Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 807 träffar
 • Länsstyrelsen deltar på MellanskogsElmia 2014

  2014-08-21

  Länsstyrelsen deltar på mässan MellanskogsElmia 2014. Mässan är i Sala och pågår 22-23 augusti.

 • Samverkansmöte angående skogsbranden

  Samverkansmöte
  2014-08-20

  Onsdagen den 20 augusti bjöd Länsstyrelsen i Västmanland in till ett samverkansmöte med berörda aktörer. Där berättade landshövdingen Ingemar Skogö bland annat om hur länsstyrelsen arbetar med hanteri...

 • Särskild organisation för hanteringen av skogsbranden i Västmanland

  Foto från särskilda organisationen för hantering av skogsbranden i Västmanland
  2014-08-20

  Länsstyrelsen i Västmanland ska samordna det långsiktiga arbetet med att hantera konsekvenserna av skogsbranden i Västmanland tills händelsen anses vara avslutad. Det sker genom en särskild organisati...

 • Branden går in i ett nytt skede

  Foto från särskilda organisationen för hantering av skogsbranden i Västmanland
  2014-08-14

  Länsstyrelsen har tidigare upprättat en krishanteringsorganisation och ska nu bygga upp en stab som ska arbeta med frågorna som kommer efter den akuta räddningsinsatsen. Regeringen har idag fattat beslut om att avsätta 300 miljoner.

 • Nyheter från skogsbranden finns på Krisinformation.se!

  Krisinformation.se
  2014-08-08

  Alla nyheter kring skogsbranden hittar du på Krisinformation.se/vastmanland. Detta på grund av den höga belastningen på Länsstyrelsens webbplats.

 • Utbrott av bi-sjukdom i Västmanland

  Blomma med bi
  2014-08-08

  Ett utbrott av amerikansk yngelröta har konstaterats i Västmanlands län. Sjukdomen, som drabbar bin, är mycket smittsam och biodlare i närområdet kontaktas nu för att minimera spridning.

 • Nu kan du anmäla dig till konferensen "Hur hanterar vi social oro i Västmanland?"

  Polis i kravallutrustning
  2014-07-18

  Anlagda bränder, stenkastning mot polis, ambulans och räddningstjänst och andra oroligheter i storstädernas förorter har på senare år fått stor uppmärksamhet. Hur rustar vi oss för att möta social oro...

 • Minska energianvändningen och anpassa till ett förändrat klimat

  Klimatrapport
  2014-07-15 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen har tagit fram en klimatstrategi för Västmanland. Syftet är att hitta lösningar för att minska energianvändningen och samtidigt förbereda oss för ett förändrat klimat. Strategin är en de...

 • Satsning på biogas

  Klimatrapport
  2014-07-04 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen ger 400 000 kronor till projekt Biogas Xpose. Pengarna ska användas till att testa och utveckla biogas som fordonsbränsle.

 • Slagårda Västmanlands pärla

  Klimatrapport
  2014-07-04

  Världsnaturfonden har låtit allmänheten i hela landet nominera sina favoritplatser i naturen. I Västmanland har Slagårda blivit utsedd till svensk pärla.

 • Läget angående skogsbranden

  Klimatrapport
  2014-07-03

  Skogsbranden i Sala och Surahammars kommun närmar sig nu 1 gånger 1 mil. Läget är allvarligt och räddningstjänsten jobbar för att hålla begränsningslinjerna.

 • Bredbandsmiljoner till länet

  Bredband läggs ner
  2014-07-02 Pressmeddelande:

  Jordbruksverket fördelar bidrag till bredbandsutbyggnad i länen och Västmanland får 53 miljoner kronor. Medlen ska användas till att bygga ut bredband på mindre orter och i glesbygd där det inte är lö...

 • Ny kulturstig på Ängsö

  Bredband läggs ner
  2014-07-01

  27 juni invigdes en ny kulturstig på Ängsö i länets största och mest välbesökta naturreservat. Syftet med den nya vandringsleden är att berätta om Ängsös och byn Bergs långa historia.

 • Åtta miljoner till länets kulturmiljöer

  Bredband läggs ner
  2014-06-26

  Riksantikvarieämbetet fördelar bidrag till kulturmiljövården i länen och Västmanland har fått 8,6 miljoner kronor. Medlen ska användas till att vårda och informera om länets kulturmiljöer. Bland annat används medlen till byggnadsvård vid Bråfors Bergsmansby och Ängsö slott.

 • Satsning på observationsbesök under sommarens festivaler

  festival
  2014-06-26

  Länsstyrelserna kommer i sommar att kartlägga hur festivalsverige ser ut med fokus på alkoholservering, tobaksförsäljning och marknadsföring. God kunskap, samverkan mellan myndigheter, en ansvarsfull ...

 • Länsstyrelsen flaggar med regnbågsflaggan

  festival
  2014-06-26

  Under Västerås city- och pridefestival den 26-28 juni, flaggar Länsstyrelsen med regnbågsflaggan och vill därmed uppmärksamma de mänskliga rättigheter som den representerar.

 • Kommunerna på rätt kurs för bättre vattenkvalitet

  festival
  2014-06-24 Pressmeddelande:

  Fler kommuner antar nu vatten- och avloppsplaner som ett led i sitt arbete för god vattenkvalitet. Efter en sammanställning av 2013 års åtgärdsarbete kan samtliga fem vattenmyndigheter se att åtgärdsarbetet för våra vatten går framåt.

 • Plan för gruv- och mineralnäringens kompetensförsörjningsbehov

  festival
  2014-06-24

  Länsstyrelsen i Västmanlands län har fått uppdrag av regeringen att utarbeta en plan för hur gruv- och mineralnäringens långsiktiga kompetensförsörjningsbehov kan bemötas. Detta ska göras tillsammans och var för sig med fyra andra län. Uppdraget kallas Gruvkomp och genomförs tillsammans med Länsstyr...

 • Varning för värmebölja och brandrisk

  festival
  2014-06-23

  Intensiv värme kan påverka kan påverka hälsan negativt och har andra följder för samhället, till exempel brandrisk. SMHI meddelar att det ska vara fortsatt varmt i Västmanland de närmaste dagarna, med temperaturer över 30 grader.

 • Gemensamma prioriteringar i länet

  festival
  2014-06-23 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen har tillsammans med kommuner, landsting och näringsliv tagit fram ett regionalt utvecklingsprogram (RUP) för Västmanlands län för perioden fram till 2020. Programmet ska fungera som en vägledning för vad länet gemensamt ska satsa på för att Västmanlands invånare ska få en bättre framti...

Träffar per nyhetstyp