Stora Hoberget - svartbrända träd och kala hällar

Bränd skog och mark med kala hällar
Stora Hoberget är en del av det område som drabbades av den stora skogsbranden sommaren 2014. Här kan du nu få se med egna ögon hur dramatiskt naturens krafter har ändrat landskapet. Den gamla skogen i naturreservatet har drabbats hårt och många döda eller döende träd ligger huller om buller på marken.

Friluftsliv

För närvarande finns inga anlagda stigar eller rastplatser i naturreservatet. Men för dig som har ett par rejäla stövlar eller kängor kan du uppleva de svartbrända träden och de kala klipporna på nära håll. Det kan dock vara svårt att ta sig fram bland alla kullfallna träd. Om du tar dig upp på den branta Hobergsklacken belönas du med en dramatisk vy över brandområdet. Tänk på att vara försiktig när du besöker området! Träd och grenar faller lättare i den branddrabbade skogen jämfört med i en vanlig skog – framförallt om det blåser.

Naturen

Skogsbranden år 2014 var en våldsam och intensiv brand. Skogen i reservatet brann mycket hårt. En del av träden har fallit omkull, en del står kvar som svartbrända pelare. Branden var så intensiv att mycket av marktäcket också brann upp och har lämnat klippor och stenar helt fria från jord och mossa.

Samtidigt återhämtar sig naturen snabbt från en skogsbrand. Redan under hösten 2014 började de första gröna växterna titta upp ur askan. Under de år som följer en skogsbrand ändrar sig naturen snabbt. Lövsly växer upp, nya växter, svampar, skalbaggar och fåglar flyttar tillbaka.

Före skogsbranden

Före skogsbranden bestod området av gammal tallskog. Skogen var hem för många ovanliga skalbaggar. De trivdes i den gamla glesa skogen där solen kunde nå träden och i de döda träd som fick ligga kvar på marken och förmultna. Här fanns också olika sorters sällsynta mossor och lavar.

Så här såg det ut i reservatet före branden


 För besökaren

Observera!

Hela Stora Hobergets naturreservat brann i den stora skogsbranden i Västmanland 2014.

Tänk på att vara försiktig när du besöker området. Träd och grenar faller lättare i den branddrabbade skogen jämfört med i en vanlig skog – framförallt om det blåser.

På många håll har marklager och rötter brunnit upp och träden har därför inte lika mycket fäste i marken. Många träd har därför blåst omkull och det är risk att många fler kommer att blåsa omkull framöver.

 Fakta

Kommun: Norberg
Skyddat år: 2007
Areal: 86 ha
Förvaltare: Länsstyrelsen
Mer information: Länsstyrelsen
(tel. 010-224 90 00)

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight