Gnien – vita svanar och svarta tärnor

Spång som leder till fågeltorn på strandäng.
Gnien är en av länets finaste fågelsjöar och ett populärt utsiktsmål. Från fågeltornet får du bra utsikt över vattnet och strandängarna. Året runt kan du se många olika fågelarter här. Missa inte det mäktiga skådespelet när sångsvanarna flyttar på våren och hösten!
Barn som går på en träspång.

Friluftsliv

Gnien ligger mellan Ramnäs och Surahammar. Hit kan du ta dig på flera sätt, med cykel och bil eller med båt och kanot. Det är tillåtet att fiska i sjön om du löser fiskekort. Från parkeringsplatsen bredvid väg 252 leder en 650 m lång spång till fågeltornet. I väster finns ett vindskydd där du har fin utsikt över strandängarna.

Gnien är också ett fågelskyddsområde. Det betyder att du inte får besöka delar av området under tiden från 15 mars till 15 maj, eller 15 mars till 15 juli. Vad som gäller för varje område kan du se på kartan. Däremot är det tillåtet att besöka fågeltornet och att åka båt eller paddla kanot genom reservatet under dessa tider.

Här kan du läsa mer om fågelskyddsområden.

Karta som visar områden för fågelskydd som inte får besökas vissa tider på året.

Naturen

Kolbäcksån vidgas till en sjö vid Gnien. Här varierar vattenståndet efter hur mycket vatten som rinner i ån. Det innebär att strandängarna varje år svämmar över till glädje för många fåglar. Under vår och höst rastar mängder av svanar, änder och vadare i Gnien. Många fåglar väljer också att stanna vid Gnien för att ruva på ägg och föda upp ungar. Några exempel på dessa fåglar är årta, skedand, småfläckig sumphöna, kornknarr, storspov, svarttärna och gulärla. Du kan också få se havsörn som spanar över våtmarkerna.


 För besökaren

Faktablad med vägbeskrivning och karta.

 När du besöker Gnien är det viktigt att visa hänsyn till områdets naturvärden. Utöver annan lagstiftning om till exempel fridlysning och terrängkörning, finns vissa regler inom reservatet som du som besökare måste följa.

Här kan du läsa de regler som gäller i Gnien.

 

 Fakta

Kommun: Surahammar
Skyddat år: 1985 reviderat 2008
Areal: 237 ha (158 ha land; 79 ha vatten)
Förvaltare: Länsstyrelsen
Mer information: Länsstyrelsen (tel. 010-224 90 00)

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight