Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 479 träffar
 • Goda exempel och erfarenheter utbyttes under Sverige tillsammans

  2016-02-03

  Samtalen var intensiva när företrädare för kommun, region, landsting, statliga myndigheter och civilsamhället från Örebro län och Västmanlands län träffades för att diskutera mottagande av asylsökande och nyanländas etablering.

 • Ingen licensjakt efter varg 2016

  varg
  2016-01-29

  Idag meddelade Förvaltningsrätten i Uppsala sitt beslut om licensjakt efter varg i Västmanland 2016. Jakten som skulle ha börjat den 2 januari har varit stoppad i väntan på Förvaltningsrättens beslut....

 • Nästan 11 miljoner kronor till länets kulturmiljöarbete

  Gamla ångkraftverket i Västerås
  2016-01-29

  Länsstyrelsen har även i år fått bidrag från Riksantikvarieämbetet till länets kulturmiljövård. Västmanlands län får nästan 11 miljoner kronor till att vårda och informera om länets kulturmiljöer. Bla...

 • Bredband till Himmeta Bro i Köping

  Gräva för bredband
  2016-01-27 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen ger Köpings Kabel-TV AB drygt 14 miljoner kronor för att bygga ut fiber för bredband till invånarna i Himmeta Bro med omnejd i Köpings Kommun. Uppdragsgivare är boende i området.

 • Ny e-tjänst förenklar för livsmedelsföretag

  Äppelodling
  2016-01-26

  Länsstyrelsen öppnade 1 januari en ny e-tjänst för lantbruksföretagare, yrkesfiskare, jägare, grönsaksodlare och andra som producerar livsmedel i primärproduktionsledet. Syftet är att förenkla registr...

 • Resultat från Länsstyrelsens inventeringar 2015

  Äppelodling
  2016-01-25

  Varje år genomför Länsstyrelsen inventeringar för att ser hur tillståndet är för länets djur, natur och miljö. Under 2015 genomfördes 25 olika inventeringar. Bland annat har vi hittat både ovanliga skalbaggar och bin, tagit reda på hur våra flodpärlmusslor mår och hittat mycket gamla stenåldersbopla...

 • Filmer visar tips på förebyggande åtgärder mot rovdjursskador

  Äppelodling
  2016-01-25

  Viltskadecenter har tagit fram informationsfilmer via en Youtube-kanal. Här får du tips på åtgärder som hjälper dig att förebygga viltskador orsakade av rovdjur.

 • Nationell kustsjöfartskonferens – 2016

  Äppelodling
  2016-01-19

  Kustsjöfart – en nödvändig del i framtidens transportsystem. Konferens i Västerås den 16 februari 2016

 • Sverige Tillsammans

  Äppelodling
  2016-01-15

  Den 2 februari arrangerar Länsstyrelserna i Västmanland och Örebro den regionala konferensen Sverige tillsammans. Syftet med konferensen är att ta del av goda exempel och utbyta erfarenheter kring mottagande av asylsökande och nyanlända samt nyanländas etablering.

 • Lägesbild flyktingsituationen i Västmanland v 1-2

  Äppelodling
  2016-01-15

  Idag finns 1069 ensamkommande barn samt 5041 asylsökande i Västmanland, enligt Migrationsverket. Migrationsverket har löpande dialog med respektive kommun om både nyanlända och öppnandet av nya asylboenden. Läget är fortsatt ansträngt för socialtjänsten i länet, i synnerhet vad gäller mottagandet...

 • Västmanlands Idrottsförbund ska minska dopningen i länet

  Äppelodling
  2016-01-12

  Idrottsförbundet har fått 264 000 kronor från Folkhälsomyndigheten för att minska dopningen inom idrotten. Det innebär att Västmanlands Idrottsförbund i samverkan med Länsstyrelsen Västmanland nu har möjlighet att utveckla det gemensamma antidopningsarbete som påbörjades redan år 2013.

 • Spela Minecraft med Fagersta, Skinnskatteberg och Norberg

  Äppelodling
  2016-01-11

  Kommunerna i norra Västmanland skapar nya former av dialog kring samhällsutveckling.

 • Bidrag till byggnadsvård

  Hus
  2016-01-07

  Nu har du fortfarande chansen att ansöka om bidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Sista ansökningsdag är 15 januari.

 • Licensjakten efter varg i Västmanland är stoppad tills vidare

  Hus
  2015-12-29

  Förvaltningsrätten i Uppsala har beslutat om inhibition när det gäller Länsstyrelsens beslut om licensjakt på varg i Västmanlands län. Det innebär att vargjakten som skulle börja den 2 januari 2016 är stoppad i väntan på ett slutgiltigt beslut.

 • Inventering av friluftsområdena i Västmanland

  Kartor tillhörande naturvårdsplanen
  2015-12-28 Pressmeddelande:

  Nu har Länsstyrelsen tagit fram en ny Naturvårdsplan för Västmanland. Planen ska fungera som ett viktigt underlag för kommuners och myndigheters markanvändning. Syftet är att underlätta och tydliggöra...

 • Satsning på hållbar tillväxt inom länets styrkeområden

  Kartor tillhörande naturvårdsplanen
  2015-12-22 Pressmeddelande:

  Projektet Smart4U är en satsning på utveckling av små och medelstora företag inom länets fyra styrkeområden: automation, energi, järnväg samt välfärd och hälsa. Projektet, som är ett samarbete inom Östra Mellansverige, beviljades den 10 december 22 miljoner kronor från EU:s regionala utvecklingsfond...

 • Vill du veta mer om läget i länet och samhällsutvecklingen?

  En kille och en tjej med bygghjälmar
  2015-12-21

  "Läget i länet - samhällsutveckling" är en kvartalsanalys som Länsstyrelsen publicerar. I analysen vill vi kort lyfta några av de faktorer som påverkar länets utveckling, bl. a. konjunkturläge, befo...

 • Ändring av jaktområdet

  En kille och en tjej med bygghjälmar
  2015-12-21

  Länsstyrelsen Västmanland har beslutat om en mindre ändring av jaktområdet när det gäller vargjakten i Färnareviret 2016. Ändringen har gjorts för att undvika att vargar från andra revir ska befinna sig inom jaktområdet.

 • Prata med din tonåring om alkohol!

  Julkula i julgran.
  2015-12-21

  Ungdomar är lediga från skolan under jul och nyår och då ökar risken att de dricker alkohol. Vad kan du som förälder göra för att hindra din tonåring från att dricka alkohol? Här får du några tips inf...

 • Lägesbild flyktingsituationen i Västmanland v 50-51

  Julkula i julgran.
  2015-12-18

  Läget är mycket allvarligt för socialtjänsten i länet, i synnerhet vad gäller mottagandet av ensamkommande barn. Flera verksamheter rapporterar brist på personal. Nästa lägesrapport kommer i vecka 3, 2016.