Fiskerinäring 

Fiskebåt på sjö

Fiskebestämmelser

Det finns en mängd bestämmelser kring både fritids- och yrkesfiske som anger var, när och hur man får fiska. Reglerna är omfattande och förändras kontinuerligt, och finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Fiskerinäring

Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för att utveckla fiskerinäringen. Det innefattar allt från att se till att fiskeripolitiken får genomslag i länet till att ta initiativ för att utveckla näringen och informera regeringen om näringens problem och möjligheter i länet. Fiskerinäringen består av yrkesfisket och beredningsindustrin, vattenbruket samt fisketurismen.

Yrkesfiske

Länsstyrelsen yttrar sig när Havs- och vattenmyndigheten beviljar yrkesfiskelicenser och tillstånd för olika typer av fisken. För fiske på allmänt vatten i havet och de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön krävs yrkesfiskelicens och tillstånd för fasta redskap. Vi ger EU-stöd till investeringar i yrkesmässigt fiske, vattenbruk, beredningsindustrin, utbildningar och utvecklingsprojekt med mera. Vi ska också se till att regleringar av fisket tar hänsyn till regionala intressen, och vi arbetar för ett levande yrkesfiske som kan leverera fisk av god kvalitet till konsumenterna.

Vattenbruk

Fiskerilagstiftningen anger villkoren för att få etablera fisk-, kräft- och musselodlingar, och det är länsstyrelsen som ger tillståndet. Vi behandlar även ansökningar om de EU-stöd som finns för att etablera vattenbruk och kan dessutom ge de sökande råd om lokalisering och tillstånd vid en etablering.

Fisketurism

Fisketurism är en relativ ung näringsgren inom fisket och utvecklingen har kommit olika långt i olika delar av Sverige. På fisketurismområdet arbetar vi i nära samverkan med kommunerna och de lokala fiskevårdsorganisationerna, bland annat genom att utforma fiskereglerna på ett lämpligt sätt. Vi kan också ge råd och ekonomiskt stöd till dem som vill utveckla, etablera och marknadsföra turistfiskeföretag. Det senare sker i stor utsträckning med hjälp av bidrag till landsbygdsutveckling.

 

Kontakta oss

Ronnie Hermansson
Länsfiskekonsulent
Landsbygdsenheten
Ronnie punkt Hermansson snabela lansstyrelsen punkt se¤Ronnie punkt Hermansson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2249275