Bilaga till ansökan om bidrag till Kulturmiljövård. Kostnadskalkyl för byggnadsvård.

Kostnadskalkylen utgör en bilaga till arbetsbeskrivning som den antikvariske konsulten upprättat. I kalkylen redovisas specificering av kostnaderna för åtgärderna i bidragsansökan.