Kalender för tillsynsvägledning 

Kalendern tar upp tillsynsvägledningsaktiviteter och annan samverkan som berör miljö- och hälsoskyddskontoren. Den omfattar främst aktiviteter som anordnas av miljöenheten inom Länsstyrelsen i Västmanlands län, men även andra aktörer.

 

 

Vad  När  Var 
Samverkansträff FO 13 juni Länsstyrelsen, Västerås 
Utbildning om flyktiga ämnen 21 september Länsstyrelsen, Västerås 
Mälarlänsutbildningen  8-9 november Aronsborg, Bålsta
Samverkansträff  29 november  Länsstyrelsen, Västerås 

 

 

Ytterligare information

 

 

Parkeringsmöjligheter i Västerås

Vi har endast begränsat med parkeringsplatser vid Länsstyrelsen. Se dock kartan över parkeringar i Västerås centrum.

Parkeringskarta

Hitta till Länsstyrelsen med tåg och buss