Ändring i jaktförordningens paragraf 28

Den 1 juli träder en ändring i jaktförordningens paragraf 28 i kraft. Ändringen innebär att en person som dödat ett rovdjur för att freda ett tamdjur ska anmäla händelsen till Länsstyrelsen och inte till Polisen vilket man tidigare gjort.

Förändringen innebär att länsstyrelsen kommer att göra en första bedömning, och bara om det finns misstanke om brott ska länsstyrelsen anmäla händelsen till Polisen. Regeringens syfte med förordningsändringen är att underlätta ett effektivt skydd för tamdjur samt att stödja djurägare som drabbats av rovdjursangrepp.

Regeringens syfte med förordningsändringen är att underlätta ett effektivt skydd för tamdjur samt att stödja djurägare som drabbats av rovdjursangrepp. Anmälningar av rovdjur som dödats för att freda tamdjur, rovdjursangrepp och andra akuta händelser ska ske till länsstyrelsen genom att man ringer rovdjurstelefonen 010-224 93 94. Därefter blir man kontaktad av en besiktningsman som sedan snarast möjligt kommer till platsen.

Bakgrund

Den som dödar ett rovdjur för att freda sina tamdjur måste tänka på att:

  • man måste försöka att skrämma rovdjuret först
  • angreppet måste vara pågående eller omedelbart förestående.

Det är tamdjursägare eller vårdare som har möjlighet att använda sig av § 28. Annan än tamdjursägaren eller vårdaren får också ingripa om det sker på uppdrag av någon av de ovanstående, eller om det finns skäl för den som ingriper att misstänka att uppdraget skulle ha lämnats om det fanns möjlighet. Med tamdjur avses till exempel, får, renar och jakthundar. Reglerna gäller både innanför och utanför inhägnat område, och kan om det gäller lodjur användas även vid angrepp på hägnat vilt.