Venabäcken - slingrande vatten med myller av liv

Mossklädda stenar med en slingrande bäck i bakgrunden.
I Venabäcken myllrar det av liv! I bäcken finns till exempel det största antalet i länet av den ovanliga och hotade flodpärlmusslan. I vattnet trivs olika fiskar och bävern bygger dammar och hyddor.

​Friluftsliv

Naturreservat består av den slingrande Venabäcken med sin omgivning av myrmark och skog. Från parkeringen finns en 150 meter lång stig som leder fram till en eldplats vid Musseludden. Här kan du slå dig ner, ta en fika och lyssna på det forsande vattnet.


I övrigt finns det inga anlagda stigar anlagda utan du får finna din egen väg längs den slingrande bäcken. Längs med vattendraget kan du se spår av bäverns framfart i form av hyddor, dammar och fällda träd.

 

En svart flodpärlmussla som är ca 10 cm,  i en hand, fotografi.

Naturen

Både i vattnet och i markerna intill myllrar det av liv. Venabäcken är ett av länets fyra vattendrag med flodpärlmussla, cirka 25 000 individer uppskattar vi att det finns här! Flodpärlmusslan kräver rent, strömmande vatten för att överleva. Musslan är beroende av öring för att föröka sig, då musslans larver lever på öringens gälar under en period. I Venabäcken finns gott om öring, och även andra fiskar som lake, stensimpa, abborre, benlöja, bäcknejonöga och gädda.


Venabäcken meandrar, det säga den slingrar sig fram och tillbaka i stora bågar. Bredden varierar mellan en och sju meter och medeldjupet är ungefär en halvmeter. Det finns två forssträckor i bäcken, båda platserna har tidigare använts för kraftutvinning, men idag forsar vattnet fritt igen.
Vanliga växter är olika starrarter och kabbeleka, som färgar stränderna vackert gula under maj. Du kan också hitta blåsippa, gullpudra, strutbräken och näckros.
 För besökaren

 Fakta

Kommun: Köping och Skinnskatteberg
Skyddat år: 2008
Areal: 85 ha varav ca 46 ha produktiv skogsmark
Förvaltare: Länsstyrelsen
Mer information: Länsstyrelsen (tel. 010-224 90 00)

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight