Offentlig förevisning av djur

Om du visar djur för allmänheten behöver du i vissa fall ha tillstånd för detta. Länsstyrelsen ger sådana tillstånd.
Två tigrar i djurpark

Offentlig förevisning

Med "offentlig förevisning" menas djur som visas för allmänheten och där visningen är med eller utan entréavgift i minst sju dagar eller mer per år i en anläggning, affär, restaurang eller liknande lokal.

Länsstyrelsen kontrollerar och ger tillstånd

Länsstyrelsen kontrollerar och ger tillstånd till anläggningar för offentlig förevisning. Vid tillståndsprövning och djurskyddskontroll tittar Länsstyrelsen på att anläggningen uppfyller vissa krav. Ett av kraven för offentlig förevisning är att anläggningen ska ha en veterinär och en zoolog knuten till sig.

Exempel på offentlig förevisning

Exempel på offentlig förevisning är djurparker, cirkusar, vilthägn där förevisning sker, djurmässor, akvarier i offentlig miljö över en viss omfattning etc.

Ansökan

Du hittar blankett för ansökan om offentlig förevisning av djur i länk till höger.

Särskilda regler för artskyddade djur

Vid all offentlig förevisning av arter som finns med i bilaga A till EU:s CITES-förordning krävs intyg från Jordbruksverket. Observera att man även måste ha ett djurparkstillstånd enligt artskyddsförordningen om vilda djur visas offentligt. 

Läs mer om artskydd.

Om du tänker hålla vilt i hägn krävs ytterligare ett tillstånd från Länsstyrelsen enligt miljöbalken och jaktförordningen.

Läs mer om tillstånd för vilthägn

Annan förevisning

Det behövs inget tillstånd för förevisning av djur som visas på annat sätt än vad som definieras som offentlig förevisning, inte heller för användning av djur i tv-, film- eller videoinspelning.

"Annan förevisning" är exempelvis zooexpon, utställningar där djur medverkar, eller likartad förevisning av djur för allmänheten. 

Regler för annan förevisning

Det finns särskilda regler för hur annan förevisning, filminspelning med djur etcetera får gå till. Bland annat krävs att djuren ska vara veterinärbesiktade innan de används i förevisningen. Intyg ska kunna visas upp för Länsstyrelsen vid en kontroll. Reglerna omfattar däremot inte djur som medverkar i dokumentära tv-program och filmer.