Vet du hur en violgubbe ser ut?

För att öka kunskapen om svampar och deras livsmiljöer har Länsstyrelsen i Västmanland tagit fram en plansch med bilder på svampsorter som du kan hitta i länet. Planschen är gratis och finns att hämta i vår entré.
Plansch med ett antal olika svampsorter.

I Länsstyrelsens arbete ingår att skydda hotade djur, växt- och svamparter så att kommande generationer också kan ta del av dessa. För att öka kunskapen om just svampar, hur de ser ut och om de går att äta eller inte har vi nu tagit fram en plansch med bilder på ett antal svampsorter som går att hitta i länet. På det här viset vill vi även öka förståelsen för varför vi alla måste värna om de miljöer som svamparna trivs i.

 

Här hittar du en pdf på planschen.