Stöd till landsbygden 

Sedan årsskiftet går det inte längre att söka nya stöd i det gamla landsbygdsprogrammet. Du kan ansöka om utbetalning för redan beviljade stöd. Regeringen har beslutat om ett nytt landsbygdsprogram som ska gälla under 2014-2020. Det har lämnats över till EU-kommissionen som ska godkänna programmet.

Jordbruksverkets webbplats kan du följa arbetet med det nya landsbygdsprogrammet.

Utbetalning av redan beviljade stöd

Utbetalningsansökan

Anvisning till utbetalningsansökan

trägärdesgård längs med väg

I menyerna till vänster under "Lantbruk" finns även information om olika jordbrukarstöd som till viss del finansieras genom Landsbygdsprogrammet.

Du som bor och verkar på landsbygden kan naturligtvis söka andra stöd från Länsstyrelsen. Mer information hittar du i rutan till höger.

 

 

 

 

 

eu flagga

Kontakta oss

Lars Eriksson
Landsbygdsenheten
010-224 92 50
Lars.Eriksson@lansstyrelsen.se

Yngve Liljegren
Landsbygdsenheten
010-224 93 07
Yngve.Liljegren@lansstyrelsen.se

Ibland är det svårt att nå oss på telefon. Skicka gärna e-post istället så ringer vi upp dig.