Lantbruk och landsbygd 

Traktor ute på landsbygden

Länsstyrelsen arbetar för att EU:s och Sveriges jordbrukspolitik och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

Vad händer med jordbrukarstöd och stöd till landsbygdsutveckling under 2014 och 2015?

EU planerar för en ny jordbruks-, landsbygds- och fiskepolitik. På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa hur förslagen ser ut just nu. Informationen uppdateras så fort Jordbruksverket får nya besked. Tänk på att det kan bli mycket ändringar innan allt är beslutat. Här kan du läsa om företags- och projektstöd. Här kan du läsa om jordbrukarstöden.