Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 827 träffar
 • Ingen naturvårdsbränning före augusti

  En man går framför låga lågor i en naturvårdsbränning.
  2015-07-03

  Försommarens planerade naturvårdsbränning i naturreservatet Lappland i Skinnskattebergs kommun skjuts upp. En provbränning i området visar att marken är för fuktig.

 • Nytt stöd för lokala klimatinvesteringar

  Blommor i motljus
  2015-07-02

  Regeringen har beslutat om ett nytt statligt klimatinvesteringsstöd. Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, i linje med lokala och regionala strategier.

 • Sol och värme starten för skogsbrandsflyget

  Pilot som flyger skogsbrandsflyg.
  2015-07-02

  De senaste dagarnas vackra och varma väder gör att Västerås flygklubb nu genomför skogsbrandsbevakning över länet på uppdrag av Länsstyrelsen. Under ondagens flygning upptäcktes inga bränder i området...

 • Landshövdingen invigde utställning om naturreservat

  Landshövding Håkan Wåhlstedt på invigning.
  2015-07-01

  Landshövding Håkan Wåhlstedt har idag, onsdagen den 1 juli, invigt konstutställningen ”Naturreservaten – en konstnärlig hyllning”. Utställningen äger rum på Tidö slotts leksaksmuseum.

 • Kris och panik i Almedalen lockade nästan 400 besökare

  Landshövding Håkan Wåhlstedt på invigning.
  2015-07-01

  De tre seminarierna om samhällets krishantering lockade under förmiddagen nästan 400 besökare till Länsstyrelsens trädgård i Visby. Under ledning av Annika Nordgren Christensen gav ett stort antal aktörer sin bild av hur samhället hanterar sina kriser och om vi är riggade på rätt sätt.

 • Länsstyrelsen söker länsråd

  Landshövding Håkan Wåhlstedt på invigning.
  2015-06-26

  Länsstyrelsen Västmanland söker nytt länsråd. Länsrådets uppgift är att närmast under landshövdingen leda och samordna Länsstyrelsens verksamhet och strategiska utveckling. Arbetet innebär mycket varierande arbetsuppgifter.

 • Utredning av räddningsinsatsen

  Landshövding Håkan Wåhlstedt på invigning.
  2015-06-25

  Nerikes brandkår och Umeå brandförsvar har utrett räddningsinsatsen under skogsbranden sommaren 2014. De är nu klara med utredningen av insatsen från 5 augusti, då Länsstyrelsen tog över. Två av slutsatserna är att det behövs en nationell strategi för hur ledningsarbetet ska gå till under stora händ...

 • Länsstyrelsen flaggar med regnbågsflaggan

  Regnbågsflagga mot molnig himmel
  2015-06-24

  Under Västerås city- och pridefestival 25-28 juni, flaggar Länsstyrelsen med regnbågsflaggan, även kallad prideflaggan. Flaggan representerar stolthet och mångfald hos homosexuella, bisexuella och tra...

 • Nya naturreservat i Sala

  Regnbågsflagga mot molnig himmel
  2015-06-24

  Länsstyrelsen har fattat beslut om bildande av Naturreservaten Bergby, Boberget, Ljusberget och Tjuvberget i Sala kommun. Syftet med inrättandet av reservaten är att bevara områdets gamla skogar och de växter och djur som lever här.

 • Kris och panik i Almedalen

  Regnbågsflagga mot molnig himmel
  2015-06-23 Pressmeddelande:

  Hur klarar samhället av en större kris? Vilka förväntningar har medborgaren? Är myndigheternas uppdrag tydliga? Sveriges länsstyrelser bjuder in till debatt om samhällets krisberedskap i Almedalen tisdagen den 30 juni.

 • Klart med beslut om medel för flyktingguider och familjekontakter

  Regnbågsflagga mot molnig himmel
  2015-06-22

  Länsstyrelsen har även i år haft möjlighet att lämna ersättning till landets kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

 • Nästa steg mot Hälleskogsbrännan

  Fällt träd i bränd skog
  2015-06-18

  I Länsstyrelsens arbete med att naturreservatet Hälleskogsbrännan ska kunna bildas under hösten har nu nästa steg tagits. Ett förslag om beslutet har skickats ut på remiss till de markägare och andra ...

 • Anders Åhlund till ny tjänst

  Fällt träd i bränd skog
  2015-06-17

  Länsrådet Anders Åhlund har idag blivit utsedd till ny landstingsdirektör i Västmanland och slutar sin tjänst på Länsstyrelsen senare under hösten.

 • Vilka fridlysta arter finns i naturen runt dig?

  Mosippa
  2015-06-17 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen uppmanar allmänheten att rapportera in fridlysta arter som de sett i naturen. Syftet är att de som bygger vägar eller hus tidigt ska få reda på vad som finns i området. Det ger bättre fö...

 • Upptäck kulturarv vid sjöar och vattendrag

  Bykhus. Illustratör: Niklas Johansson
  2015-06-17

  Vid sjöar och vattendrag finns många fina kulturmiljöer och lämningar med anknytning till vatten. Kvarnar, sågar, tvättstugor, broar och ängslador är exempel på sådana. Nu finns en broschyr framtagen ...

 • Terrängfordon – var får jag köra?

  Bykhus. Illustratör: Niklas Johansson
  2015-06-12

  Har du en fyrhjuling eller något annat terränggående motorfordon? Utbudet av terrängfordon blir allt större och därmed även användningen av dem. Med ett terrängfordon kan man snabbt ta sig fram utanför det allmänna vägnätet när man brukar sin skog eller jord. Vad många köpare inte vet är att det är ...

 • 160 miljoner i EU–stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

  EU-flagga
  2015-06-11

  Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige har beslutat att tolv projekt i regionens fem län får dela på sammanlagt 160 miljoner kronor i EU-stöd.

 • Ersättning för skador orsakade av betande fåglar

  För att få svar på om skadorna inte rapporteras in eller om det inte förekommer några skador orsakad
  2015-06-10

  Länsstyrelsen har undersökt varför få skador orsakade av stora betande fåglar rapporteras in. Många av de fågelarter som ligger bakom skadorna är fredade och därför betalar staten ut ersättning för de...

 • Unikt avtal för skydd av värdefulla vattendrag

  Vattenvårdsavtal
  2015-06-10

  Ett vattenvårdsavtal för nationellt värdefulla vattendrag i Nissans källområde har tecknats mellan Länsstyrelsen i Jönköping och Sveaskog.

 • Kris och panik – samhällets förmåga och medborgarens förväntningar

  Ledningsmöte när skogsbranden härjade sommaren 2014
  2015-06-08

  Tisdag 30 juni arrangerar Länsstyrelserna i samverkan tre seminarier under politikerveckan i Almedalen. Temat är samhällets krisberedskap. Vad förväntar sig medborgaren och klarar samhället att leva u...

Träffar per nyhetstyp