Fiske 

fiskar under vatten

Fiske är en viktig del av det svenska samhället då över en miljon svenskar bedriver någon form av fiske varje år. Likaså är fisken en viktig resurs och ett hållbart fiske ger oss bra och näringsrik mat på bordet.

Länsstyrelsen i Västmanland arbetar för att både fritids- och yrkesfisket ska vara långsiktigt hållbart och fortsätt kunna vara både en viktig näringsgren och ett viktigt fritidsintresse för länets invånare. Ledord som ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet blir sällan så framträdande som när det gäller förvaltningen av fiskeresursen.

Korta fakta

I Västmanlands län finns det gott om vatten och fiskemöjligheter. Från slättlandet kring Mälaren och Hjälmaren i söder till skogssjöar och strömfisken i de norra delarna av länet finns möjlighet att bedriva fiske efter en stor del av de svenska sötvattensarterna.

Fakta om fiske i Västmanlands län

  • 800 sjöar större än 1 hektar.
  • Total vattenyta ca 75 000 hektar.
  • 1 100 km vattendrag.
  • Största vatten är Mälaren, Hjälmaren och Dalälven.
  • Ca 30 yrkesfiskare.
  • 30 fiskevårdsområdesföreningar.
  • Gös är Västmanlands landskapsfisk.

Information om Lantbruk & landsbygd.

 

Kontakta oss

Ronnie Hermansson
Länsfiskekonsulent
Landsbygdsenheten
Ronnie punkt Hermansson snabela lansstyrelsen punkt se¤Ronnie punkt Hermansson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2249275

Vårt arbete med EU

Medlemskapet i Europeiska Unionen (EU) påverkar oss som medborgare på flera olika sätt, både i stort och i smått. För Länsstyrelsen innebär det möjlighet att utnyttja gemensamma resurser, men också att ta hänsyn till gemensamma regler.

Landsbygdsprogram
EU:s strukturfonder 
Fiske