Skyddad bebyggelse 

Östanbäcken och domkyrkan i Härnösand
Foto: Kerstin Byström

Länsstyrelsen kan besluta att kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer ska skyddas som byggnadsminnen.

Lagen om kulturminnen (SFS1988.950) anger att en särskilt värdefull byggnad, bebyggelsemiljö, kyrkomiljö, park, trädgård eller liknande kan skyddas som ett byggnadsminne. Byggnader kan även skyddas enligt plan- och bygglagen, vilket är en uppgift för kommunerna.

Länsstyrelsen

  • utreder och beslutar om ett objekt ska bli byggnadsminne
  • gör tillsyn av byggnadsminnen, kyrkor och begravningsplatser
  • ger tillstånd att ändra byggnadsminnen, kyrkor och begravningsplatser.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Sara Zandler
Bebyggelseantikvarie
sara punkt zandler snabela lansstyrelsen punkt se¤sara punkt zandler snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349215
072-2097792
Michael Thörne
Byggnadsantikvarie
michael punkt thorne snabela lansstyrelsen punkt se¤michael punkt thorne snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349260
072-2107712