Lantbruk och landsbygd 

Traktor ute på landsbygden

Länsstyrelsen arbetar för att EU:s och Sveriges jordbrukspolitik och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

Skogsbranden - vad gäller för dig som har drabbats och har djur eller söker EU-stöd?

Force majeure

I reglerna för EU-stöd till jordbruket och landsbygdsutveckling finns begreppet force majeure. Force majeure innebär nöd och skador som inte kunnat förutsägas när du ingick ett avtal. Skogsbranden räknas som force majeure. Detta innebär att inget avdrag ska göras om skogsbranden är en direkt orsak till att villkoren som finns i stöden inte kan följas. Stöd för år 2014 ska beviljas som om skogsbranden inte skulle ha hänt. Detta gäller för:

  • tvärvillkoren
  • alla EU-stöd från landsbygdsprogrammet, t.ex. miljöersättningar, investeringsstöd och projektstöd
  • gårdsstödet
  • övriga stöd från garantifonden.

Vad ska du som drabbad göra?

Har skogsbranden gjort att du inte kan uppfylla villkoren för dina stöd? Då ska du lämna in en anmälan till länsstyrelsen. Detta gör du genom att fylla i och skicka in denna blankett till Länsstyrelsen, eller genom att kontakta Christina Helmrich, tel 010-224 92 73. Detta ska du göra inom 10 dagar från att du är i stånd att göra det. Observera att 10 dagar gäller från det att du är i stånd att anmäla händelsen, det är nödvändigtvis inte från tiden för branden. Du ska inte ta tillbaka din ansökan om utbetalning på grund av branden.

För mer information, kontakta Länsstyrelsen, tel 010-224 90 00.

Nya stöd för jordbruk och landsbygdsutveckling införs under 2014 och 2015

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa om hur och när de ska införas. Informationen uppdateras så fort Jordbruksverket får nya besked. Tänk på att det kan bli mycket ändringar innan allt är beslutat. Här kan du läsa om företags- och projektstöd. Här kan du läsa om jordbrukarstöden.

Nyhetsbrevet Landsbygdsnytt


Vill du ha vårt nyhetsbrev som tar upp aktuella frågor och kurser inom landsbygd och lantbruk? Anmäl dig här!

Fakta om länet

Fakta om länet