Övriga sällskapsdjur 

Vanliga sällskapsdjur förutom hund, katt och häst är exempelvis kaniner, marsvin, fåglar, reptiler och fiskar. Länsstyrelsen kontrollerar både sällskapsdjur i hemmen och verksamheter med sällskapsdjur.

Kontroll

Länsstyrelsen kontrollerar djurhållningen hos privatpersoner när en anmälan kommer in till myndigheten. Kontrollen görs i första hand oaviserat. Anmälningar kan lämnas in anonymt, men tänk på att handlingar hos Länsstyrelsen är offentliga för allmänheten. Vid kontrollen undersöker Länsstyrelsen om djuren mår bra, får tillräckligt med foder och vatten, om utrymmena är tillräckligt stora och rätt inredda osv.

Läs mer i avsnittet Hur går en djurskyddskontroll till.

 Bild på papegoja

Verksamhet med sällskapsdjur

Den som yrkesmässigt eller i större omfattning bedriver verksamhet med sällskapsdjur ska ha ett tillstånd enligt djurskyddslagen. Ansökan lämnas till Länsstyrelsen som gör en prövning och beviljar tillstånd. 

Läs mer om Tillstånd för verksamhet.

Zoohandel

Att sälja djur i zooaffär är ett exempel på en tillståndspliktig verksamhet med sällskapsdjur. 

Läs mer om regler för sällskapsdjur på Jordbruksverkets webbplats, se länkar till höger. Du finner även checklistor för offentlig kontroll av djurskydd på olika djurslag i länkar till höger.

Kanin

Nyheter gällande kanin och fågel!

Nya regler har kommit för kaniner som används för kött- päls- och ullproduktion. Reglerna trädde ikraft den 15 juli 2014, med vissa övergångsbestämmelser gällande t.ex. mått på förvaringsutrymmen. Det har även skett förändringar i lagstiftningen för sällskapskaniner och sällskapsfåglar (tidigare kallat burfåglar) som också började gälla från och med den 15 juli 2014, med vissa undantag.

Läs mer om ändringarna på Jordbruksverkets webbplats.

 

Kontakta oss

Djurskydd
Landsbygdsenheten
djurskydd punkt vastmanland snabela lansstyrelsen punkt se¤djurskydd punkt vastmanland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 90 00 (växel)

Så här gör du en anmälan

Om du vill anmäla att ett djur far illa kan du skicka ett meddelande till oss. Använd länken Skicka meddelande i rutan ovan.  

Tänk på att vi behöver uppgifter om namn och adress till djurhållaren för att kunna handlägga din anmälan!

OBS!
Om du vill vara anonym:
Inkomna handlingar till myndigheten är offentliga. 
Om du vill vara anonym, uppge inte ditt namn, telefonnummer,
e-postadress etcetera i anmälan, i meddelandet eller vid kontakt med djurskyddshandläggaren.

Postadress, faxnummer och telefonnummer till djurskyddshandläggarna.

Checklistor och vägledningar

Jordbruksverkets checklistor och vägledningar