Företagsstöd

Vill du starta ett företag på landsbygden? Har du redan ett företag och vill börja med en ny verksamhet inom företaget? Behöver du göra en investering eller köpa en tjänst för att utveckla ditt företag? Vill du kompetensutveckla dig själv eller anställda i ditt företag? Då kan företagsstöd vara något för dig.

broschyr företagsstöd och projektsstöd

Om du driver näringsverksamhet på landsbygden kan du söka företagsstöd. I den här broschyren finns en översikt av de olika stöd som du kan söka. Läs också Västmanlands läns prioriteringar i Landsbygdsprogrammet, se informationsrutan till höger. Där kan du se om din idé är prioriterad.

Det finns olika typer av företagsstöd

Vad du planerar att göra avgör vilket typ av stöd du kan söka:

Investeringsstöd kan du få om du till exempel vill modernisera ditt företag, plantera energigrödor, förädla produkter eller satsa inom besöks- och turistnäringen.

Stöd för köp av tjänster kan du få om du behöver anlita en konsult för att utveckla din affärsidé eller produkt. Du kan också få stöd till att göra förstudier och marknadsundersökningar.

Stöd för kompetensutveckling kan du få om du behöver stärka dina eller dina anställdas kunskaper för att möta framtida krav och göra ditt företag mer konkurrenskraftigt.

Startstödet är till för dig som nyligen har startat eller tagit över ett jordbruks- eller trädgårdsföretag.
 

Ridhus
Ridhus delvis finansierat med företagsstöd. Foto: Per Viksten.

Du ska ha en affärsplan

När du söker stöd behöver du i de flesta fall en affärsplan. Affärsplanen ligger till grund för länsstyrelsens bedömning av din ansökan. Affärsplanen ska bland annat innehålla:

  • beskrivning och analys av företagets nuvarande situation och affärsidé
  • mål och strategi för företagets planerade utveckling
  • Vad du vill göra och varför
  • en uppskattning av företagets framtida situation när insatsen du gör har nått full effekt.

Det finns en blankett som du ska använda när du gör din affärsplan. Länk till blanketten finns i rutan till höger. För de uppgifter som du lämnar om ditt företags affärs- eller driftsförhållanden gäller i normala fall sekretess. En individuell bedömning görs i varje enskilt fall.

Andra typer av företagsstöd

Det finns även andra stöd till företag att söka på länsstyrelsen. Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag regeringen har givit länen. Under Näringsliv & föreningar kan du läsa mer om företagsstöd inom regional utveckling.

Kontakta oss

Yngve Lilljegren, 010-224 93 07
Yngve.Lilljegren@lansstyrelsen.se

Helena Johansson, 010-224 92 87
Helena.johansson@lansstyrelsen.se

Indi Persson, 010-224 93 30
indi.persson@lansstyrelsen.se

Robert Ström, 010-224 93 52
robert.strom@lansstyrelsen.se

Roger Lilja, 010-224 93 06 
Roger.lilja@lansstyrelsen.se

Ibland är det svårt att nå oss på telefon. Skicka gärna e-post istället så ringer vi upp dig.