Samhällsplanering och kulturmiljö

Tinget i Örnsköldsvik

Länsstyrelsens arbete med samhällsplanering ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för länets invånare och besökare. Kulturmiljön är en del av samhällets historia; den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld.

Västernorrlands län är känt för sina vackra och innehållsrika naturmiljöer, med milsvida strövområden i skogarna, ljusa älvdalar med gamla kulturlandskap, den unika Höga kusten och en övärld med livaktiga fiskelägen och varierad flora och fauna.

Vid förändringar i stads- eller landskapsbilden i områden som är känsliga för olika slag av ingrepp, måste stor hänsyn tas vid exempelvis bebyggelse-, industri- och infrastrukturplanering.  

" "

Sökbara bidrag och stöd

>  Stöd till solceller (Energimyndigheten)

Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem.

> Kulturmiljöbidrag

Bidrag för vård och information kopplat till kulturhistoriskt intressanta miljöer. Även kunskapsunderlag, exempelvis inventeringar och kulturmiljöprogram.

> Här hittar du alla sökbara bidrag och stöd

 

" " 

 Nyhetsbrev

Läget i Västernorrland

Nyheter inom utvecklingsområden som bredband, infrastruktur och transport, integration, jämställdhet, klimat och energi och kunskap och kompetensförsörjning.

> Prenumerera

> Läs tidigare nummer