Bidrag till samiska kulturmiljöer

Vill du vara med och påverka vilka samiska kulturmiljöer som bevaras och lever vidare? Under 2018–2020 lyfter länsstyrelsen särskilt fram berättelser om platser från Saepmie, innan de glöms bort för alltid.

​Det är viktigt att det finns en mångfald av kulturmiljöer, därför ger vi dig möjlighet att vara med och påverka vilka platser och berättelser som lyfts fram. Satsningen genomförs gemensamt vid länsstyrelserna i  – Jämtlands, Västernorrlands, Norrbottens och Västerbottens län.

Vi vill fånga upp nya berättelser från såväl kända som okända samiska kulturmiljöer. Berättelserna ska utgå från en plats som görs tillgänglig för andra genom publicering i broschyr/skrift, webbplats, skyltar, berättarkvällar eller på annat sätt.

Du är även välkommen att söka bidrag för restaurering av kåtor och andra projekt som anknyter till samernas historia.

Låter detta intessant? Tveka inte att skicka in din ansökan.

> Länk till blankettsidan

Kontakta oss så berättar vi mer! 

Information och tillgänglighet

Länsstyrelsen fördelar varje år bidrag till vård, information och tillgänglighet av kulturmiljöer i länet. Vi ger bidrag utifrån de ansökningar som allmänheten skickar in till oss.