Lantbruk och landsbygd 

Traktor ute på landsbygden

Länsstyrelsen arbetar för att EU:s och Sveriges jordbrukspolitik och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

Skogsbranden i Västmanland

Information om vad som gäller för dig som söker EU-stöd och som har djur finns på Jordbruksverkets webbplats.

Nya stöd för jordbruk och landsbygdsutveckling införs under 2014 och 2015?

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa om hur och när de ska införas. Informationen uppdateras så fort Jordbruksverket får nya besked. Tänk på att det kan bli mycket ändringar innan allt är beslutat. Här kan du läsa om företags- och projektstöd. Här kan du läsa om jordbrukarstöden.