Naturreservat

Näs – bergsskrevor och stenblock 

Här finns dramatiska bergsluttningar, stora stenblock och fin utsikt. Försök att tränga dig genom Trånggatan, en smal bergsskreva som leder upp till berghällarna.

Trånggatan är en smal skreva i berget
Foto: Alf Ericson

Friluftsliv

I Näs kan du vandra på stigar genom skogen och njuta av utsikten från höjderna. Ta med picknickkorgen och spana efter fåglar vid Skedvisjöns strand. Från grusvägen som går genom reservatet leder en stig till Trånggatan. Trånggatan är en smal bergsskreva som precis är tillräckligt stor för att en smalare, vuxen person ska kunna ta sig igenom den.

I området finns spår av hur människor utnyttjade skogen i äldre tider. Här finns kolbottnar och en ruin av en kolarkoja. Kolbottnar är rester efter kolmilor där man har gjorde träkol. I kolarkojan bodde den som vaktade så att kolmilan inte började brinna.

Naturen

I västra delen av naturreservatet reser sig en brant och spektakulär bergssluttning. Stora stenblock har brutits loss från berget och skapat grottor och skrevor. I en av grottorna växer lysmossa, en ”självlysande” mossa som reflekterar dagsljuset som faller in. Den har bara hittats här och på en plats till i länet.

Skogen består av gammal barrskog med många döda träd, både stående och liggande på marken. Här trivs bland annat grön sköldmossa. I skogen finns också några ovanligt gamla aspar. På asparna kan du hitta aspfjädermossa, lunglav och stor aspticka.


Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight

Serviceinformation

InformationstavlaTre informationstavlor finns i reservatet.
VandringsledRakt genom reservatet går en grusväg. Ifrån den leder en stig in i skogen till Trånggatan.
SevärdhetRuin av kolarkoja och kolbottnar finns i området.
ParkeringParkering finns vid södra infarten till reservatet och i norra delen.

För besökaren

Fakta

Kommun: Köping
Skyddat år: 2003
Areal: 43 ha
Förvaltare: Länsstyrelsen
Mer information: Länsstyrelsen (tel. 010-224 90 00).