Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 802 träffar
 • Skogsbranden 2014 – Åter tillåtet att vistas i den branddrabbade skogen

  Skylt med information om vad du bör tänka på om du vistas i den branddrabbade skogen.
  2015-05-25 Pressmeddelande:

  Under flera månader har det varit förbjudet för allmänheten att vistas i det område som drabbades av skogsbranden sommaren 2014. Från och med idag, den 25:e maj 2015, är förbudet hävt. Det innebär att...

 • Stärkt arbete mot hedersvåld i länet

  Skylt med information om vad du bör tänka på om du vistas i den branddrabbade skogen.
  2015-05-22 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen ger 1,2 miljoner kronor till sex olika projekt som ska motverka hedersrelaterat förtryck och våld, könsstympning samt barn- och tvångsäktenskap. Det är myndigheter och ideella föreningar som får ta del av pengarna. Det handlar främst om utbildning, verksamhetsutveckling, stöd och rådgi...

 • Här kan du se djuren återvända till den branddrabbade skogen

  Skylt med information om vad du bör tänka på om du vistas i den branddrabbade skogen.
  2015-05-21

  Ett kort bildspel med bilder på djur som passerar en rörelseutlösande kamera i den branddrabbade skogen har sen det lades ut på Facebook den 19:e maj visats över 11 000 gånger. Kameran är uppsatt av Länsstyrelsens viltvårdshandläggare.

 • Hur går det för Västmanland?

  Regional utveckling
  2015-05-12

  Förra året tog Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram det regionala utvecklingsprogrammet för Västmanland. Nu presenterar vi hur det går i de sex olika insatsområdena. För varje område finns...

 • Vattenmiljön i Bjurforsbäcken ses över

  Skogsbäck
  2015-05-12

  Länsstyrelsen i Västmanlands län inleder under våren en tillsynsinsats av dammar och vägtrummor kring Bjurforsbäcken. Syftet är att skapa fria vandringsvägar från Dalälven upp till Storsjön och att up...

 • Vill du veta mer om läget i länet och samhällsutvecklingen?

  En kvinna och en man i bygghjälmar tittar på en ritning.
  2015-05-12

  "Läget i länet - samhällsutveckling" är en ny kvartalsanalys som Länsstyrelsen publicerar. I kvartalsanalysen vill vi kort lyfta några av de faktorer som påverkar länets utveckling, bl. a. konjunktu...

 • Medeltida kyrkogård och kapell vid Tortuna skola

  Del av skelett funnen i utgrävning.
  2015-05-11

  En medeltida kyrkogård med kapellgrund och en boplats från järnåldern har upptäckts vid Tortuna skola. Upptäckten gjordes i samband med att Västerås kommun planerar att bygga ut skolan.

 • Metodstöd för samordnad etablering

  Del av skelett funnen i utgrävning.
  2015-05-07

  Nu finns en ny version av metodstödet för lokala överenskommelser om nyanländas etablering. I denna version lyfts bland annat etablering på lika villkor och jämställdhetsintegrering i etableringsprocessen.

 • Försäljningen av folköl och tobak till länets ungdomar måste minska

  Del av skelett funnen i utgrävning.
  2015-05-07 Pressmeddelande:

  Nio av tio som börjar röka gör det innan de fyllt 18 år. Det vanligaste sättet för ungdomar att få tag i tobak är att köpa den själv. Det innebär att många av länets butiker slarvar med att fråga om legitimation. Åtta av landets länsstyrelser genomför nu en gemensam utbildningssatsning för att förbä...

 • Länsstyrelsen inventerar länets natur

  Del av skelett funnen i utgrävning.
  2015-05-06 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen inventerar länets arter och övervakar miljön i länet. Det behövs för att vi ska kunna följa tillståndet i naturen. Det ger dessutom ett bra underlag för beslut om åtgärder.

 • Effektivare djurskyddskontroller under 2014

  Fårflock
  2015-05-04

  Under 2014 genomförde länsstyrelserna i Sverige 12 820 djurskyddskontroller, visar Jordbruksverkets analys som presenteras idag. Kontrollerna har blivit effektivare även om variationerna mellan länen ...

 • Skyltar i brandområdet

  Fårflock
  2015-04-23

  När förbudet hävs att vistas i den branddrabbade skogen kommer länsstyrelsen sätta upp informationsskyltar i området. Som fastighets- eller markägare kan du få låna skyltar att sätta upp på din mark.

 • Inga glödbränder upptäckta

  Infrarödbild på mark där det tidigare funnits en glödbrand.
  2015-04-21

  En överflygning som gjorts över området som drabbades av skogsbranden 2014 visar att samtliga av de så kallade ”hot spotsen”, platser där glödbränder pyrt långt nere i marken, verkar ha slocknat.

 • Länsstyrelsen agerar mot avfallslukt i sommar

  Infrarödbild på mark där det tidigare funnits en glödbrand.
  2015-04-20 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen kräver av Mälarenergi att de följer den beslutade åtgärdsplanen så att det inte blir någon avfallslukt i sommar. Om det blir luktstörningar vid hantering av avfall kan Mälarenergi under en period behöva byta bränsle.

 • Vattenmyndigheten ansöker om stort LIFE-projekt

  Infrarödbild på mark där det tidigare funnits en glödbrand.
  2015-04-17 Pressmeddelande:

  Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har precis skickat in en ansökan för ”LIFE IP North Baltic”. Syftet är få bidrag från EU till miljöförbättrande åtgärder i våra vatten.

 • Flygolycka övas vid Hässlö flygplats

  Infrarödbild på mark där det tidigare funnits en glödbrand.
  2015-04-17

  Måndag till torsdag i vecka 17 håller Mälardalens Brand- och Räddningsförbund, MBR, en samverkansövning ute på Hässlö flygplats.

 • Öppet öga – för naturens bästa

  Öppet öga - Berguv
  2015-04-15 Pressmeddelande:

  Länsstyrelserna och Polisen vill förebygga brott i naturen med kampanjen Öppet öga. Syftet är att få människor att hjälpa till att bevara värdefulla och skyddsvärda växter och djur i Sverige.

 • Grodlek på Djäkneberget

  Grodlek på Djäkneberget
  2015-04-13

  Nu leker grodorna på Djäkneberget i Västerås.

 • Hur går det för Västmanland?

  Grodlek på Djäkneberget
  2015-04-10

  Få en bild av utvecklingen i länet under årets konferens om det regionala utvecklingsprogrammet, RUP. För varje insatsområde redovisar vi ett antal indikatorer som visar om utvecklingen gick åt rätt håll under 2014.

 • Romernas internationella dag

  Grodlek på Djäkneberget
  2015-04-08

  Tisdagen den 8 april är det romernas internationella dag och det uppmärksammar Länsstyrelsen genom att hissa den romska flaggan. Romerna är en av de erkända nationella minoriteterna i Sverige.

Träffar per nyhetstyp