Projektstöd för regional tillväxt och utveckling

Förändringar fr o m 1 januari 2017

Från och med 1 januari 2017 tar Landstinget över det så kallade regionala utvecklingsansvaret i Västmanland när de bildar Region Västmanland.

Detta innebär att flera projekt- och företagsstöd inte längre hanteras av Länsstyrelsen efter årsskiftet, t ex Regionala projektmedel och EU:s strukturfonder. Stöd inom landsbygdsprogrammet eller stöd till kultur-eller naturmiljö berörs inte av övergången.

Projektstöd som Länsstyrelsen ansvarar för i fortsättningen

Du kan söka projektstöd på Länsstyrelsen exempelvis inom området lantbruk och landsbygd. Insatser i projektet skall utveckla landsbygden och de gröna näringarna och resultatet av projektet ska dessutom komma flera personer till nytta.
Läs mer om projektstöd inom område landsbygdsutveckling.

Stöd till natur- och kulturmiljöer

Statligt bidrag till LOkala NAturvårdsprojekt (LONA)

LOkala Vattenvårdsprojekt (LOVA)