Bredband

Länsstyrelsen beviljar stöd genom Landsbygdsprogrammet till bredbandsutbyggnad i Västernorrland. Utbyggnaden av bredband ska ske på kommersiell grund i marknadens regi, det vill säga av operatörerna själva för att de kan tjäna pengar på det.

Ibland bedömer operatörerna att det inte är lönsamt att bygga ut, och utbyggnad av bredbandsnät kan då ske med statligt stöd.

Bredbandsstöd kan lämnas för att skapa eller underlätta tillgång till bredband, uppgradera befintligt bredband, eller bygga ut passivt bredband, medan kanalisationsstöd ges till projekt där tomrör grävs ned (kanalisation) och andra förberedelser görs för bredband. 

Sök bidrag till bredband i Landsbygdsprogrammet

Du söker stödet via Jordbruksverkets e-tjänst, men länsstyrelsen handlägger och beslutar.

> Jordbruksverkets information om bredbandsstöd

> Läs mer om Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Projekt Dig.2020

Projektet är Västernorrlands satsning för att nå regeringens bredbandsmål att 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till minst 100 Mbit per sekund senast år 2020.

Dig.2020 

Landstinget har det regionala utvecklingsansvaret

Från och med den 1 januari 2017 har Landstinget Västernorrland det regionala utvecklingsansvaret. I och med detta har också uppdraget om att upprätthålla en funktion som regional bredbandskoordinator gått över till landstinget.

Ansvaret för olika delar i bredbandsfrågorna blir därmed uppdelade på två organisationer. För att det ska vara enklare att veta vem man ska kontakta i olika frågor som rör bredband finns nedan finns en sammanfattning av ansvarsområdena för respektive part.

Landstinget Västernorrland ansvarar bland annat för:

  • Övergripande samordning, samverkan och samarbete i bredbandsfrågor
  • Stödja och främja kommunernas arbete med bredbandsfrågor
  • Bidra till att sprida information om bredbandtäckningen i det egna länet

Länsstyrelsen Västernorrland ansvarar för:

  • Genomförande av projekt Dig. 2020
  • Landsbygdsprogrammet med stöd till bredbandsinfrastruktur