Flyktingsituationen i Västmanland

Myndigheter, kommuner och andra organisationer arbetar för ett tryggt och bra mottagande av människor som har flytt. Länsstyrelsen arbetar för att samordna behoven och vara en länk mellan myndigheter och kommuner i flyktingsituationen.
Foto av tre kvinnor och en man framför en dator.

I september 2015 aktiverade Länsstyrelsen sin krishanteringsorganisation med anledning av flyktingsituationen. Vid årsskiftet avslutades krishanteringsorganisationen och arbetet övergick i ett projekt, Flyktingsamordning, som var tidsatt att avslutas den 30 juni.

I och med att projektet nu har avslutats hanteras alla frågor kring flyktingsituationen och integration i det ordinarie handläggare.