Kalender för tillsynsvägledning

Kalendern tar upp tillsynsvägledningsaktiviteter och annan samverkan som berör miljö- och hälsoskyddskontoren. Den omfattar främst aktiviteter som anordnas av avdelningen för miljö inom Länsstyrelsen i Västmanlands län, men även andra aktörer.

 

Vad  När  Var 
Informationsdag - statsstöd för sanering inför bostadsbyggande​11 maj 2017​Aros Congress Center i Västerås
​Samverkansträff förorenade områden​preliminärt 5 september 2017​Västerås
​Samverkansträff om hälsoskydd​7 september 2017​Västerås
​Handläggarträff om miljöbrott​12 oktober 2017​Västerås
​​Mälarlänsutbildningenpreliminärt 14-15 november 2017​Nyköping

 

Ytterligare information FO

 

Parkeringsmöjligheter i Västerås

Vi har endast begränsat med parkeringsplatser vid Länsstyrelsen. Se dock kartan över parkeringar i Västerås centrum.

Parkeringskarta

Hitta till Länsstyrelsen med tåg och buss