Offentlig förevisning av djur 

Om du bedriver offentlig förevisning av djur behöver du ha tillstånd för detta. Länsstyrelsen ger sådana tillstånd.

 Bild på två tigrar

Offentlig förevisning

Med "offentlig förevisning" menas djur som förevisas för allmänheten och där förevisningen sker med eller utan entréavgift i minst 7 dagar eller mer per år i en anläggning, affär, restaurang eller liknande lokal.

Länsstyrelsen kontrollerar och ger tillstånd till anläggningar för offentlig förevisning. Vid tillståndsprövning och djurskyddskontroll tittar Länsstyrelsen på att anläggningen uppfyller vissa krav. Ett av kraven för offentlig förevisning är att anläggningen ska ha en veterinär och en zoolog knuten till sig.

Exempel på offentlig förevisning är djurparker, cirkusar, vilthägn där förevisning sker, djurmässor, akvarier i offentlig miljö över en viss omfattning etc.

Vid all offentlig förevisning av arter som finns med i bilaga A till EU:s CITES-förordning krävs intyg från Jordbruksverket. 

Observera att man även måste ha ett djurparkstillstånd enligt artskyddsförordningen om vilda djur visas offentligt. 

Läs mer om artskydd.

Om du tänker hålla vilt i hägn krävs ytterligare ett tillstånd från Länsstyrelsen enligt miljöbalken och jaktförordningen.

Läs mer om tillstånd för vilthägn. 

Annan förevisning samt djur i tv m.m.

Det behövs inget tillstånd för förevisning av djur som visas på annat sätt än vad som definieras som offentlig förevisning. Detsamma gäller för användning av djur i tv-, film- eller videoinspelning.

"Annan förevisning" är exempelvis zooexpon, utställningar där djur medverkar, eller likartad förevisning av djur för allmänheten. 

Det finns särskilda regler för hur annan förevisning, filminspelning med djur etc. får gå till. Bl.a. krävs att djuren ska vara veterinärbesiktade innan de används i förevisningen. Intyg ska kunna visas upp för Länsstyrelsen vid en kontroll. Reglerna omfattar däremot inte djur som medverkar i dokumentära tv-program och filmer.

Kontakta oss

Veterinär
Landsbygdsenheten
veterinar punkt vastmanland snabela lansstyrelsen punkt se¤veterinar punkt vastmanland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 90 00 (växel)
Naturvård
Naturvårdsenheten
naturvard punkt vastmanland snabela lansstyrelsen punkt se¤naturvard punkt vastmanland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 90 00 (växel)
Djurskydd
Landsbygdsenheten
djurskydd punkt vastmanland snabela lansstyrelsen punkt se¤djurskydd punkt vastmanland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 90 00 (växel)

Så här gör du en anmälan

Om du vill anmäla att ett djur far illa kan du skicka ett meddelande till oss. Använd länken Skicka meddelande i rutan ovan.  

Tänk på att vi behöver uppgifter om namn och adress till djurhållaren för att kunna handlägga din anmälan!

OBS!
Om du vill vara anonym:
Inkomna handlingar till myndigheten är offentliga. 
Om du vill vara anonym, uppge inte ditt namn, telefonnummer,
e-postadress etcetera i anmälan, i meddelandet eller vid kontakt med djurskyddshandläggaren.

Postadress, faxnummer och telefonnummer till djurskyddshandläggarna.