Naturreservat

Näs -västlig taiga i oländig terräng 

Ett litet reservat med jättestora aspar och dramatiska bergsluttningar med skrevor och grottor! Försök att tränga dig genom Trånggatan som är en smal skreva på väg upp till hällmarkerna.

Trång skreva i berget, den så kallade Trånggatan i naturreservatet Näs, fotografi.
Trånggatan. Foto: Tommy Pettersson

Naturen

Naturreservatet utgörs av ett mångformigt område med fina vyer från hällmarker, dramatiska bergssluttningar, gammal barrskog med inslag av jättelika aspar och en vacker strandkant vid Skedvisjön.

Trånggatan

I områdets västra del reser sig en brant och en bitvis mycket spektakulär sluttning. Stora stenblock bröts en gång i tiden loss från berget vilket gav upphov till de grottor och skrevor som syns i delar av sluttningen. Skrevan, som allmänt kallas Trånggatan, är tillräckligt stor för att en normalstor person skall kunna ta sig igenom.

Ruiner efter kolarkoja

Även om det var länge sedan ett aktivt skogsbruk bedrevs i området kan man se spår av äldre tiders nyttjande. Flera kolbottnar och ruinerna efter en kolarkoja finns i området. På den flacka marken nedanför Trånggatan syns också spåren av en gammal åker. Bruket upphörde någon gång i början av seklet och idag växer här tätt med 100-åriga granar.

Självlysande mossa

I en av grottorna under stenblocken växer en ”självlysande” mossa med det passande namnet lysmossa. Mossan reflekterar det infallande dagsljuset och har bara påträffats på ett annat ställe i länet.

Asp och gran

Granen är det vanligaste trädslaget i området, men här finns också mycket asp. På gamla aspar växer bland annat aspfjädermossa, lunglav och stor aspticka.

Rikligt med döda träd

I skogen finns också rikligt med både stående och liggande döda träd, så kallade torrakor respektive lågor. På dessa döda träd trivs exempelvis grön sköldmossa.


Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight

För besökaren

Fakta

Kommun: Köping
Skyddat år: 2003
Areal: 43 ha
Förvaltare: Länsstyrelsen
Mer information: Länsstyrelsen (tel. 010-224 90 00).