Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Urval: Näringsliv & föreningar, Kunskap och kompetensförsörjningRensa urval
Din sökning gav 5 träffar
 • Västmanlands Kompetenskarta

  Bland Länsstyrelsens uppdrag inom utbildning och arbetskraftsförsörjning ingår att noga följa utvecklingen av länets tillstånd genom att göra återkommande analyser och prognoser för den regionala utvecklingen, som t ex befolkning, utbildningsnivå, sysselsättning och yrke.

  Rapporten Västmanlands kompetenskarta har utarbetats av konsult Karsten Lundequist på uppdrag av Länsstyrelsen.

  Syftet ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Kunskap och kompetensförsörjning

  Rapport2011-17-Vastmanlands kompetenskarta (300 kB)

 • Lokala lärcentra i Västmanland.

  Denna kartläggning har gjorts för att följa upp hur de lokala lärcentra i Västmanland byggts upp och utvecklats under perioden 2000-2005. Ett annat syfte har varit att se på framtidsplanerna för lärcentra, när de lämnade EU-bidragen till utvecklingen har utbetalts (i de flesta fall vid utgången av 2005 eller 2006).

  Här är en kortfattad summering av undersökningens resultat.

  • Alla tio kommu ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Kunskap och kompetensförsörjning

  Rapport2006_22_LarcentraVastmanland_webb2 (623 kB)

 • Teknisk kompetens i Västmanlands näringsliv. En analys av andelen tekniker inom tillverkningsindustri och avancerade företagstjänster.

  Rapporten visar hur teknikerintensiteten är fördelad på A-, B-, och C-lag bland arbetsställen och sysselsatta inom tillverkningsindustri och avancerade företagstjänster enligt Olsson/-Vinell/Anderssons (OVA:s) indelning.

  Länsstyrelsens sammanfattande bedömning är att OVA:s indelning av arbetsställen efter teknikerintensiteten har minskat i betydelse som indikator för näringslivets sårbarhet o ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Näringslivsutveckling, Kunskap och kompetensförsörjning

  Teknisk kompetens i Västmanlands näringsliv (933 kB)

 • Arbetsplatsförlagda moment i yrkesutbildningen. En undersökning i Västmanland 2004

  Denna rapport syftar till att beskriva arbetsplatsförlagda moment i yrkesutbildningen i Västmanlands län, och i vad mån praktiken kan utökas. De yrkesutbildningar som beskrivs i rapporten är gymnasieutbildning, kvalificerad yrkesutbildning (KY), arbetsmarknadsutbildning, kommunal vuxenutbildning, folkhögskoleutbildning samt kompletterande utbildning.

  • Undersökningen visar att både utbildare o ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Kunskap och kompetensförsörjning

  Rapport2005_12_Arbetsplatsforlmoment (809 kB)

 • Mentorskap - En undersökning om intresset för mentorskap i länet

  Rapporten handlar om ett projekt med syfte att ta tillvara på den kunskap och erfarenhet som finns hos länets erfarna företagare, för att stimulera entreprenörskap och innovationer i näringslivet. Syftet på något längre sikt blir då att, utifrån ett underlag om behov och tillgång på mentorer, skapa någon form av mentorskapsbank med en fungerande matchning mellan utbud och efterfrågan på mentorer. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Kunskap och kompetensförsörjning

  Rapport2005_03_Mentorskap (1 MB)