Elbafärjan utanför Västerås, foto Henrik Wester

Aktuellt