Ändring av jaktområdet

Länsstyrelsen Västmanland har beslutat om en mindre ändring av jaktområdet när det gäller vargjakten i Färnareviret 2016. Ändringen har gjorts för att undvika att vargar från andra revir ska befinna sig inom jaktområdet.

I övrigt gäller alla villkor för jakten som de är beskrivna i det ursprungliga jaktbeslutet. Naturvårdverket avslog 18 december de överklaganden som kommit in.