Djur och natur

Betande djur vid Kolbäcksån

Vill du besöka ett naturreservat eller annat skyddat område så hittar du mer information här. Du kan också ta reda på mer om länsstyrelsens arbete med att inventera arter och naturmiljöer. Här kan du ansöka om tillstånd för verksamheter som påverkar naturen.

Du får också information om djurskyddet i länet. Om djur far illa kan du anmäla detta till länsstyrelsen. Länsstyrelsen arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Vi kan besluta att omhänderta djur om de far illa eller förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag.

 

 

Västmanlands naturkarta

Ladda ner den digitala friluftslivsguiden Västmanlands naturkarta gratis i AppStore och Google Play.

Tipsa oss om brott i naturen

Läs mer om LONA

 

Guide till länets naturreservat

 Främmande djur och växter i vår natur