Stengärdet – strand från istiden

Område med rundslipade stenar
Följ stigen som tar dig över en matta av stenar som slipats av istidens hav och genom en trolsk granskog. Längs med vägen kan du se källor med glasklart vatten och en gammal fångstgrop för vargar.

Friluftsliv

För ungefär 8000 år sedan började åsen vid Stengärdet att höja sig ur istidshavet. Kraftiga vågor slog mot åsen och sköljde bort all sand och smågrus. Kvar blev den matta av sten som du kan se här, där stenarna slipats till släta rullstenar av havet. Detta kallas för ett klapperstensfält.

Genom reservatet finns en cirka två kilometer lång vandringsled. Följer du stigen får du en varierad upplevelse. Du får se klapperstensfältet, en mäktig tallskog, en gammal fångstgrop för vargar, klara källor och en trolsk granskog. Längs med stigen finns en rastplats med bänkar, bord, grillplats och ett vindskydd. Precis i kanten av Stengärdet passerar dessutom en del av Drottning Kristinas ridled.

Stig i skogen bredvid ett omkullfallet träd.

Naturen

I den gamla gran- och tallskogen nedanför åsen finns flera källor med klart vatten. Vattnet är näringsrikt och ger ett frodigt växtliv. Här trivs orkidéer som knärot, spindelblomster, Jungfru Marie nycklar och ovanliga mossor som grön sköldmossa och vedtrappmossa. Uppe på åsen är det istället torrt och fattigt på näring. Här växer tallar och lavar och i augusti kan du se ljungens rosa blommor runt klapperstensfältet.

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight

 Fakta

Kommun: Kungsör
Skyddat år: 1968, ombildat 1990, reviderat 2006
Areal: 43 ha
Förvaltare: Länsstyrelsen
Mer information: Länsstyrelsen (tel. 010-224 90 00)