Arosdöttrarna - sfx Västmanland

Arosdöttrarna - sfx är en nyskapande utbildning inom sfi, svenska för invandrare, med inriktning mot omvårdnad och lokalvård.

Det nya är att utbildningen sker med stöd av elevernas modersmål och vänder sig till lågutbildade kvinnor. Detta är Arosdöttrarnas lyckade koncept som tidigare genomförts i Västerås. Nu ska metoden prövas för nyanlända kvinnor i hela länet.

Projektet ska ta fram yrkesinriktad sfi för lågutbildade nyanlända kvinnor.

I  den utbildning som Arosdöttrarnas/ABF:s bedrivit under flera år har kvinnor deltagit som trots sfi-studier inte fått sfi-betyg. De får lära sig svenska och får, med hjälp av VUC, Vuxen- och utbildningscenter i Västerås Stad, en vårdbiträdesutbildning. Svenskinlärningen sker med hjälp av modersmålet. Genom att personalen har invandrarbakgrund kan de lättare anpassa stödet för den enskilda kvinnan. Studierna sker i en miljö med enbart kvinnor, vilket gör att eleverna känner sig friare och blir mer aktiva på lektionerna. En majoritet av eleverna får arbete eller går vidare till fortsatta studier.

I projektet ska denna metod utvecklas till en sfi-utbildning med yrkesinriktning. Målet är att utbildningen finns kvar efter projektets slut. Ett mål är också att metoden ska kunna användas i andra utbildningar, därför ska den utvärderas och beskrivas. Ytterligare ett mål är att utveckla fungerande samarbetsformer för yrkesinriktad sfi i länet.

Projektet pågår i två och ett halvt år och startar i januari 2011. Det är ett samarbetsprojekt mellan ABF Västerås, Arbetsförmedlingen,  VKL -Västmanlands kommuner och landsting, NVU -Norra Västmanlands Utbildningsförbund, Hallstahammar, Köping, Sala, Surahammar, Västerås stad samt Länsstyrelsen, som är projektägare. Projektet medfinansieras av den Europeiska Flyktingfonden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-flagga

Projektet medfinansieras av
den Europeiska Flyktingfonden

 Uppföljning och utvärdering av Arosdöttrarna