Medarbetare Vattenmyndighetens kansli 

Länsstyrelsen i Västmanlands län
Vattenmyndighetens kansli
721 86 Västerås

MEDARBETARE

TELEFON

Mats Wallin
Enhetschef/Vattenvårdsdirektör

010-224 93 68

Jenny Caruso
Vattensamordnare, förvaltningsplan, vattendelegationen och rapportering till EU.

010-224 92 33

Mathias Cramér
GIS-samordnare 

010-224 92 39

Martin Larsson  
Vattenstrateg, övergödning, havsmiljö, åtgärdsprogram och ekonomisk analys.

010-224 93 97

Hannes Löfgren
Vattensamordnare, miljögifter ytvatten samt kartläggning och analys
(Föräldraledig 1/2-31/10).

010-224 94 00

Ingrid Hägermark
Vattensamordnare, samverkan och sekreterare i Mälarens Vattenvårdsförbund.

010-224 93 72

Malin Willför
Vattensamordnare, åtgärdsprogram och ekonomisk analys.

010-224 92 08

Mikael Gyllström
Vattensamordnare, åtgärdsprogram, övervakningsprogram, övergödning och försurning. Inlandsvatten och kustvatten.

010-224 92 65

Malin Pettersson
Vattensamordnare, åtgärdsprogram, grundvatten, miljökonsekvensbeskrivning, översvämning och återrapportering. 

010-224 93 32

Karin Broman
Kommunikatör

010-2249226

Åsa Erlandsson
Projektledare LIFE IP Rich Waters

010-2249316

 

Teresia Wällstedt
Miljögifter
010-2249251

Kontakta oss

Mats Wallin
Enhetschef/Vattenvårdsdirektör
Vattenmyndigheten
mats punkt wallin snabela lansstyrelsen punkt se¤mats punkt wallin snabela lansstyrelsen punkt se
010-2249368
Vattenförvaltning för Norra Östersjöns vattendistrikt
Vattenmyndighetens kansli
vattenmyndigheten punkt vastmanland snabela lansstyrelsen punkt se¤vattenmyndigheten punkt vastmanland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 90 00 (växel)

E-posthantering

Hur hanteras elektronisk post och vem besvarar den? Hur får jag tag på e-postadresser om jag vill skicka med en bilaga?

Här får du svar