Rovdjur 

Vargvalp på grusväg
Foto: Dan Werner

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren i länet. Målet är att djuren ska finnas i livskraftiga stammar, samtidigt som vi vill minimera de problem som de kan orsaka.

I Västmanlands län finns regelbunden förekomst av varg och lodjur, samt tillfällig förekomst av björn och kungsörn. Järv förekommer inte i länet.

Förvaltningen skyddar och begränsar

Till de stora rovdjuren hör björn, varg, lodjur, järv och kungsörn, och i länets förvaltningsplan beskrivs hur vi ska förvalta dem utifrån resultaten av årliga inventeringar. Planen innehåller antals- och utbredningsmål för varje art, och vi beslutar om till exempel förebyggande åtgärder, skyddsjakt och licensjakt. Vi informerar också om de stora rovdjuren som förekommer i länet.

Länsstyrelsen har ansvaret för tillsyn av jakt på stora rovdjur och ska bevaka eventuell olaga jakt. Dessutom handlägger vi viltskadeärenden som till viss del orsakas av rovdjuren.

Regional förvaltning

Länsstyrelsen har i och med riksdagens beslut om "Sammanhållen rovdjurspolitik" (prop. 2000/01:57) fått ett ökat ansvar för förvaltningen av våra stora rovdjur: björn, lodjur, varg, järv och kungsörn. Varg, lodjur, björn, järv och kungsörn ska finnas i så stora antal att de långsiktigt kan finnas kvar i den svenska faunan och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden.

Tillsammans har landets Länsstyrelser ett gemensamt ansvar att uppnå detta mål. Varje Länsstyrelse arbetar efter en regional förvaltningsplan med riktlinjer för rovdjurens antal och utbredning. I Västmanlands län har Länsstyrelsen tagit fram rapporten ”Regional förvaltningsplan för stora rovdjur i Västmanlands län” (Rapport 2006:14) i samråd med en regionala rovdjursgrupp i Västmanlands län. Förvaltningsplanen ska ge riktlinjer för hur förvaltningen av de stora rovdjuren ska skötas.

Förutom att utforma regionala förvaltningsplaner för rovdjuren, är Länsstyrelsen ansvarig för inventeringar, arbeta med förebyggande och ersättningar av rovdjursskador, skyddsjaktsärenden, förebyggande av illegal jakt, samt information till allmänheten.

En ny rovdjursförvaltning

Riksdagen har beslutat om en ny rovdjursförvaltning som innebär ett ökat regionalt inflytande och lokalt beslutsfattande av jakt på lodjur.

Läs mer om den nya rovdjursförvaltningen

Kontakta oss

Daniel Mallwitz
daniel punkt mallwitz snabela lansstyrelsen punkt se¤daniel punkt mallwitz snabela lansstyrelsen punkt se
010-2249305
Sofia Sollenberg
sofia punkt sollenberg snabela lansstyrelsen punkt se¤sofia punkt sollenberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2249501

Här hittar du information om vad du gör om du möter ett rovdjur:

ROVOBS

här kan du rapportera om du sett några rovdjur