Övriga sällskapsdjur

Vanliga sällskapsdjur förutom hund, katt och häst är exempelvis kaniner, marsvin, fåglar, reptiler och fiskar. Länsstyrelsen kontrollerar både sällskapsdjur i hemmen och verksamheter med sällskapsdjur.

Kontroll

Länsstyrelsen kontrollerar djurhållningen hos privatpersoner när en anmälan kommer in till myndigheten. Kontrollen görs i första hand oaviserat. Anmälningar kan lämnas in anonymt, men tänk på att handlingar hos Länsstyrelsen är offentliga för allmänheten. Vid kontrollen undersöker Länsstyrelsen om djuren mår bra, får tillräckligt med foder och vatten, om utrymmena är tillräckligt stora och rätt inredda osv.

Läs mer i avsnittet Hur går en djurskyddskontroll till.

Papegoja

Verksamhet med sällskapsdjur

Den som yrkesmässigt eller i större omfattning bedriver verksamhet med sällskapsdjur ska ha ett tillstånd enligt djurskyddslagen. Ansökan lämnas till Länsstyrelsen som gör en prövning och beviljar tillstånd. 

Läs mer om Tillstånd för verksamhet.

Zoohandel

Att sälja djur i zooaffär är ett exempel på en tillståndspliktig verksamhet med sällskapsdjur. 

Läs mer om regler för sällskapsdjur på Jordbruksverkets webbplats, se länkar till höger. Du finner även checklistor för offentlig kontroll av djurskydd på olika djurslag i länkar till höger.

Nyhet gällande vattensköldpaddor!

Från och med den 3 augusti 2016 är det förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla 37 arter som listas som invasiva främmande arter av unionsbetydelse. Efter den 3 augusti 2017 blir det också förbjudet att sälja dessa arter. De vattensköldpaddsarter som berörs är rödörad och gulbukad vattensköldpadda.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats

 

Kanin

Regler gällande kanin och sällskapsfågel

Nya regler gäller för kaniner som används för kött- päls- och ullproduktion, med vissa övergångsregler gällande exempelvis mått på förvaringsutrymmen. Det har även skett förändringar i reglerna för sällskapskaniner och sällskapsfåglar (tidigare kallat burfåglar), med vissa övergångsregler.

Läs mer om ändringarna på Jordbruksverkets webbplats.

 

Kontakta Djurskydd

Avdelningen för landsbygdsutveckling
Veterinär och Djurskydd
Telefon 010-224 96 00 (vardagar klockan 9.00 till 12.00)

Så här gör du en anmälan

Om du vill anmäla att djur missköts kan du kontakta Länsstyrelsen för att tala med en djurskyddshandläggare, se telefonnummer ovan.

Tänk på att misshandel eller olägenheter inte ska anmälas till Länsstyrelsen.

Läs mer om hur jag anmäler vanvård och brister. Här finns mer information exempelvis om vad du kan anmäla, vad du bör tänka på och vad som gäller kring anonymitet.

Om du har allmänna frågor eller funderingar och inte vill vara anonym går det också bra att e-posta till djurskydd.vastmanland
@lansstyrelsen.se

 

Checklistor och vägledningar