Omhändertagande av djur och djurförbud

Om man allvarligt missköter sina djur så kan Länsstyrelsen eller Polisen besluta om att omedelbart omhänderta djuret eller djuren. Man kan även förbjudas att ha hand om djur om man exempelvis har blivit dömd för djurplågeri eller brott mot djurskyddslagen eller fått förelägganden från Länsstyrelsen.
Katt vid röd lada

Omhändertagande

Länsstyrelsen eller polisen kan omhänderta djur omedelbart om det finns allvarliga brister och djuren är utsatta för ett lidande. Om Polismyndigheten omhändertar ett djur av djurskyddsskäl, ska beslutet snarast fastställas eller upphävas av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan även omhänderta djur om den som har djuren exempelvis inte följer ett eller flera förelägganden som myndigheten har meddelat, om djurhållaren är dömd för djurplågeri eller har ett djurförbud. I dylika fall behöver inte djuren vara utsatta för ett lidande vid omhändertagandet för att Länsstyrelsen ska få besluta om omhändertagande.

Länsstyrelsen ska även besluta om vad som ska hända med djuret, till exempel om det ska säljas eller avlivas. Det är Polismyndigheten som verkställer beslutet och som ansvarar för det faktiska omhändertagandet och omplaceringen av djuret.

Djurförbud

Länsstyrelsen ska förbjuda att ha hand om djur eller visst djurslag för den som

 1. inte följer ett beslut som en kontrollmyndighet har meddelat och som är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt,
 2. allvarligt försummat tillsynen eller vården av ett djur,
 3. har misshandlat ett djur,
 4. har dömts för djurplågeri, eller
 5. vid upprepade tillfällen dömts för brott mot djurskyddslagen eller vid upprepade tillfällen varit föremål för förelägganden enligt djurskyddslagen.

Den som bryter mot ett djurförbud får djuren omhändertagna och riskerar att bli åtalsanmäld.

 

Get i ett hägn

Frågor och svar

 • Mitt djur har omhändertagits av Länsstyrelsen/Polisen. Kan jag få tillbaka mitt djur igen?

  Efter omhändertagandet beslutar Länsstyrelsen om djuret ska säljas, överlåtas eller avlivas. Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten. Länsstyrelsen kan också upphäva omhändertagandet och då får du tillbaka djuret.

 

 • Jag vill ta hand om ett djur som har omhändertagits. Vart vänder jag mig?

  Efter omhändertagandet har Polisen hand om djuret. Om Länsstyrelsen har beslutat att djuret får säljas eller överlåtas kan Polisen sälja eller ge bort djuret till någon de bedömer som lämplig köpare. Du kan ta kontakt med Polismyndigheten.

 

 • Kan jag få mitt djurförbud upphävt?

  Du kan skriva till Länsstyrelsen och ansöka om upphävande av beslutet. För att få beslutet upphävt bör det ha gått en tid sedan förbudet meddelades. Du måste också kunna visa att de nya omständigheterna är så pass förändrade sedan beslutet meddelades att Länsstyrelsen kan bedöma att det inte längre finns skäl för att det ska fortsätta gälla.

Kontakta Djurskydd

Avdelningen för landsbygdsutveckling
Veterinär och Djurskydd
Telefon 010-224 96 00 (vardagar klockan 9.00 till 12.00)

Så här gör du en anmälan

Om du vill anmäla att djur missköts kan du kontakta Länsstyrelsen för att tala med en djurskyddshandläggare, se telefonnummer ovan.

Tänk på att misshandel eller olägenheter inte ska anmälas till Länsstyrelsen.

Läs mer om hur jag anmäler vanvård och brister. Här finns mer information exempelvis om vad du kan anmäla, vad du bör tänka på och vad som gäller kring anonymitet.

Om du har allmänna frågor eller funderingar och inte vill vara anonym går det också bra att e-posta till djurskydd.vastmanland
@lansstyrelsen.se

 

 Länkar