Ängsö – natur och kultur vid Mälaren

Naturreservatet består av en hel socken med 23 öar och 222 holmar och skär i Mälaren. Ängsö är ett mycket populärt friluftsområde där du kan vandra i skog och mark, åka skidor, segla, åka skridskor, cykla, paddla kanot, bada, fiska, göra naturstudier, ja listan kan göras lång!

Friluftsliv

På Ängsö trivs en salig blandning av jordbrukare, slottsfolk, öbor och friluftsutövare. Här kan du uppleva härlig och vacker natur med en rik historia. På Ängsö har ett gammaldags landskap bevarats, med fornlämningar, betesmarker, gamla vägar och torp.

Historia

De första människorna kom hit för ungefär 1500 år sedan. Då var Ängsö två större öar med en skärgård runt omkring. Människorna var fiskare och bönder som brukade åkrar och hade betesdjur. Från järnåldern (500 f.Kr.-1050 e.Kr) finns tre gravfält med nästan 150 gravar som du kan se spåren av idag. Under medeltiden byggdes kyrkan och i det nuvarande slottet finns medeltida delar kvar. De många torpen som finns kvar, cirka 60 stycket, var bostäder åt de torpare som behövdes som arbetskraft i det omfattande jordbruk som bedrevs här.

Den viktigaste anledningen till att Ängsös ålderdomliga drag från olika tider har blivit bevarade är att Ängsö gods varit ensam ägare till en stor del av marken och bebyggelsen i det som idag är naturreservatet. Det innebär att de förändringar som det svenska jordbruket gått igenom under århundradenas lopp inte alltid har behövt genomföras inom Ängsö. Genom de djur som betar i hagarna idag hålls landskapet öppet så att de historiska spåren är synliga för dig som besökare.

Eldstad med bänkar runt om.

Vandringsleder och rastplatser

På Ängsö hittar du sex olika vandringsleder som är mellan 1,5 kilometer till 8,5 kilometer långa. Här får du uppleva det omväxlande landskapet med spännande natur och historiska spår. Längs med vandringslederna finns det rastplatser, flera med grillplats och torrtoalett. I närheten av slottet finns en utkiksplattform med tillhörande rastplats som kan nås med rullstol. På några av öarna i naturreservatet finns gästhamnar och torrtoalett. Passa även på att ta ett bad i Mälaren från någon av de klipphällar som finns på öns västra sida!

Naturen

Växter

Markerna har under århundraden formats av människor och djur genom till exempel slåtter och bete. Tillsammans med den kalkrika jorden och det milda klimatet runt Mälaren finns här livsmiljöer för växter som numera är ovanliga i den här delen av landet. Några exempel är växter som backsippa, kattfot, toppjungfrulin, smultronklöver och Adam och Eva. Vid några av torpen växer utrotningshotade kulturväxter som exempelvis hjärtstilla och odört.

Däggdjur och fåglar

På Ängsö frodas bland annat rådjur, dovhjort, kronhjort och vildsvin. Det finns femton olika arter av fladdermus i Sverige, sju av arterna har hittats inom Ängsö. Året runt är Mälarens fjärdar tillhåll för havsörnar. I naturreservatet lever också fiskgjuse, häger, brun kärrhök, rördrom, gulärla, mindre hackspett, storspov och många andra fåglar. Många av dessa har trängts undan på andra håll i landet i takt med jordbrukets effektivisering och att allt fler betesmarker växer igen.

Insekter och svampar

Många sorters insekter trivs på de torra ängar och i lövskogarna. Till exempel bastardpärlemorfjäril vars larv lever på olika violer, och apollofjäril som lever på kärleksört. Flera olika hotade och ovanliga svampar växer på Ängsö, till exempel jättekamskivling, rotsopp, oxtungssvamp och skumticka.

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight

 Fakta

Kommun: Västerås
Skyddat år: 1960, ombildat 2011
Areal: 7171 ha (2936 ha land; 4235 ha vatten)
Förvaltare: Länsstyrelsen
Mer information: Länsstyrelsen (tel. 010-224 90 00)

 Mer att läsa