Lantbruk och landsbygd 

Traktor ute på landsbygden

Länsstyrelsen arbetar för att EU:s och Sveriges jordbrukspolitik och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

Nya stöd för jordbruk och landsbygdsutveckling införs under 2014 och 2015

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa om hur och när de ska införas. Informationen uppdateras så fort Jordbruksverket får nya besked. Tänk på att det kan bli mycket ändringar innan allt är beslutat. Här kan du läsa om företags- och projektstöd. Här kan du läsa om jordbrukarstöden.

Landsbygdsprogrammet

Nyhetsbrevet Landsbygdsnytt


Vill du ha vårt nyhetsbrev som tar upp aktuella frågor och kurser inom landsbygd och lantbruk? Vill du läsa våra senaste utskick? Klicka här för att anmäl dig och läsa mer!

Fakta om länet

Fakta om länet