Kalender för tillsynsvägledning 

Kalendern tar upp tillsynsvägledningsaktiviteter och annan samverkan som berör miljö- och hälsoskyddskontoren. Den omfattar främst aktiviteter som anordnas av miljöenheten inom Länsstyrelsen i Västmanlands län, men även andra aktörer.

25-26 november  Mälarlänsutbildning 2014

Länsstyrelserna i Mälarlänen, Gotland och Dalarna

Äger rum i Västerås

9 december 2014, 09:00 - 11:30 Samverkansträff Förorenade områden Lokal: Färnebofjärden, Länsstyrelsen. 
17 mars 2015  Utbildningsdag/workshop kring masshantering  

 

Parkeringsmöjligheter i Västerås

Vi har endast begränsat med parkeringsplatser vid Länsstyrelsen. Se dock kartan över parkeringar i Västerås centrum.

Parkeringskarta

Hitta till Länsstyrelsen med tåg och buss

Genomförda aktiviteter

Här kan du se vilka aktiviteter vi tidigare haft inom tillsynsvägledningen.

2012

2011

2010

2009