Konkurrens

Länsstyrelsen ska främja en effektiv konkurrens i privata och offentliga verksamheter till nytta för dig som konsument och skattebetalare. Arbetet görs i nära samarbete med Konkurrensverket.

Vi ska informera om konkurrensfrågor och uppmärksamma Konkurrensverket om det finns tecken på att konkurrensbestämmelserna inte följs.

Konkurrens stimulerar till en bättre användning av samhällets resurser och gör det möjligt för nya företag att komma in på marknaden. För att konkurrensen ska fungera behövs effektiva spelregler. Konkurrenslagen anger ramarna för vad som är tillåtet.

Den offentliga sektorns inköp av varor och tjänster ska gå rätt till. Avsikten är att leverantörer ska få lika konkurrensvillkor och att skattemedlen ska användas på bästa sätt.

I det konkurrensfrämjande arbetet är det värdefullt att få in uppgifter, tips och klagomål om förhållanden som påverkat konkurrensen negativt, t ex karteller. Hör gärna av dig till Länsstyrelsen om du uppmärksammat hinder mot konkurrensen.

 

Läs mer på Konkurrensverket.se