Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 876 träffar
 • Ulrica Gradin nytt länsråd i Västmanland

  Ulrica Gradin
  2015-11-26

  Regeringen har idag utsett Ulrica Gradin till nytt länsråd på Länsstyrelsen i Västmanland. Hon är sedan 2007 departementsråd på Försvarsdepartementet.

 • Mausoleet i Färna blir byggnadsminne

  Färna Mausoleum
  2015-11-26 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen byggnadsminnesförklarar mausoleet vid Färna herrgård. Syftet är att bevara och uppmärksamma den unika byggnaden för besökare. Mausoleet stod färdigt år 1905 efter ritningar av Lars Israe...

 • Intensivt arbete inför årets utbetalningar av jordbrukarstöd

  Bonde ger hö till kor
  2015-11-24

  Just nu pågår ett intensivt arbete för att kunna betala ut drygt sex miljarder kronor i jordbrukarstöd innan årsskiftet. Resterande tre miljarder kommer att betalas ut från och med januari. Årets utbe...

 • Lägesbild flyktingsituationen i Västmanland v 47

  Bonde ger hö till kor
  2015-11-23

  Den 20 november fanns, enligt uppgift från Migrationsverket, 5700 asylsökande i Västmanland. Kommunerna och landstinget uppger att läget fortsatt är ansträngt. Framför allt är läget för socialtjänsten mycket allvarligt, i synnerhet vad gäller mottagandet av ensamkommande barn. Flera kommuner har til...

 • Myndigheter och organisationer arbetar för att skydda antibiotikan

  Bonde ger hö till kor
  2015-11-19

  Genom att bara använda antibiotika när det gör nytta kan alla bidra till att antibiotika fungerar även i framtiden. Myndigheter och organisationer går nu ut i en gemensam insats för att öka kunskapen om hur vi kan skydda antibiotikan.

 • Värdefullt möte på slottet om flyktingsituationen

  Möte på slottet om flyktingsituationen
  2015-11-18

  Under tisdagen samlades representanter från flera av länets myndigheter och frivilligorganisationer till möte på slottet. Där fick man möjlighet att tillsammans diskutera de utmaningar och problem so...

 • Lägesbild flyktingsituationen i Västmanland v 46

  Möte på slottet om flyktingsituationen
  2015-11-16

  Den 13 november fanns, enligt uppgift från Migrationsverket, 5250 asylsökande i Västmanland. Kommunerna och landstinget uppger att läget fortsatt är ansträngt. Bland annat är läget för socialtjänsten mycket allvarligt, bristen på tolkar är stor och trycket på landstingets asyl- och integrationshälsa...

 • Licensjakt på varg i Västmanland

  Möte på slottet om flyktingsituationen
  2015-11-11

  Länsstyrelsen i Västmanland har idag tagit beslut om licensjakt på varg. Vinterns jakt omfattar sex vargar i Färnareviret som ligger sydöst om Skinnskatteberg.

 • Kraftsamling i Västmanlands län för att hantera flyktingsituationen

  Slottet i höstskrud.
  2015-11-10

  Landshövdingen har bjudit in en rad samverkansaktörer från länet till samtal på slottet om hur vi gemensamt kan arbeta effektivare för lösa konsekvenserna av de ökande flyktingströmmarna.

 • Lägesbild flyktingsituationen i Västmanland v 45

  Slottet i höstskrud.
  2015-11-09

  Den 4 november fanns, enligt uppgift från Migrationsverket, 5528 asylsökande i Västmanland, varav 545 ensamkommande barn. Kommunerna och landstinget uppger att läget är ansträngt, framför allt för socialtjänst, överförmyndarverksamhet och skola.

 • Tonårsföräldrar önskar stöd

  Illustation på en förälder som försöker få kontakt med sitt barn.
  2015-11-09

  Tonårstiden kan vara en tid med stora utmaningar för både tonåringar och föräldrar. Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göteborgs universitet har, på regeringens uppdrag, tagit fram en rapport till ...

 • Varmare och blötare i framtidens Västmanland

  Paraply
  2015-11-02 Pressmeddelande:

  SMHI har tagit fram ny data för Västmanlands län som visar hur mycket klimatet kommer att förändras beroende på hur stora utsläppen av växthusgaser blir. Rapporten visar att vi får mer nederbörd och a...

 • Svampar gör björktopparna sköra

  Avbruten björktopp
  2015-10-29

  Höjer man blicken en smula när man befinner sig i naturreservatet Hälleskogsbrännan kan man se att många björktoppar har gått av och fallit till marken.

 • Bra start på årets älgjakt

  Älgar som kommer ut ur skogen.
  2015-10-26

  Under älgjaktens två första veckor har nästan en tredjedel av den tilldelade kvoten skjutits av.

 • 66 000 nya platser för tillfälliga asylboenden tillgängliga

  Älgar som kommer ut ur skogen.
  2015-10-23

  Landshövding Sven-Erik Österbergs regeringsuppdrag att samordna inventeringen av möjliga platser för tillfälliga asylboenden i landet är nu klar. Drygt 66 000 platser finns att tillgå.

 • En god relation till tonåringen kan skjuta upp alkoholdebuten

  Älgar som kommer ut ur skogen.
  2015-10-22

  En nära och förtroendefull relation mellan förälder och tonåring bidrar ofta till att tidpunkten för alkoholdebuten skjuts upp. De allra flesta föräldrar säger sig ha just en sådan god relation.

 • Arbetet med att ta fram fler tillfälliga asylboenden i full gång

  Älgar som kommer ut ur skogen.
  2015-10-15

  Länsstyrelsen Västmanland fortsätter arbetet med att samordna inventeringen av tillfälliga asylboenden i länet. Inventering pågår i hela landet och regeringen har utsett landshövdingen i Norrbottens län att samordna arbetet. Enligt Migrationsverkets bedömning behövs minst 60 000 nya, tillfälliga boe...

 • Flygolycka övas vid Hässlö flygplats

  Räddningsövning påHässlöfrygplats.
  2015-10-15

  Måndag till torsdag vecka 43 håller Mälardalens Brand- och Räddningsförbund, MBR, en samverkansövning ute på Hässlö flygplats.

 • 20 oktober är Gröna Draken-dagen

  Logga på Gröna draken-dagen.
  2015-10-14

  Landshövding Håkan Wåhlstedt inleder på tisdag Gröna Draken-dagen på Mälardalens högskola. Dagen kommer att vara fullspäckad med föredrag och seminarier för både ungdomar och vuxna.

 • Bildande av naturreservatet Hälleskogsbrännan

  Liten grupp männinskor som är på utflykt i naturreservatet Hälleskogsbrännan.
  2015-10-14

  Länsstyrelsen har fattat beslut om bildande av naturreservatet Hälleskogsbrännan. Naturreservatet sträcker sig över Sala kommun och Surahammars kommun och är en del av det område som drabbades av den ...

Träffar per nyhetstyp