Kalender för tillsynsvägledning

Kalendern tar upp tillsynsvägledningsaktiviteter och annan samverkan som berör miljö- och hälsoskyddskontoren. Den omfattar främst aktiviteter som anordnas av miljöenheten inom Länsstyrelsen i Västmanlands län, men även andra aktörer.

 

Vad När Var 
Samverkansträff om miljöskydd vid lantbruk25 majLänsstyrelsen, Västerås  
Samverkansträff FO13 juniLänsstyrelsen, Västerås 
Utbildning om flyktiga ämnen FO21 septemberLänsstyrelsen, Västerås 
Samverkansträff om hälsoskydd 22 september Länsstyrelsen, Västerås  
Handläggarträff mot miljöbrott 4 oktober Polismyndigheten, Västerås 
Mälarlänsutbildningen FO8-9 novemberAronsborg, Bålsta
Samverkansträff FO29 november Länsstyrelsen, Västerås 

 

Ytterligare info, FO

 

 

Parkeringsmöjligheter i Västerås

Vi har endast begränsat med parkeringsplatser vid Länsstyrelsen. Se dock kartan över parkeringar i Västerås centrum.

Parkeringskarta

Hitta till Länsstyrelsen med tåg och buss