Kalender för tillsynsvägledning 

Kalendern tar upp tillsynsvägledningsaktiviteter och annan samverkan som berör miljö- och hälsoskyddskontoren. Den omfattar främst aktiviteter som anordnas av miljöenheten inom Länsstyrelsen i Västmanlands län, men även andra aktörer.

11 mars 2014  Tillsynskampanj för energieffektivisering vid miljöfarlig verksamhet.

Länsstyrelserna i Västmanlands och Uppsala län.

Äger rum i Uppsala

 

 

Parkeringsmöjligheter i Västerås

Vi har endast begränsat med parkeringsplatser vid Länsstyrelsen. Se dock kartan över parkeringar i Västerås centrum.

Parkeringskarta

Hitta till Länsstyrelsen med tåg och buss

Genomförda aktiviteter

Här kan du se vilka aktiviteter vi tidigare haft inom tillsynsvägledningen.

2012

2011

2010

2009