Stöd till landsbygden 

Sedan årsskiftet går det inte längre att söka nya stöd i det gamla landsbygdsprogrammet. Du kan ansöka om utbetalning för redan beviljade stöd. Regeringen har beslutat om ett nytt landsbygdsprogram som ska gälla under 2014-2020. Programmet godkändes av EU-kommissionen i juni 2015.

Innan några beslut om stöd kan tas, behöver svensk förordning vara på plats, vilket beräknas vara klart under oktober 2015. Några utbetalningar av stöd kommer ske först under senvåren 2016 på grund av att alla system måste vara klara.

Jordbruksverkets webbplats kan du följa arbetet med det nya landsbygdsprogrammet.

Utbetalning av redan beviljade stöd

Utbetalningsansökan

Anvisning till utbetalningsansökan

trägärdesgård längs med väg

I menyerna till vänster under "Lantbruk" finns även information om olika jordbrukarstöd som till viss del finansieras genom Landsbygdsprogrammet.

Du som bor och verkar på landsbygden kan naturligtvis söka andra stöd från Länsstyrelsen. Mer information hittar du i rutan till höger.

 

 

 

 

 

eu flagga

Kontakta oss

Yngve Lilljegren
Landsbygdsenheten
010-224 93 07
Yngve.Lilljegren@lansstyrelsen.se

Helena Johansson
Landsbygdsenheten
010-224 92 87
Helena.johansson@lansstyrelsen.se

Ibland är det svårt att nå oss på telefon. Skicka gärna e-post istället så ringer vi upp dig.