Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 824 träffar
 • Riksdagsvalet för Västmanland är färdigräknat

  2014-09-18

  Nu har Länsstyrelsen i Västmanland som en av två Länsstyrelser i landet gjort klart den slutgiltiga räkningen av riksdagsvalet. Det betyder att det är klart vilka ledamöter som representerar Västmanland i riksdagen.

 • Miniminivåer för stora rovdjur

  2014-09-17

  Det mellersta området för rovdjursförvaltning har idag lämnat sitt förslag till fördelning av miniminivåer för stora rovdjur till Naturvårdsverket. För Västmanlands län innebär det en årlig föryngring av varg och fyra årliga föryngringar av lodjur. Förslaget ska nu gås genom och beslutas av Naturvår...

 • Länsstyrelsen investerar 3,2 miljoner kr i företagsfrämjande projekt

  2014-09-16

  Länsstyrelsen har fattat beslut om fyra bidrag för att främja utveckling och tillväxt i länets företag.

 • Flygkalkning av försurade sjöar i Fagersta, Norberg, Sala och Surahammar

  2014-09-12

  Kalkningen sker via helikopter under vecka 38. Vi vill förtydliga att kalkningen inte har något samband med brandsläckningen, utan är något som sker årligen.

 • Räddningsinsatsen avslutas

  2014-09-11

  Nu avslutar räddningsledare Lars-Göran Uddholm räddningsinsatsen för skogsbranden i Västmanland. Brandområdet är dock fortfarande avspärrat för allmänheten. – Det är bra att vi nu har fått till ett ordnat avslut tillsammans med bland annat markägarna, säger landshövding Ingemar Skogö.

 • Länsstyrelsens arbete med valen

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-09-10

  Den 14 september är det dags för val till kommuner, landsting och riksdag. Länsstyrelsen tar emot de preliminära röstresultaten och gör en slutlig sammanräkning.

 • Naturreservat i brandområdet

  Fermansbo urskog efter branden
  2014-09-10

  Skogsbranden som drabbade Västmanland kommer att påverka både natur och människor under lång tid framöver. Frågan om framtida naturskydd i den branddrabbade skogen har engagerat och intresserat många...

 • Avbrända rötter och fallande träd i brandområdet

  Björkar med avbrunna rötter
  2014-09-09

  Faran för fallande träd är i det branddrabbade området i Västmanland är mycket stor. Anledningen är att rötterna har brunnit upp och träden inte längre har något fäste i marken.

 • Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till konferensen "Hur hanterar vi social oro i Västmanland?"

  Polis i kravallutrustning
  2014-09-08

  Anlagda bränder, stenkastning mot polis, ambulans och räddningstjänst och andra oroligheter i storstädernas förorter har på senare år fått stor uppmärksamhet. Hur rustar vi oss för att möta social oro...

 • Tre miljoner kronor till att mäta hur skogsbranden påverkar vattenmiljön

  Polis i kravallutrustning
  2014-09-05

  Hur påverkar skogsbranden i Västmanland livet i bäckar och sjöar? Hur påverkas möjligheten att ta dricksvatten från området? De frågorna ska Länsstyrelsen i Västmanland i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet titta närmare på. Uppdraget kommer från Havs- och vattenmyndigheten, som ger projekte...

 • Informationsmöte för skogsägare angående arbete efter branden

  Polis i kravallutrustning
  2014-09-04

  Med anledning av skogsbranden bjuder Länsstyrelsen i Västmanland in berörda skogsägare och försäkringsbolag till ett informationsmöte som hålls vid två tillfällen. På plats kommer även Skogsstyrelsen och Lantmäteriverket att närvara.

 • Öjesjövägen öppnas 30/8

  Polis i kravallutrustning
  2014-08-29

  Det har funnits ett stort intresse från allmänheten av att få se det branddrabbade området. Det har ställt till problem för de boende i området och för räddningstjänsten. Vi uppmanar fortfarande dig som inte bor i området att inte åka till skogsbrandsområdet. Men för att minska problemen med besöka...

 • Owe Thörn samordnar räddningstjänsten kring skogsbranden

  Polis i kravallutrustning
  2014-08-28

  Owe Thörn, tidigare räddningschef i Eskilstuna, har egentligen slutat jobba. Men när Länsstyrelsen i Västmanland behövde hans hjälp ställde han självklart upp. Nu är han samordnare i den särskilda organisationen för hanteringen av skogsbranden.

 • Läget för länets branddrabbade naturreservat

  Polis i kravallutrustning
  2014-08-26

  Länets naturreservat har klarat branden oväntat bra på vissa områden enligt flygbilder. Nu väntar vi på att se läget från marken.

 • Kinesisk delegation besöker länet idag

  Polis i kravallutrustning
  2014-08-26

  Tisdagen den 26 augusti får Västmanlands län besök av en delegation från Shandongprovinsen i Kina ledd av vice guvernör Wang Suilian. Landshövding Ingemar Skogö tar emot delegationen på Västerås slott för diskussioner om fortsatt samarbete med fokus på hälso- och sjukvård samt livsmedelskontroll.

 • Ersättning för de som deltagit i arbetet med skogsbranden i Västmanland

  Polis i kravallutrustning
  2014-08-26

  Staten har avsatt 300 mkr för att täcka kostnader som uppstått för kommunerna med anledning av skogsbranden i Västmanland, både vad avser kostnader för räddningsinsatsen och för kostnader som uppkommit som en direkt följd av räddningsinsatsen. 250 mkr administreras av Myndigheten för samhällsskydd o...

 • Värdefulla samtal och många frågor på skogsmässan i Sala

  Polis i kravallutrustning
  2014-08-25

  - Det var värdefullt att få lyssna till de drabbade skogsägarna och andra berörda i området som berättade om sina upplevelser under skogsbranden. Vi fick också väldigt många frågor om brandens förlopp och om det brinner fortfarande och vad Länsstyrelsen gör nu, säger Anna Fridén som är chef för nat...

 • Vägar öppnade i det brandhärjade området

  Polis i kravallutrustning
  2014-08-24

  Att vägar inom området öppnas handlar främst om att servicefunktioner som till exempel sophämtning och post kan börja fungera för de boende, men också om att elbolag och andra ska kunna komma in och utföra underhållsarbeten.

 • Länsstyrelsen deltar på MellanskogsElmia 2014

  Polis i kravallutrustning
  2014-08-21

  Länsstyrelsen deltar på mässan MellanskogsElmia 2014. Mässan är i Sala och pågår 22-23 augusti.

 • Samverkansmöte angående skogsbranden

  Samverkansmöte
  2014-08-20

  Onsdagen den 20 augusti bjöd Länsstyrelsen i Västmanland in till ett samverkansmöte med berörda aktörer. Där berättade landshövdingen Ingemar Skogö bland annat om hur länsstyrelsen arbetar med hanteri...

Träffar per nyhetstyp