Fågelskyddsområden 

Fågelskyddsområden är skapade för att skydda fåglar från störning. Täta koncentrationer av häckande sjöfåglar och boplatser för sällsynta arter kan vara skyddade under känsliga tider. Det innebär då att det råder tillträdesförbud.

Översiktskarta fågelskyddsområden, bild.
I Västmanlands län finns flera permanenta fågelskyddsområden (ladda ner detaljkartor till höger).

Det vanligaste för fågelskyddsområdena är att det, mellan 1 april till 15 juli, inte är tillåtet att komma närmare land än 100 meter. Skyddszonen och tidsperioden kan dock variera mellan olika områden. Läs därför alltid noga på de väl synliga skyltar som finns i anslutning till öar med fågelskydd. Se även vår sammanställning över tillträdesförbudets omfattning i Västmanlands län.

Informationsskyltarna är gula, och skylten med förlängd skyddstid har ett rött fält som är lätt att se på långt håll.  Fågelskyddsområdena finns utmärkta på båtsportkorten och de flesta andra mer detaljerade kartor.

Tre fågelskyddsskyltar, illustration.
Så här ser skyltarna ut som informerar om fågelskyddsområden.

Kontakta oss

Lena Strömvall
Lena punkt Stromvall snabela lansstyrelsen punkt se¤Lena punkt Stromvall snabela lansstyrelsen punkt se
010-2249353
Alf Ericson
Alf punkt Ericson snabela lansstyrelsen punkt se¤Alf punkt Ericson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2249248