Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 814 träffar
 • Öjesjövägen öppnas 30/8

  2014-08-29

  Det har funnits ett stort intresse från allmänheten av att få se det branddrabbade området. Det har ställt till problem för de boende i området och för räddningstjänsten. Vi uppmanar fortfarande dig som inte bor i området att inte åka till skogsbrandsområdet. Men för att minska problemen med besöka...

 • Owe Thörn samordnar räddningstjänsten kring skogsbranden

  2014-08-28

  Owe Thörn, tidigare räddningschef i Eskilstuna, har egentligen slutat jobba. Men när Länsstyrelsen i Västmanland behövde hans hjälp ställde han självklart upp. Nu är han samordnare i den särskilda organisationen för hanteringen av skogsbranden.

 • Läget för länets branddrabbade naturreservat

  2014-08-26

  Länets naturreservat har klarat branden oväntat bra på vissa områden enligt flygbilder. Nu väntar vi på att se läget från marken.

 • Ersättning för de som deltagit i arbetet med skogsbranden i Västmanland

  2014-08-26

  Staten har avsatt 300 mkr för att täcka kostnader som uppstått för kommunerna med anledning av skogsbranden i Västmanland, både vad avser kostnader för räddningsinsatsen och för kostnader som uppkommit som en direkt följd av räddningsinsatsen. 250 mkr administreras av Myndigheten för samhällsskydd o...

 • Kinesisk delegation besöker länet idag

  2014-08-26

  Tisdagen den 26 augusti får Västmanlands län besök av en delegation från Shandongprovinsen i Kina ledd av vice guvernör Wang Suilian. Landshövding Ingemar Skogö tar emot delegationen på Västerås slott för diskussioner om fortsatt samarbete med fokus på hälso- och sjukvård samt livsmedelskontroll.

 • Värdefulla samtal och många frågor på skogsmässan i Sala

  2014-08-25

  - Det var värdefullt att få lyssna till de drabbade skogsägarna och andra berörda i området som berättade om sina upplevelser under skogsbranden. Vi fick också väldigt många frågor om brandens förlopp och om det brinner fortfarande och vad Länsstyrelsen gör nu, säger Anna Fridén som är chef för nat...

 • Vägar öppnade i det brandhärjade området

  2014-08-24

  Att vägar inom området öppnas handlar främst om att servicefunktioner som till exempel sophämtning och post kan börja fungera för de boende, men också om att elbolag och andra ska kunna komma in och utföra underhållsarbeten.

 • Länsstyrelsen deltar på MellanskogsElmia 2014

  2014-08-21

  Länsstyrelsen deltar på mässan MellanskogsElmia 2014. Mässan är i Sala och pågår 22-23 augusti.

 • Samverkansmöte angående skogsbranden

  Samverkansmöte
  2014-08-20

  Onsdagen den 20 augusti bjöd Länsstyrelsen i Västmanland in till ett samverkansmöte med berörda aktörer. Där berättade landshövdingen Ingemar Skogö bland annat om hur länsstyrelsen arbetar med hanteri...

 • Särskild organisation för hanteringen av skogsbranden i Västmanland

  Foto från särskilda organisationen för hantering av skogsbranden i Västmanland
  2014-08-20

  Länsstyrelsen i Västmanland ska samordna det långsiktiga arbetet med att hantera konsekvenserna av skogsbranden i Västmanland tills händelsen anses vara avslutad. Det sker genom en särskild organisati...

 • Branden går in i ett nytt skede

  Foto från särskilda organisationen för hantering av skogsbranden i Västmanland
  2014-08-14

  Länsstyrelsen har tidigare upprättat en krishanteringsorganisation och ska nu bygga upp en stab som ska arbeta med frågorna som kommer efter den akuta räddningsinsatsen. Regeringen har idag fattat beslut om att avsätta 300 miljoner.

 • Nyheter från skogsbranden finns på Krisinformation.se!

  Krisinformation.se
  2014-08-08

  Alla nyheter kring skogsbranden hittar du på Krisinformation.se/vastmanland. Detta på grund av den höga belastningen på Länsstyrelsens webbplats.

 • Utbrott av bi-sjukdom i Västmanland

  Blomma med bi
  2014-08-08

  Ett utbrott av amerikansk yngelröta har konstaterats i Västmanlands län. Sjukdomen, som drabbar bin, är mycket smittsam och biodlare i närområdet kontaktas nu för att minimera spridning.

 • Nu kan du anmäla dig till konferensen "Hur hanterar vi social oro i Västmanland?"

  Polis i kravallutrustning
  2014-07-18

  Anlagda bränder, stenkastning mot polis, ambulans och räddningstjänst och andra oroligheter i storstädernas förorter har på senare år fått stor uppmärksamhet. Hur rustar vi oss för att möta social oro...

 • Minska energianvändningen och anpassa till ett förändrat klimat

  Klimatrapport
  2014-07-15 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen har tagit fram en klimatstrategi för Västmanland. Syftet är att hitta lösningar för att minska energianvändningen och samtidigt förbereda oss för ett förändrat klimat. Strategin är en de...

 • Satsning på biogas

  Klimatrapport
  2014-07-04 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen ger 400 000 kronor till projekt Biogas Xpose. Pengarna ska användas till att testa och utveckla biogas som fordonsbränsle.

 • Slagårda Västmanlands pärla

  Klimatrapport
  2014-07-04

  Världsnaturfonden har låtit allmänheten i hela landet nominera sina favoritplatser i naturen. I Västmanland har Slagårda blivit utsedd till svensk pärla.

 • Läget angående skogsbranden

  Klimatrapport
  2014-07-03

  Skogsbranden i Sala och Surahammars kommun närmar sig nu 1 gånger 1 mil. Läget är allvarligt och räddningstjänsten jobbar för att hålla begränsningslinjerna.

 • Bredbandsmiljoner till länet

  Bredband läggs ner
  2014-07-02 Pressmeddelande:

  Jordbruksverket fördelar bidrag till bredbandsutbyggnad i länen och Västmanland får 53 miljoner kronor. Medlen ska användas till att bygga ut bredband på mindre orter och i glesbygd där det inte är lö...

 • Ny kulturstig på Ängsö

  Bredband läggs ner
  2014-07-01

  27 juni invigdes en ny kulturstig på Ängsö i länets största och mest välbesökta naturreservat. Syftet med den nya vandringsleden är att berätta om Ängsös och byn Bergs långa historia.

Träffar per nyhetstyp