Djur och natur 

Betande djur vid Kolbäcksån
Foto: Sven-Erik Åkerman

Länsstyrelsen arbetar för att länets värdefulla växter, djur och naturmiljöer ska bevaras. Det innebär bland annat att bilda och sköta naturreservat, att inventera arter och naturmiljöer samt att pröva tillstånd för verksamheter som kan påverka naturmiljön. Naturreservaten och nationalparkerna är tillgängliga för friluftsliv och naturupplevelser.

Länsstyrelsen har ansvar för djurskyddet i länet. Vi arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Vi kan besluta att omhänderta djur om de far illa eller förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag.

 

Nyheter

Läs mer om LONA

Ring 021-19 50 19 vid rovdjursangrepp

Guide till länets naturreservat

Fakta om länet

Fakta om länet