Stöd till landsbygden

Regeringen har beslutat om ett nytt Landsbygdsprogram som ska gälla under 2014-2020. Stöden i Landsbygdsprogrammet är till för att utveckla landsbygden till en attraktiv och levande bygd. För det krävs lönsamma företag, bra infrastruktur och kreativa människor.

Följande länkar ger bra information för dig som funderar på att söka stöd för att utveckla ditt företag eller bygden där du bor:

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa om de olika stöden och ersättningarna i det nya landsbygdsprogrammet.

I broschyren "Stöd inom Landsbygdsprogrammet" finns kort information om de olika stöden och kontaktuppgifter till handläggare på Länsstyrelsen.

I handlingsplanen för Landsbygdsprogrammet i Västmanlands län kan du läsa vilka prioriteringar vi i Västmanland gör för de olika stöden.  

En fint betad betesmark

Hur ansöker jag om stöd?

Du ansöker om stöd i Jordbruksverkets E-tjänst för företags- och projektstöd. Din ansökan kommer att handläggas av Länsstyrelsen.

Jordbruksverkets E-tjänst för ansökan om företags- och projektstöd.

När ska jag skicka in min ansökan?

För att kunna prioritera bland ansökningarna om stöd har vi delat upp budgeten per stöd i beslutsomgångar. Ett stöd kan till exempel ha tre beslutsomgångar per år. Det betyder att det finns tre olika datum det året då du senast kan skicka in din ansökan. Nedan hittar du information om beslutsomgångarna under 2015 och 2016.

Sista ansökningsdatum under 2015 är det 24 november

Sista datum för att lämna in ansökan i första beslutsomgången är den 24 november 2015 för följande stöd:

  • Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft inom jordbruks-, trädgårds- och rennäringsföretag
  • Startstöd
  • Förädlingsstöd för kort livsmedelskedja och lokala marknader
  • Förädlingsstöd för att skapa nya jobb

Sista ansökningsdatum under 2016

Ansökningar om stöd ska ha inkommit till Länsstyrelsen vid tre tillfällen under året. Sista datum för de tre beslutsomgångarna för 2016  är: 29 mars, 26 juli och 29 november 2016.

Följande stöd har andra datum för ansökan:

  • Miljöinvesteringar - kan sökas löpande
  • Investeringsstöd för plantering av energiskog - kan sökas löpande.
  • Investeringar i kommersiell och viss offentlig service - kan sökas löpande
  • Investeringsstöd för energieffektivisering inom jordbruks- och trädgårdsföretag - sista datum för ansökan är den 29 mars och 26 juli 2016
  • Förädlingsstöd för att skapa nya jobb - 29 mars 2016  

En våtmark

Vad händer när jag skickat in min ansökan?

Efter senaste ansökningsdatum prövar Länsstyrelsen alla ansökningar. Vi kontaktar dig om din ansökan behöver kompletteras.  Vid varje beslutsomgång poängsätter vi ansökningarna med hjälp av så kallade urvalskriterier. Dessa kriterier hittar du i handlingsplanen. Vi rangordnar inkomna och kompletta ansökningar efter deras poäng. De ansökningar som fått högst poäng beviljar vi stöd så långt som budgeten räcker.

Vi räknar med att kunna fatta de första besluten om stöd från och med februari 2016. Utbetalningar av stöd beräknar vi kommer att påbörjas tidigast under andra kvartalet 2016.

Tveka inte att kontakta oss

Kontakta gärna en handläggare om du har några frågor. Mejla oss gärna om du inte når oss per telefon.

Yngve Lilljegren svarar på frågor om startstödet, förädlingsstöden, investeringsstödet för ökad konkurrenskraft inom jordbruks- och trädgårdsföretag, investeringsstöd för energieffektivisering samt energigrödor och investeringsstöd för att minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak Yngve.lilljegren@lansstyrelsen.se 010-224 93 07

Helena Johansson svarar på frågor om investeringsstöd för att skapa nya jobb, investeringsstöd till förnybar energi, investeringar i småskalig infrastruktur, investeringar i fritids- och idrottsanläggningar/samlingslokaler samt investeringar i rekreation och turism. Helena.johansson@lansstyrelsen.se 010-224 92 87

Indi Persson svarar på frågor om investeringar i bredband samt investeringar i natur- och kulturmiljöer. indi.persson@lansstyrelsen.se 010-224 93 30

Robert Ström svarar på frågor om stängsel mot rovdjur, engångsröjning av betesmark eller slåtterängar, miljöinvestering för förbättrad vattenkvalitet samt anlägga och restaurera våtmarker och dammar. robert.strom@lansstyrelsen.se 010-224 93 52

Roger Lilja svarar på frågor om investeringar i kommersiell och offentlig service. Roger.lilja@lansstyrelsen.se
010-224 93 06 

Kontakta oss

Yngve Lilljegren, 010-224 93 07
Yngve.Lilljegren@lansstyrelsen.se

Helena Johansson, 010-224 92 87
Helena.johansson@lansstyrelsen.se

Indi Persson, 010-224 93 30
indi.persson@lansstyrelsen.se

Robert Ström, 010-224 93 52
robert.strom@lansstyrelsen.se

Roger Lilja, 010-224 93 06 
Roger.lilja@lansstyrelsen.se

Ibland är det svårt att nå oss på telefon. Skicka gärna e-post istället så ringer vi upp dig.