Övriga sällskapsdjur

Vanliga sällskapsdjur förutom hund, katt och häst är exempelvis kaniner, marsvin, fåglar, reptiler och fiskar. Länsstyrelsen kontrollerar både sällskapsdjur i hemmen och verksamheter med sällskapsdjur.

Kontroll

Länsstyrelsen kontrollerar djurhållningen hos privatpersoner när en anmälan kommer in till myndigheten. Kontrollen görs i första hand oaviserat. Anmälningar kan lämnas in anonymt, men tänk på att handlingar hos Länsstyrelsen är offentliga för allmänheten. Vid kontrollen undersöker Länsstyrelsen om djuren mår bra, får tillräckligt med foder och vatten, om utrymmena är tillräckligt stora och rätt inredda osv.

Läs mer i avsnittet Hur går en djurskyddskontroll till.

 Bild på papegoja

Verksamhet med sällskapsdjur

Den som yrkesmässigt eller i större omfattning bedriver verksamhet med sällskapsdjur ska ha ett tillstånd enligt djurskyddslagen. Ansökan lämnas till Länsstyrelsen som gör en prövning och beviljar tillstånd. 

Läs mer om Tillstånd för verksamhet.

Zoohandel

Att sälja djur i zooaffär är ett exempel på en tillståndspliktig verksamhet med sällskapsdjur. 

Läs mer om regler för sällskapsdjur på Jordbruksverkets webbplats, se länkar till höger. Du finner även checklistor för offentlig kontroll av djurskydd på olika djurslag i länkar till höger.

Kanin

Nyheter gällande kanin och fågel!

Nya regler har kommit för kaniner som används för kött- päls- och ullproduktion. Reglerna trädde ikraft den 15 juli 2014, med vissa övergångsbestämmelser gällande t.ex. mått på förvaringsutrymmen. Det har även skett förändringar i lagstiftningen för sällskapskaniner och sällskapsfåglar (tidigare kallat burfåglar) som också började gälla från och med den 15 juli 2014, med vissa undantag.

Läs mer om ändringarna på Jordbruksverkets webbplats.

 

Så här gör du en anmälan

Om du vill anmäla att ett djur far illa kan du kontakta oss på telefon, skicka e-post,  eller klicka på "Skicka meddelande" i rutan ovan. Läs mer nedan om anonymitet.

Vad ska en anmälan innehålla?
Länsstyrelsen behöver namn på djurhållaren och adress till den plats där djuren finns för att kunna handlägga din anmälan. Ange även djurslag, ungefärligt antal djur som berörs, typ av brist, ungefär hur lång tid som du sett bristerna samt annan information som kan vara värdefull för myndigheten.

Kan jag vara anonym?
Inkomna uppgifter till myndigheten blir i regel offentliga. Det gäller även ditt namn, telefonnummer, e-postadress eller annat i anmälan. Tänk alltså på att allmänheten och även den anmälde har rätt att få ta del av anmälan. Om du använder länken "Skicka meddelande" och inte uppger att du vill bli kontaktad så syns inga namn eller kontaktuppgifter till dig (såvida du inte angett detta i meddelandet).

 Länkar

Checklistor och vägledningar