Djur och natur

Betande djur vid Kolbäcksån

Länsstyrelsen arbetar för att länets värdefulla växter, djur och naturmiljöer ska bevaras. Det innebär bland annat att bilda och sköta naturreservat, att inventera arter och naturmiljöer samt att pröva tillstånd för verksamheter som kan påverka naturmiljön. Naturreservaten och nationalparkerna är tillgängliga för friluftsliv och naturupplevelser.

Länsstyrelsen har ansvar för djurskyddet i länet. Vi arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Vi kan besluta att omhänderta djur om de far illa eller förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag.

 

 

Ring 021-19 50 19 vid rovdjursangrepp

Vårens guidningar i Västmanland

Guideprogram Västmanland

Västmanlands naturkarta

Ladda ner den digitala friluftslivsguiden Västmanlands naturkarta gratis i AppStore och Google Play.

Tipsa oss om brott i naturen

Läs mer om LONA

 

Guide till länets naturreservat

 Främmande djur och växter i vår natur