Samhällsplanering och kulturmiljö 

Tinget i Örnsköldsvik
Foto: Robert Nordevi

Länsstyrelsens arbete med samhällsplanering ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för länets invånare och besökare. Kulturmiljön är en del av samhällets historia; den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld.

Västernorrlands län är känt för sina vackra och innehållsrika naturmiljöer, med milsvida strövområden i skogarna, ljusa älvdalar med gamla kulturlandskap, den unika Höga kusten och en övärld med livaktiga fiskelägen och varierad flora och fauna.

Vid förändringar i stads- eller landskapsbilden i områden som är känsliga för olika slag av ingrepp, måste stor hänsyn tas vid exempelvis bebyggelse-, industri- och infrastrukturplanering.