Ändring av byggnadsminne

Ansökan om tillstånd till ändring av byggnadsminne enligt Kulturmiljölag (1988:950) 3 kap.