Lantbruk och landsbygd

Traktor ute på landsbygden
Här hittar du information om hur du söker stöd och ersättning och om hur EU:s och Sveriges jordbruks- och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

Nya stöd för jordbruk och landsbygdsutveckling införs

Regeringen har beslutat om ett nytt Landsbygdsprogram som ska gälla fram till 2020.  Stöden i Landsbygdsprogrammet är till för att utveckla landsbygden till en attraktiv och levande bygd. Klicka på länken nedan och läs mer om stöden.

Stöd till landsbygden i nya Landsbygdsprogrammet

Du som är lantbrukare kan söka EU-stöd för den mark du brukar och de miljöinsatser som du gör. På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om jordbrukarstöden.

Information om jordbrukarstöden

Nyhetsbrevet Landsbygdsnytt


Vill du ha vårt nyhetsbrev som tar upp aktuella frågor och kurser inom landsbygd och lantbruk? Vill du läsa våra senaste utskick? Klicka här för att anmäl dig och läsa mer!