Länsstyrelsen överklagar stoppad vargjakt till Kammarrätten

Länsstyrelsen i Västmanland överklagar Förvaltningsrätten i Uppsalas beslut att stoppa licensjakten av varg i Västmanland vintern 2016. Till skillnad från Förvaltningsrätten anser Länsstyrelsen bland annat att riksdagsbeslut och den antagna förvaltningsplanen för varg har betydelse för frågan.

November 2015 fattade Länsstyrelsen beslut om licensjakt på varg. Vinterns jakt skulle omfatta sex vargar i Färnareviret som ligger öster om Skinnskatteberg. Huvudsyftet med licensjakten var att minska tätheten av vargrevir och koncentrationen av varg där den är som störst, för att konflikter mellan människa och djur skulle minimeras.

29 januari kom Förvaltningsrätten i Uppsalas dom som stoppade licensjakten på varg i Västmanland 2016. Bland annat anser Förvaltningsrätten att det inte är vetenskapligt bevisat att jakten skulle uppnå syftet. Det resonemanget försätter Länsstyrelsen i ett moment 22. För att ta fram det vetenskapliga stödet för syftet, måste jakten först genomföras för att sen utvärderas.

Länsstyrelsen anser också att riksdagens beslutade politik har en avgörande betydelse för frågan. Riksdagens beslutade politik och regeringens uppdrag till myndigheterna, styr myndigheternas arbete. Detsamma gäller förvaltningsplanerna som har fastställts av Naturvårdsverket. Det kan inte vara utan betydelse för beslut om licensjakt på varg som Förvaltningsrätten menar.

Förvaltningsrätten anser också att jakten bara får beröra högst 10 procent av vargarna i länet. Enligt erfarenhet från tidigare jakter bör ett helt revir tas bort för att få den avsedda effekten med jakten. Med Förvaltningsrättens resonemang kan man alltså inte jaga varg i Västmanland förrän det finns cirka 70-100 vargar i länet.

Länsstyrelsen har överklagat Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm. Licensjakten på varg i Västmanland 2016 kommer inte att kunna genomföras oavsett Kammarrättens beslut.

Läs hela överklagan till Kammarrätten

 

Läs Förvaltningsrättens dom