Bredband

Länsstyrelsen beviljar stöd genom landsbygdsprogrammet till bredbandsutbyggnad i Västernorrland. Utbyggnaden av bredband ska ske på kommersiell grund i marknadens regi, det vill säga av operatörerna själva för att de kan tjäna pengar på det.

Ibland bedömer operatörerna att det inte är lönsamt att bygga ut, och utbyggnad av bredbandsnät kan då ske med statligt stöd.

Bredbandsstöd kan lämnas för att skapa eller underlätta tillgång till bredband, uppgradera befintligt bredband, eller bygga ut passivt bredband, medan kanalisationsstöd ges till projekt där tomrör grävs ned (kanalisation) och andra förberedelser görs för bredband. 

Sök bidrag till bredband i landsbygdsprogrammet

Du söker stödet via Jordbruksverkets e-tjänst, men länsstyrelsen handlägger och beslutar.

> Jordbruksverkets information om bredbandsstöd

> Läs mer om landsbygdsprogrammet 2014-2020

Projekt Dig.2020

Projektet är Västernorrlands satsning för att nå regeringens bredbandsmål att 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till minst 100 Mbit per sekund senast år 2020.

Dig.2020 

Bredband är ett av flera utvecklingsområden som länsstyrelsen i Västernorrland jobbar med. Läs mer om vårt uppdrag för det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet.