Kalender för tillsynsvägledning 

Kalendern tar upp tillsynsvägledningsaktiviteter och annan samverkan som berör miljö- och hälsoskyddskontoren. Den omfattar främst aktiviteter som anordnas av miljöenheten inom Länsstyrelsen i Västmanlands län, men även andra aktörer.

25-26 november  Mälarlänsutbildning 2014

Länsstyrelserna i Mälarlänen, Gotland och Dalarna

Äger rum i Västerås

30 september, 1 oktober  Seminariedag om masshantering 

Länsstyrelserna i Mälarlänen och Gotland

Äger rum i Stockholm och Västerås 

3 september,  8 oktober  Utbildning och workshop om oljeföroreningar

Länsstyrelsen i Västmanlands län 

11 mars 2014  Tillsynskampanj för energieffektivisering vid miljöfarlig verksamhet.

Länsstyrelserna i Västmanlands och Uppsala län.

Äger rum i Uppsala

 

 

Parkeringsmöjligheter i Västerås

Vi har endast begränsat med parkeringsplatser vid Länsstyrelsen. Se dock kartan över parkeringar i Västerås centrum.

Parkeringskarta

Hitta till Länsstyrelsen med tåg och buss

Genomförda aktiviteter

Här kan du se vilka aktiviteter vi tidigare haft inom tillsynsvägledningen.

2012

2011

2010

2009