Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 898 träffar
 • Insatser mot hedersrelaterat förtryck och våld

  2015-02-25

  Nu kan kommuner och organisationer ansöka hos Länsstyrelsen om projektmedel för att motverka hedersrelaterat förtryck och våld.

 • Lär dig mer om systemet VISS

  Vattendroppar
  2015-02-23

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder webbutbildningar i mars.

 • Viltförvaltningsdelegationen

  Vattendroppar
  2015-02-23

  Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation för Västmanland har fått nya ledamöter.

 • Hitta vårtecken i naturen!

  Slån i blom Foto: Karin sandberg
  2015-02-20 Pressmeddelande:

  Nu kan alla västmanlänningar vara med och rapportera in årstidernas växlingar på webbplatsen Naturens kalender. Syftet är att bidra till kunskapen om klimatförändringarnas effekter, genom att samla in...

 • 2 650 fler västmanlänningar

  Slån i blom Foto: Karin sandberg
  2015-02-19

  Västmanlands befolkning ökade under 2014 med 2 650 personer. Befolkningen ökade med en procent i länet jämfört med riksgenomsnittet på 1,1 procent. Sveriges befolkning ökade under 2014 till 9 747 255 personer.

 • Varierande stöd till föräldrar med barn i tonåren

  Foto: Mostphotos
  2015-02-18

  Att vara förälder till en tonåring kan både vara underbart och svårt. Det stöd som föräldrar erbjuds varierar mellan kommuner - det visar en kartläggning som Sveriges 21 länsstyrelser i dagarna lämnat...

 • Störningar på våra karttjänster i helgen 13-15/2

  Foto: Mostphotos
  2015-02-13

  Det kan förekomma störningar på länsstyrelsens karttjänster här på webbplatsen under helgen.

 • Ung företagssamhet – årets tema för Västmanlandsakademin

  Foto: Mostphotos
  2015-02-09

  Utbildning i Ung Företagsamhet har blivit ett vinnande koncept i svensk skolundervisning. Det var också årets tema för Västmanlandsakademins sammankomst på Västerås slott söndagen den 8 februari. Från organisationen Ung Företagsamhet medverkade personer både från den nationella och från den regional...

 • Landsbygdsministern besöker skogsbrandsområdet

  Foto: Mostphotos
  2015-02-02

  Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besöker under måndagen skogsbrandsområdet och Länsstyrelsen. Syftet med besöket är att ministern ska få information om skogsbranden, det planerade naturreservatet och om arbetet efter branden.

 • Håkan Wåhlstedt är ny landshövding i Västmanland

  Foto: Mostphotos
  2015-01-29

  Regeringen har idag utsett Håkan Wåhlstedt till ny landshövding i Västmanlands län.

 • Föreläsning om hur vi agerar vid risk och kris

  Foto: Mostphotos
  2015-01-28

  Hur vi agerar vid risk och kris – vad säger forskningen? Skogsbranden i Västmanland har haft förödande effekter på miljön, men den har även haft en djup psykologisk och social inverkan på de drabbade i området. Ann Enander berättar i en föreläsning om människors reaktioner och beteenden vid riske...

 • Hemlöshet handlar om brist på bostäder

  Foto: Mostphotos
  2015-01-28

  Den främsta orsaken till hemlöshet är bristen på bostäder och det är extra tydligt i de större städerna. Fattigdom och sociala problem ligger bakom en mindre del av hemlösheten. Det här framgår av en ny rapport från Länsstyrelserna om hemlöshet.

 • Norra Hammaren – nytt naturreservat i Arboga

  Lövskog i Norra hammarens naturreservat
  2015-01-27 Pressmeddelande:

  Norra Hammaren är länets senaste naturreservat. Området utgörs av lövskog vid Hjälmaren, med både holmar med ädellövträd och strandskog på fastlandet. Syftet är att bevara och sköta en biologiskt värd...

 • Höjd beredskap berör många aktörer i länet

  Lövskog i Norra hammarens naturreservat
  2015-01-22

  Utvecklingen i Ryssland och det nya säkerhetspolitiska läget präglade Regionala krishanteringsrådets möte den 15 december 2014. Temat var civil beredskap och försvarsplanering samt civil och militär samverkan.

 • Nya regler för nedgrävning av död häst

  Lövskog i Norra hammarens naturreservat
  2015-01-21

  Från och med den 1 februari i år behövs inte något tillstånd från Länsstyrelsen för nedgrävning av död häst. Det är ett led i Jordbruksverkets förenklingsarbete.

 • Dags att anmäla uppställningsplats för bisamhällen

  Bi på gul blomma
  2015-01-20

  Före den 31 mars i år ska alla som håller bin anmäla in var deras bikupor står. Anmälan ska lämnas in till Länsstyrelsen i Stockholms län. – Kontroll över spridningsvägar är det effektivaste s...

 • Inget beslut om vargjakt

  Bi på gul blomma
  2015-01-19

  Länsstyrelsen avslår Jägareförbundets begäran att Länsstyrelsen ska fatta beslut om licensjakt på varg i Västmanlands län. Det finns ingen ny kvalitetssäkrad information som ändrar Länsstyrelsens bedömning från november 2014.

 • Fria eller fälla – nu är den nya vägledningen om träd klar

  En allé längs en väg
  2015-01-15

  Träd i offentliga miljöer, till exempel på kyrkogårdar, i parker, alléer och i städer, orsakar ibland konflikter mellan olika intressen. Vägledningen "Fria eller fälla -en vägledning för avvägningar v...

 • Välkommen på samrådsmöte om vårt gemensamma vatten

  Bild över vatten
  2015-01-12

  Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt ordnar öppet samrådsmöte i Västerås den 20 januari.

 • Film från informationsmöte för drabbade av skogsbranden

  Bild över vatten
  2014-12-22

  Den 17 december höll Länsstyrelsen tillsammans med de berörda kommunerna ett informationsmöte i Västerfärnebo för alla som drabbats av skogsbranden. Mötet filmades och nu kan du se filmen.

Träffar per nyhetstyp