Miljö och klimat

Flygbild över Västerås skärgård

Här kan du söka tillstånd och bidrag inom miljö- och klimatområdet. Du kan också få mer information om miljö- och klimatarbetet i länet. Länsstyrelsen samordnar miljöarbetet, informerar och sprider kunskap, arbetar med miljömål och miljöövervakning, vattenförvaltning samt klimat- och energifrågor. Dessutom beslutar vi om tillstånd till och genomför tillsyn av verksamheter som påverkar miljön.

Miljö- och klimatråd

Miljö- och klimatrådet arbetar utifrån visionen om att Västmanland ska vara en miljö- och klimatförebild år 2030.

Läs mer om LOVA-bidrag

Klicka på LOVA-loggan för att komma till sidan om LOVA-bidrag.

Fakta om länet

Fakta om länet