Skyddad bebyggelse 

Östanbäcken och domkyrkan i Härnösand
Foto: Kerstin Byström

Länsstyrelsen kan besluta att kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer ska skyddas som byggnadsminnen.

Lagen om kulturminnen (SFS1988.950) anger att en särskilt värdefull byggnad, bebyggelsemiljö, kyrkomiljö, park, trädgård eller liknande kan skyddas som ett byggnadsminne. Byggnader kan även skyddas enligt plan- och bygglagen, vilket är en uppgift för kommunerna.

Länsstyrelsen

  • utreder och beslutar om ett objekt ska bli byggnadsminne
  • gör tillsyn av byggnadsminnen, kyrkor och begravningsplatser
  • ger tillstånd att ändra byggnadsminnen, kyrkor och begravningsplatser.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Nina Loberg
Enhetschef
Nina punkt Loberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Nina punkt Loberg snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349203

Här kan du läsa länets strategiska kulturarvsprogram

Kulturarv i utveckling