Fågelskyddsområden 

Fågelskyddsområden är skapade för att skydda fåglar från störning. Områden där sjöfåglar häckar och där det finns boplatser för sällsynta fåglar kan vara skyddade under känsliga tider. Detta kallas för tillträdesförbud.

Översiktskarta fågelskyddsområden, bild.

Kartan visar de områden som är skyddade i Västmanland. Vill du få mer detaljerad information klickar du på området i kartan eller på länkarna till höger.

Det vanligaste för fågelskyddsområdena är att det, mellan 1 april till 15 juli, inte är tillåtet att komma närmare land än 100 meter. Skyddszonen och tidsperioden kan dock variera mellan olika områden. Läs därför alltid noga på de väl synliga skyltar som finns i anslutning till öar med fågelskydd.

Informationsskyltarna är gula, och skylten med förlängd skyddstid har ett rött fält som är lätt att se på långt håll.  Fågelskyddsområdena finns utmärkta på båtsportkorten och de flesta andra mer detaljerade kartor.

Detaljkarta Galten Detaljkarta Färnebofjärden Detaljkarta Gnien Detaljkarta Ridöarkipelagen Detaljkarta Askö-Tidö Detaljkarta Ängsö
Tre fågelskyddsskyltar, illustration.

Klicka här för detaljerad information om tillträdesförbudets omfattning per område i Västmanlands län (pdf).

Du kan ansöka om dispens

Om du av någon anledning behöver vistas i ett fågelskyddsområde under tiden för beträdnadsförbudet behöver du ansöka om dispens. Dispens betyder undantag från förbud.

Kontakta Länsstyrelsen för att få mer information om i vilka fall du har möjlighet att ansöka om dispens och hur du ska göra för att skicka in en ansökan.

Kontakta oss

Lena Strömvall
Naturvårdsenheten
Lena punkt Stromvall snabela lansstyrelsen punkt se¤Lena punkt Stromvall snabela lansstyrelsen punkt se
010-2249353
Alf Ericson
Naturvårdsenheten
Alf punkt Ericson snabela lansstyrelsen punkt se¤Alf punkt Ericson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2249248

Tillträdesförbud till skydd för fågellivet, förbudets omfattning