Tillståndet i miljön 

Vattenprovtagning

Att undersöka och kontinuerligt följa tillståndet i miljön är en viktig del av länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen men också för att upptäcka nya hot mot miljön.

En del av vårt arbete med att följa miljöns tillstånd är att samordna miljöövervakningen i länet. Miljöövervakning är återkommande systematiska undersökningar som visar miljötillståndet och som också ger oss möjlighet att bedöma framtida hot mot miljön. Övervakningen är långsiktig eftersom det ofta behövs mätningar över långa tidsperioder för att kunna se om en förändring orsakas av mänsklig påverkan eller är en naturlig variation. Resultaten används sedan som en grund för länets löpande miljöarbete.

Miljöövervakning i Västmanland

Det regionala miljöövervakningsprogrammet för Västmanland 2009-2014 togs fram av Länsstyrelsen under 2008-2009 i dialog med externa samarbetsparter och fastställdes i augusti 2009.

Programmet omfattar drygt 20 olika undersökningar grupperade i sju programområden. Det finns även många hänvisningar till andra inventeringar eller uppföljningar inom närliggande verksamheter. Ett viktigt inslag i programmet är s k gemensamma delprogram där flera län samarbetar, ofta också med nationella aktörer. Totalt omsätter programmet drygt 800 000 kronor/år varav cirka 60 % finansierar verksamhet som sker i vatten.

Här på hemsidan presenteras ett urval av de undersökningar som ingår i programmet.

Nytt regionalt miljöövervakningsprogram på gång

Nu finns ett första utkast till nytt miljöövervakningsprogram för Västmanlands län. Här kan du ladda ner och läsa förslag på nytt program.

Programmet redogör för de undersökningar som Länsstyrelsen tänker driva inom miljöövervakningen under nästa programperiod, 2015-2020. Observera att detta bara är ett utkast och att vissa delar ännu återstår, men samtliga delprogram som planeras för nästa period finns med.

Du kan lämna synpunkter till och med den 15 mars via mail till Henrik Berg: henrik.berg@lansstyrelsen.se

Kontakta oss

Per Hedenbo
Naturvårdshandläggare
Naturvårdsenheten
Per punkt Hedenbo snabela lansstyrelsen punkt se¤Per punkt Hedenbo snabela lansstyrelsen punkt se
010-2249271

Regionalt program

Här hittar du gällande program för regional miljöövervakning i Västmanlands län.

Ladda hem det regionala miljöövervakningsprogrammet (pdf 4 MB)

Ladda hem informationsbroschyr om det regionala miljöövervakningsprogrammet (pdf 193 kB)

Ny preliminär statusklassning!

Nu finns uppdaterade status-klassningar för de allra flesta av länets vattenförekomster tillgängliga i VISS!

Observera att klassningarna än så länge är preliminära. Länsstyrelsen arbetar fortfarande med dem, men har gjort dem synliga för allmänheten, bland annat i syfte att få in synpunkter.