Förordnande av Notarius Publicus

Notarius Publicus förordnas av Länsstyrelsen. Förordnandet gäller tills vidare, men upphör senast vid utgången av den månad befattningshavaren fyller 67 år. Om det finns särskilda skäl kan dock förordnandet förlängas även efter 67 års ålder. Förordnandet upphör genast om den som är förordnad till Notarius Publicus eller biträdande Notarius Publicus försätts i konkurs eller får förvaltare.

Förordnade Notarius Publicus och biträdande Notarius Publicus i Västmanlands län

Notarius Publicus

Kari Skönebrant
Advokat Kari Skönebrant AB Slottsgatan 21
722 11 Västerås
Besöksadress: Slottsgatan 21, Västerås
Fast mottagningstid: onsdagar kl 16.30-17.30
Övriga tider efter överenskommelse.
Telefon: 021-14 10 10 (tidsbokning), 070-622 64 16
E-post: advokat@skonebrant.se

Max Ahlström
Advokatfirman Max Ahlström AB
Box 10050
721 19 Västerås
Besöksadress: Slottsgatan 7-9, 722 11 Västerås
Fast mottagningstid: mån-tor kl 7.00-8.00 (helgfri vardag)Övriga tider efter överenskommelse.
Telefon: 021-14 34 00, 0702-10 18 46
E-post: max@a-ma.se
Internet: www.a-ma.se

Biträdande Notarius Publicus

(tjänstgör när Notarius Publicus är ledig eller hindrad att tjänstgöra)

Per Odeling
Mälaradvokaterna
Stora Gatan 42
722 12 Västerås
Telefon: 021-13 24 40

Petter Hagsköld
Mälaradvokaterna
Stora Gatan 42
722 12 Västerås
Telefon: 021-13 24 40