Kulturarv i utveckling 

Publiceringsår:
2012 
Sidantal:
84 
Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland. 2012-2015.
Kulturarv i utveckling är Länsstyrelsen, Länsmuseet och Landstinget i Västernorrlands gemensamma syn på arbetet med kulturarv och kulturmiljö i länet.
Programmets målgrupp är alla som är verksamma inom kulturarvs- och kulturmiljösektorn. Ambitionen är att programmet ska inspirera och kunna fungera som ett arbetsverktyg för alla som vill utveckla länets kulturarv.

Beställ publikation

Fyll i formuläret för att vi ska kunna skicka publikationen via post.