Björn 

I Västmanland finns det inga kända föryngringar av björn, inte heller finns det några kända övervintrande björnar. Däremot händer det att enstaka björnar vandrar igenom länets norra delar, oftast är det unga hanar som är på vandring från kärnområdet i Dalarna.

Om du känner oro för ett eventuellt björnmöte kan du gå in på Viltskadecenters information om björnen. Där finns en hel del tips på hur man undviker björnmöten och hur man bör bete sig vid ett möte.

Riksdagens målsättning är att det skall vara minst 100 årliga föryngringar av björn i Sverige. Det motsvarar cirka 1000 djur. Skandinaviska björnprojektet uppskattar att det finns cirka 2550 (2350-2900) björnar i Sverige. Detta betyder att riksdagens miniminivå är nådd. Målet för björnstammens utbredning är att den fyller ut områdena mellan de nuvarande reproduktionsområdena och att stammens spridning söderut tillåts fortsätta.

En ensam björn, fotografi.
I Västmanland förekommer bara någon enstaka ströbjörn... ibland. Foto: Henrik Roos

Länsstyrelsens målsättning med björnförvaltningen i Västmanlands län är bland annat:

  • att tillåta etablering av eventuella björnar
  • att kvalitetssäkra allmänhetens rapporter
  • att möta eventuella etableringar med information och förebyggande åtgärder
  • att arbeta för att motverka illegal jakt

Kontakta oss

Daniel Mallwitz
daniel punkt mallwitz snabela lansstyrelsen punkt se¤daniel punkt mallwitz snabela lansstyrelsen punkt se
010-2249305
Sofia Sollenberg
sofia punkt sollenberg snabela lansstyrelsen punkt se¤sofia punkt sollenberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2249501

här kan du rapportera om du sett några rovdjur 

Folder

Viltskadecenter, Jägareförbundet, Världsnaturfonden och Skandinaviska Björnprojektet har skrivit följande foldrar:

Om du möter en björn - PDF (802 kb)

Är björnen farlig? - PDF (634 kb)

De finns även på engelska:

If you encounter a bear - PDF (634 kb)

Is the Brown bear Dangerous? - PDF (709 kb)

De finns även på tyska:

Wenn Sie einem Bären begegnen - PDF (1,1 MB)

Ist der Braunbär gefährlich? - PDF (713 kb)