Medborgarhuset Kusten

Medborgarhuset Kusten är beläget i anslutning till Stockviks kemiskt tekniska industri som är belägen längs kusten strax söder om Sundsvall. Kusten hade mest verksamhet mellan åren 1955 och fram till 1970-talets slut.

Mellan de åren fanns i huset bank, postkontor, bibliotek, konditori, biograf, teater, skola och ungdomsgård. Av de ursprungliga funktionerna återstår danstillställningarna samt att fotbollsklubben Stockvik fortfarande använder klubbrum, motionshall och omklädningsrum för sin verksamhet.

Historik

Kusten uppfördes efter andra världskriget när Sverige gick in i en extrem tillväxtperiod. Nu skulle tankarna om folkhemmet förverkligas och den akuta bostadsbristen skulle byggas bort.

Husbyggande var under 1950-talet fortfarande hantverksmässigt och relativt småskaligt och det gavs även utrymme till variationer i detaljutformningen.

En viktig ledstjärna i stadsplaneringen var att skapa lokala mötesplatser. Människor skulle till exempel kunna umgås i en centrumanläggning för att nyttja så vitt skilda verksamheter som biograf, danslokal och postkontor eller bedriva studiecirklar och idrott i samma anläggning.

Dessa visioner kombinerade med den stora framtidsoptimism, som präglade tiden, representeras i Folkets hus Stockvik - Medborgarhuset Kusten.

Tillkomsten

År 1945 tillsattes en kommitté som fick uppdraget att utreda frågan om ett nytt Folkets hus i Stockvik. Dåvarande Njurunda kommun och Stockholms Super Fosfats Fabrik (SSFF) drev frågan om behovet av en ny samlingslokal för de som var verksamma i Stockvik.

År 1950 såldes gamla Folkets hus till Stockviksverken och Folketshusföreningen upphörde. Den 15 mars 1953 nybildades föreningen och den 25 oktober samma år godkändes ett ritningsförslag på ett nytt Folketshus i Stockvik. Arkitekterna bakom förslaget var Åke Lundberg och Bengt Lekhammar.

Den 3 november 1953 tog disponent Nils Furst på Stockviksverken det första spadtaget till den nya anläggningen. I direkt anslutning till själva byggnaden anlades en fotbollsplan. Fotbollsplanen lär för övrigt vara en av de första i Sverige där man nyttjade spillvärme från industrin för att värma upp planen.

Byggnationen tog sexton månader och den 14 januari 1955 invigdes Kusten. Byggkostnaden uppgick till cirka 1 150 000 kronor.