Vi vill tacka dig för arbetet i samband med skogsbranden

Genom en ceremoni på Aros Congress Center vill vi tacka dig som på något sätt deltagit i arbetet med skogsbranden i Västmanland. Länsstyrelsen, berörda kommuner och räddningstjänster vill med ceremonin uppmärksamma de insatser, stora som små, och den samverkan som skedde som är unik för händelsen.

Vi bjuder in dig som genom en organisation, myndighet eller frivilligt har deltagit i arbetet.