Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 876 träffar
 • Informationsmöte för drabbade av skogsbranden

  2014-12-18

  Den 17 december höll Länsstyrelsen tillsammans med de berörda kommunerna ett informationsmöte för alla som drabbats av skogsbranden. Mötet gav dem aktuell information och möjligheten att träffas för att ge varandra stöd.

 • Årets utdelning ur Pontus Nohres donationsfond

  2014-12-17 Pressmeddelande:

  Idag har landshövding Ingemar Skogö delat ut stipendiemedel ur Pontus Nohres donationsfond. Sex mödrar från Västmanland är stipendiater.

 • ”Resekurage” ska stoppa sexuell exploatering av barn utomlands

  Resekurage
  2014-12-16

  På uppdrag av regeringen genomför landets länsstyrelser i samarbete med polisen och den ideella organisationen World Childhood Foundation informationskampanjen Resekurage.

 • Nytt webbstöd för arbetet mot våld i nära relationer

  Resekurage
  2014-12-15

  Nu lanseras ett webbanpassat kompetens- och metodstöd för kommuners arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Webbstödet är ett samarbete mellan Länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).

 • Rapportera stora rovdjur

  Vargspår
  2014-12-12

  Om du ser ett rovdjur, ett rovdjursspår eller ett djur dödat av rovdjur så får du gärna rapportera det till oss.

 • Åtta miljoner till ökad tillväxt

  Vargspår
  2014-12-09

  Länsstyrelsen har i december lämnat projektmedel till åtta tillväxtinsatser i länet. Det är en del i arbetet för att skapa bra förutsättningar för entreprenörer och företag i Västmanland. Stödet går till projekt som utvecklar näringslivet. Målet är mer innovativa företag och fler jobb.

 • 4,7 miljoner till företagandet

  Vargspår
  2014-12-05

  Länsstyrelsen har under november tagit beslut om projektbidrag som ska utveckla företagandet i Västmanland.

 • Västmanländska upplevelser på export

  Folkhemsturen Foto: Per Groth
  2014-12-05

  Länsstyrelsen ger 2,5 miljoner till ett projekt som ska skapa lönsamma turistföretag. Tyska, holländska och rysktalande turister ska lockas med västmanländska äventyr inom bland annat natur och kultur...

 • Informationsmöte för drabbade av skogsbrand

  Skogsbranden
  2014-12-04

  Den 17 december håller länsstyrelsen tillsammans med de berörda kommunerna ett informationsmöte där alla som är drabbade av skogsbranden, oavsett kommun, är välkomna. Mötet ger dig en samlad och aktue...

 • Påverkar den nya budgeten starten för nya strukturfondsprojekt?

  Skogsbranden
  2014-12-03

  I och med att Alliansens budget röstades fram den 3 december dyker det upp många frågor om det kan påverka starten för projekt som söker EU-medel via strukturfonderna.

 • Länsstyrelsen informerar om gifter i vardagen

  Skogsbranden
  2014-12-02 Pressmeddelande:

  Tillsammans med representanter från ett flertal av länets kommuner kommer Länsstyrelsen att besöka alla Västmanlands kommuner och informera konsumenter om kemikalier och dess påverkan på hälsa och miljö.

 • Problemen kring kontanthantering ökar

  Skogsbranden
  2014-12-02

  Utvecklingen mot ett samhälle där användning av kontanter minskar fortsätter att skapa problem. Detta gäller särskilt för personer som är äldre och funktionsnedsatta men även för föreningsaktiva och företagare som hanterar kontanter.

 • Riktad aktion halverar dopning

  Skogsbranden
  2014-12-01

  Dopning med anabola androgena steroider (AAS) bland män har halverats på gym som är anslutna till projektet 100 % ren hårdträning. Det visar Sveriges största kartläggning av användning av dopningspreparat, narkotika och kosttillskott på träningsanläggningar. Även andelen kvinnor som uppger att de ha...

 • Utdelning av Gesäll- & Mästarbrev

  Skogsbranden
  2014-12-01

  Idag delar landshövding Ingemar Skogö tillsammans med Företagarna Västerås ut de tradionella kompetensbevisen Gesäll- och Mästarbreven. De som får bevisen är utsedda av Sveriges Hantverksråd. Utdelningen sker på Västerås slott.

 • Satsning på Ung Företagsamhet

  Skogsbranden
  2014-12-01

  Länsstyrelsen ger 730 000 kronor till Ung Företagsamhet (UF) i Västmanland. Föreningen har därmed utökade resurser att jobba med inom tre områden: grundinsatsen Ung Företagsamhet till ungdomar i gymnasieskolan, arbete med elever i grundskolan och uppföljning av unga som tidigare drivit UF-företag.

 • Ingen licensjakt på varg i Västmanland

  Skogsbranden
  2014-11-28

  Det blir ingen licensjakt på varg i Västmanland vintern 2015. Länsstyrelsen bedömer att det inte finns utrymme för licensjakt under 2015. Marginalen ner till länets fastställda miniminivå för vargstammen är för liten.

 • Nytt fibernät

  Skogsbranden
  2014-11-25

  Under tisdagen inviger landshövding Ingemar Skogö fibernät i Gussjö Smedsbo Holmbo. Det är det första byanätet som färdigställts i Sala kommun.

 • Makedonsk minister till Västerås

  Skogsbranden
  2014-11-25

  Västmanland får besök av Makedoniens investeringsminister Bil Pavleski under tisdagen 25 november. Besöket ingår i ett veckolångt program med besök i flera län i Sverige. Syftet med besöket är att diskutera affärsutveckling mellan Sverige och Makedonien. Besöket inleds på ABB, därefter följer ett be...

 • Gammal gruvbrytning har orsakat föroreningar

  Skogsbranden
  2014-11-21

  Undersökningar vid Nedre Skärsjön i Skinnskattebergs kommun visar att rester från tidigare gruvbrytning innehåller höga halter av bland annat arsenik. Länsstyrelsen ska därför sätta upp informationsskyltar och eventuellt göra nya avspärrningar i området.

 • Örat mot rälsen

  Skogsbranden
  2014-11-20

  Idag inledningstalar landshövding Ingemar Skogö på en järnvägskonferens och mässa i Västerås. Arrangörer av konferensen ”Örat mot rälsen” är Järnvägsklustret, ett samarbete mellan företag och myndigheter i Västmanland för att stärka branschen.

Träffar per nyhetstyp