Kalender för tillsynsvägledning 

Kalendern tar upp tillsynsvägledningsaktiviteter och annan samverkan som berör miljö- och hälsoskyddskontoren. Den omfattar främst aktiviteter som anordnas av miljöenheten inom Länsstyrelsen i Västmanlands län, men även andra aktörer.

24-25 november 2015

Mälarlänsutbildning 2015

 Falun

 

8 december 2015

Samverkansträff föroreningsskadade områden Västerås

10 december 2015

Miljöchefsträff Västerås

 

Parkeringsmöjligheter i Västerås

Vi har endast begränsat med parkeringsplatser vid Länsstyrelsen. Se dock kartan över parkeringar i Västerås centrum.

Parkeringskarta

Hitta till Länsstyrelsen med tåg och buss