringen fattat beslut om den nationella planen för infrastruktur 2014-2025. Utbyggnaden av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda är med i planen. – Det är positivt för Västmanland att Mälarbanan är med. Det är en viktig pusselbit för fungerande tågtrafik mellan Stockholm och Västman...

 • Nyanländas tillgång till hälsofrämjande insatser och vård är inte självklar

  2014-04-08

  Nyanländas tillgång till hälsofrämjande insatser och vård är inte självklar, vilket bland annat beror på språkliga barriärer. Enligt enkäten META 2013 har dock framsteg gjorts inom hälsokommunikation till nyanlända. Trenden är positiv sett till det övergripande hälsoperspektivet, men det finns behov...

 • Stipendium ur Civilkuragefonden

  2014-04-07

  Nu är det dags att nominera. Stiftelsen Västmanlandsfonden för civilkurage söker förslag till mottagare av årets stipendium.

 • Vårens och sommarens naturguidningar

  Naturguidning
  2014-04-03

  Vill du se unika väggmålningar, besöka nya naturreservat, följa med på bäverskådning eller nattlysning? Nu finns vårens och sommarens program för naturguidningar att ta del av. Programmet är framtage...

 • Förändringar i valkretsar

  Naturguidning
  2014-04-02

  Länsstyrelsen förändrar fördelningen av de fasta mandaten för valkretsar i landstingsvalet i Västmanland och i kommunvalet i Västerås. Orsaken är att människor har flyttat och den gamla fördelningen inte längre stämmer med antalet röstberättigade i valkretsarna.

 • Nytt projekt kring samverkan för Mälaren

  Strand vid Mälaren
  2014-03-31

  För att kunna nå miljökvalitetsnormerna för vatten har ett tjugotal kommuner runt Mälaren startat projektet Mälaren – en sjö för miljoner.

 • Invigning av Luftbevakningstornet

  Luftbevakningstornet i Fagersta
  2014-03-28

  Den 4 april invigs Luftbevakningstornet i Fagersta som blev byggnadsminnesförklarat av Länsstyrelsen den 21 februari 2013. Den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden är ett av få kvarvarande luftbevakn...

 • Släck för klimatet

  Earth hour
  2014-03-27

  På lördag den 29 mars klockan 20.30–21.30 är det Earth Hour och människor runt om i världen släcker för en ljusare framtid. Landshövdingen deltar i manifestationen genom att släcka lamporna i residens...

 • Träff för byggnadsminnesägare

  Earth hour
  2014-03-27

  Landshövdingen bjuder varje år in länets ägare och förvaltare av byggnadsminnen till Västerås slott. Temat för årets träff, 26 mars, var trädgårdar. Ulrika Rydh berättade om bevarande och återskapande av trädgårdsmiljöer.

 • Förbättring av utökat strandskydd i Västmanland

  strand
  2014-03-21 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen har nu fattat beslut om en justering av det utökade strandskyddet vid vissa stränder i Västmanland. Det innebär att nu omfattas en mindre del av länets stränder av ett utökat strandskydd...

 • Ny webbsida gör livet enklare för fritidsfiskare

  Flugfiske på västkusten
  2014-03-21

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Jordbruksverket, och länsstyrelserna lanserar idag webbsidan ”Svenska Fiskeregler.se” på Sportfiskemässan i Stockholm. - Nu blir det lättare att hitta och förstå v...

 • Kvinnlig könsstympning

  Flugfiske på västkusten
  2014-03-20

  19 mars var det en utbildningsdag i Västerås om kvinnlig könsstympning. Bland annat fick de 200 deltagarna veta hur vanlig könsstympning är bland flickor och kvinnor i Sverige. En viktig fråga som diskuterades är vad samhället kan göra för att hindra att fler flickor blir drabbade.

 • Nyckelstråket genom Mälardalen

  Flugfiske på västkusten
  2014-03-14 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen ger 500 000 kronor till projekt Nyckelstråket. Arbetet handlar om att öka kapacitet, säkerhet och snabbhet på vägar och järnvägar i stråket Stockholm-Göteborg via Mälardalen.

 • Energieffektivisering i västmanländsk industri

  Flugfiske på västkusten
  2014-03-12 Pressmeddelande:

  Nu startar en kampanj för att minska energiförbrukningen vid industrianläggningar i Västmanlands och Uppsala län. Det är länsstyrelserna och kommunerna i de båda länen som ska genomföra så kallad energitillsyn vid industrier.

 • Nya chefer på Länsstyrelsen

  Flugfiske på västkusten
  2014-03-12

  Christer Alzén blir enhetschef för Regional utveckling och Ulrika Nilsson blir enhetschef för Samhällsbyggnad. De tillträder sina nya tjänster 1 juni.

 • Sam Internet 2014 - öppet hus på Länsstyrelsen

  Flugfiske på västkusten
  2014-03-11

  Från den 24 mars till och med den 3 april, 09.30-15.30, har vi Öppet Hus på Länsstyrelsen. Om du känner dig osäker på hur du ska gå till väga med SAM Internet eller om du saknar dator så passa på att kom hit och låna en dator samt få teknisk hjälp av våra hand­läggare.

 • Mer forskning och innovation i Västmanländska företag

  Flugfiske på västkusten
  2014-03-11 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen satsar 2,5 miljoner kronor på forsknings- och innovationscheckar till tio små och medelstora företag. Syftet är att företagen ska utveckla sin långsiktiga forskning i samarbete med forskningsinstitut och högskola. Satsningen är en del i Affärsplan Västmanland.

Träffar per nyhetstyp