Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 537 träffar
 • Boka in en utflykt till Bråforsdagarna i sommar

  Foto av byggnad och får
  2016-04-28

  För första gången bjuder fastighetsägaren Erik Brate med familj tillsammans med Länsstyrelsen in till Bråforsdagarna. Den 2-3 juli i år är ni välkomna att besöka kulturreservatet Bråfors bergsmansby i...

 • Västmanland i stark utveckling

  Foto av byggnad och får
  2016-04-26

  15 april träffades Västmannarådets ledamöter i sitt arbete att göra Västmanland starkare. Västmannarådet består av ledande företrädare från näringsliv, politik, Mälardalens högskola, Västmanlands kommuner och landsting (VKL) och Landstinget Västmanland.

 • Tidsbrist ett ökande hinder för mottagande av nyanlända

  Foto av byggnad och får
  2016-04-25

  Tidsbrist utgör ett tilltagande hinder för lokal samverkan i mottagandet av nyanlända personer. Det anser över hälften av landets kommuner i Länsstyrelsens årliga enkät om mottagande och etablering av nyanlända.

 • Skandobs - se vår film om rovdjursrapportering

  Foto av byggnad och får
  2016-04-22

  Genom att ladda ner appen Skandobs kan du hjälpa Länsstyrelsen att hålla koll på rovdjursstammarna i länet. Informationen kommer till våra spårare och handläggare som använder den i sitt arbete med att kartlägga hur stora rovdjursstammarna är. Och du som rapporterat in får en återkoppling från oss p...

 • Kungsbyns djurpark ansöker om rävhägn

  Foto av byggnad och får
  2016-04-21

  Kungsbyns djurpark utanför Västerås har kommit in med en ansökan till Länsstyrelsen Västmanland om att bygga ett rävhägn och att få ha rävar i sin djurpark.

 • Många missförstånd om rävungarna

  Foto av byggnad och får
  2016-04-19

  I ett inslag i TV4 morgon för Jonas Wahlström från Skansenakvariet fram en rad påståenden som inte är korrekta.

 • Jämställdhet är en viktig byggkloss för länets utveckling

  Foto av byggnad och får
  2016-04-18

  Strategin Affärsplan Västmanland ska skapa en långsiktig hållbar tillväxt, innovationskraft och näringslivsutveckling 2014-2015. Förutsättningarna för det är samarbeten, kompetensförsörjning, kundfokus, mångfald och jämställdhet.

 • Länsstyrelserna uppvaktar H.M. Konungen

  Foto av byggnad och får
  2016-04-15

  Länsstyrelserna kommer den 30 april att uppvakta H.M. Konungen på 70-årsdagen med en gemensam gåva.

 • Landstinget får bilda region

  Foto av byggnad och får
  2016-04-15

  Regeringen har beslutat att Västmanlands landsting ska få bilda region 1 januari 2017. Det innebär bland annat att de tar över det regionala utvecklingsansvaret i Västmanland.

 • Anders Ygeman besöker Hälleskogsbrännan

  Foto av byggnad och får
  2016-04-13

  Inrikesminister Anders Ygeman besökte Västmanland och Länsstyrelsen 13 april för att få information om krishanteringen vid skogsbranden 2014. Dessutom fick han ta del av planerna för det nya naturreservatet i området.

 • Lägesrapport flyktingsituationen i Västmanland april

  Foto av byggnad och får
  2016-04-10

  De senaste sju dagarna har 502 personer sökt asyl i Sverige varav 20 är ensamkommande barn. Den 5 april skickade länets kommuner och landsting in en aktuell lägesrapport om flyktingsituationen till Länsstyrelsen. Läget har inte ändrats så mycket sedan den förra lägesrapporten, 8 mars, utan är fortfa...

 • Länet överens om integrationen av nyanlända

  Foto av länets högsta politiska ledning och landshövdingen.
  2016-04-08 Pressmeddelande:

  Västmanlands myndigheter och kommuner stärker samarbetet om nyanländas etablering och mottagande av ensamkommande barn genom en ny regional överenskommelse. Syftet är att påskynda etableringen av nyan...

 • Romernas internationella dag – då flaggar Länsstyrelsen

  Den romska flaggan
  2016-04-08

  Romerna är en av de erkända nationella minoriteterna i Sverige. Fredagen den 8 april är det romernas internationella dag och det uppmärksammar Länsstyrelsen genom att hissa den romska flaggan.

 • Dalabanans intressenter träffas i Sala

  Den romska flaggan
  2016-04-07

  Landshövding Minoo Akhtarzand deltar under torsdagen på ett möte med Dalabanans intressenter. Syftet är att samla krafterna för att underhållet på banan ska skötas på ett bra sätt.

 • 23 miljoner i EU-stöd till Take off Öppet rum i Västerås stad

  Den romska flaggan
  2016-04-07

  Den sjätte april sammanträdde strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige och tog beslut om att bevilja nära 85 miljoner till åtta prioriterade projekt. 23 400 000 har gått till projektet Take off Öppet rum Västerås stad.

 • Nu tar vi ner rovdjurskamerorna

  Lodjur
  2016-04-07

  Fältarbetet för inventeringen av lodjur och varg för 2015/2016 är nu avslutat. Under säsongen har över 30 vargspårningar och över 20 lodjursspårningar genomförts.

 • Våld mot djur och våld i nära relationer

  Pernilla Börjesson från Länsstyrelsen introducerar forskaren Carin Holmberg
  2016-04-06

  6 april arrangerade Länsstyrelsen en konferens om sambandet mellan våld mot djur och våld i nära relationer. Syftet var att öka kunskapen och att förstärka samarbetet mellan olika myndigheter.

 • Sverige har flest företag med stark tillväxt i EU enligt tidskriften Inc.

  Pernilla Börjesson från Länsstyrelsen introducerar forskaren Carin Holmberg
  2016-04-04

  Sverige hamnar på första plats i Europa när det kommer till företag med flest snabbaste växande företag.

 • Ny anvisningsmodell för ensamkommande barn från 1 april

  Pernilla Börjesson från Länsstyrelsen introducerar forskaren Carin Holmberg
  2016-04-01

  Nu är en ny anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn beslutad. Med den ska fördelningen av barnen mellan landets kommuner bli jämnare, och kommunerna ska få bättre planeringsförutsättningar.

 • Ansökan om ett nytt LIFE IP-projekt

  Ansökan till EU
  2016-03-31

  Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har tillsammans med Mälarens vattenvårdsförbund precis skickat in en ansökan för ”LIFE IP Rich Waters”- ett stort projekt inom ramen för EU:s LIFE...