Västmanland leder nationellt naturvårdsprojekt

90 kontrollerade bränder ska ske i ett nytt EU-projekt som leds av Länsstyrelsen i Västmanland. Syftet är att öka och bevara den biologiska mångfalden i barrskogen som är den vanligaste naturtypen i stora delar av Sverige.
Skogsbrand

14 län i Sverige deltar i projektet som ska göra så kallade naturvårdsbränningar i över 2 000 hektar skog.  

– Av förklarliga skäl släcker vi idag bränder så fort vi kan och vi försöker också undvika att de uppstår. Många arter av växter, djur och svampar är dock beroende av att skogen brinner med jämna mellanrum. Det är också vad som naturligt har skett genom årtusenden, säger naturvårdshandläggare Jan-Inge Tobiasson på Länsstyrelsen. Det vi nu gör är att hjälpa naturen att åtminstone på några platser fungera normalt.  

Bränningarna ska framförallt ske i barrskog med mest tall. De gynnar arter och naturmiljöer som behöver brandfält och död ved. Efter en brand blir skogen mer öppen, ljus och varm. Många döda träd skapas, något som det är mycket ont om i dagens skogar. Alla bränder ska ske i så kallade Natura 2000-områden som redan är avsatta för naturvård. Länsstyrelsen i Västmanland är projektägare och ansvarig för genomförandet. De 90 bränderna utförs av Länsstyrelser och andra organisationer i alla 14 län som deltar.  

– Det är extra roligt att projektet nu har beviljats av EU eftersom Västmanland har stått för både idén och ansökan, säger landshövding Ingemar Skogö. Det handlar i grunden om att bevara unik natur för kommande generationer.  

EU-projektet LIFE-Taiga är ett av de största i sitt slag och omfattar 100 miljoner kronor över fem år 2015-2019. Även naturvårdsverket är medfinansiärer. Det är en del av EUs och Länsstyrelsens arbete för att bevara utrotningshotade arter och livsmiljöer.  

I projektet samverkar länsstyrelserna i följande län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna, Värmland,Örebro, Västmanland, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg

Goliatmusseron är en av de svampar som trivs efter en skogsbrand.