Skyddade boenden för hedersvåldsutsatta kan ansöka om utvecklingsstöd 

Publicerad
2012-06-04
Kategori
Människa & samhälle
Ämnesområde
Integration, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter

Nu kan verksamheter ansöka om utvecklingsmedel för skyddade boenden för personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Ja 

Sista ansökningsdag är den 31 augusti 2012. Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län har ett nationellt uppdrag att fördela medel för utveckling av skyddade boenden, med särskild kompetens att bemöta personer utsatta för våld och förtryck i hederns namn.

Medel kan sökas för:

  • insatser som syftar till att erbjuda adekvat stöd och skydd till personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, exempelvis uppgradering av skalskydd, olika råd- och stödinsatser, utbildning och metodutveckling
  • etablerings- och utvecklingskostnader för nya verksamheter
  • verksamheter som tar emot hedersvåldsutsatta från hela
  • landet insatser för målgruppen efter vistelse i ett skyddat boende  

Medel kan sökas av myndigheter, kommuner, kommunalägda bolag, frivilligorganisationer och stiftelser i hela landet.    

Mer information om utvecklingsstödet

Senast uppdaterad: 2012-06-04    

Kontakta oss

Pernilla Börjesson
Regional utveckling
pernilla punkt borjesson snabela lansstyrelsen punkt se¤pernilla punkt borjesson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2249230