Vattenmyndighetens kansli

Länsstyrelsen i Västmanlands län
Vattenmyndighetens kansli
721 86 Västerås

Mats Wallin
Enhetschef/Vattenvårdsdirektör
Telefon: 010-224 93 68

Jonas Berglind
Temasamordnare LIFE IP Rich Waters
Telefon: 010-224 92 27

Sabina Caspari
Kommunikatör
Telefon: 010-224 94 94

Jenny Caruso
Vattensamordnare, förvaltningsplan, vattendelegationen och rapportering till EU.
Telefon: 010-224 92 33

Mathias Cramér
GIS-samordnare
Telefon: 010-224 92 39

Åsa Erlandsson
Projektledare LIFE IP Rich Waters
Telefon: 010-224 93 16

Rosita Ericsson
Kommunikatör/LIFE IP Rich Waters
Telefon: 010-224 92 34

Mikael Gyllström
Vattensamordnare, åtgärdsprogram, övervakningsprogram, övergödning och försurning. Inlandsvatten och kustvatten
Telefon: 010-224 92 65

Ingrid Hägermark
Vattensamordnare, samverkan och sekreterare i Mälarens Vattenvårdsförbund.
Telefon: 010-224 93 72

Elin Jantze
Vattensamordnare, fysisk påverkan på vattenmiljön
Telefon: 010-224 92 43

David Liderfelt

Projektledare LIFE IP Rich Waters
Telefon: 010-224 94 13

Hannes Löfgren
Vattensamordnare, miljögifter ytvatten samt kartläggning och analys 
Telefon: 010-224 94 00

Malin Pettersson
Vattensamordnare, åtgärdsprogram, grundvatten, miljökonsekvensbeskrivning, översvämning och återrapportering.
Telefon: 010-224 93 32

Katarina Tano
Projektledare Mälaren - en sjö för miljoner
Telefon: 010-224 93 83

Malin Willför
Vattensamordnare, åtgärdsprogram och ekonomisk analys.
Telefon: 010-224 92 08

Teresia Wällstedt
Miljögifter
Telefon: 010-224 92 51