Skyddad bebyggelse 

Östanbäcken och domkyrkan i Härnösand
Foto: Kerstin Byström

Länsstyrelsen kan besluta att kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer ska skyddas som byggnadsminnen.

Lagen om kulturminnen (SFS1988.950) anger att en särskilt värdefull byggnad, bebyggelsemiljö, kyrkomiljö, park, trädgård eller liknande kan skyddas som ett byggnadsminne. Byggnader kan även skyddas enligt plan- och bygglagen, vilket är en uppgift för kommunerna.

Länsstyrelsen

  • utreder och beslutar om ett objekt ska bli byggnadsminne
  • gör tillsyn av byggnadsminnen, kyrkor och begravningsplatser
  • ger tillstånd att ändra byggnadsminnen, kyrkor och begravningsplatser.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Linnea Skog
Byggnadsantikvarie
Länsstyrelsen Jämtland
linnea punkt skog snabela lansstyrelsen punkt se¤linnea punkt skog snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253410

Aktuell information

Under juli och augusti har Länsstyrelsen Västernorrland låg bemanning på kulturmiljösidan. För brådskande eller pågående ärenden gällande kulturmiljöbidrag, samt ändring av byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen, hänvisar vi till Länsstyrelsen Jämtland.

För generella frågor kontakta länets museer.

Här kan du läsa länets strategiska kulturarvsprogram

Kulturarv i utveckling