Flyktingsituationen i Västmanland

Myndigheter, kommuner och andra organisationer arbetar för ett tryggt och bra mottagande av människor som har flytt. Länsstyrelsen arbetar för att samordna behoven och vara en länk mellan myndigheter och kommuner i flyktingsituationen.

Foto av tre kvinnor och en man framför en dator.

Länsstyrelsen leder med anledning av flyktingsituationen olika samverkansmöten utifrån behov. Varannan tisdag har vi ett länssamordningsmöte med kommunerna, landstinget, Migrationsverket, polisen och räddningstjänstförbunden per telefon.