Kulturarv i utveckling

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
84
Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland. 2012-2015.
Kulturarv i utveckling är Länsstyrelsen, Länsmuseet och Landstinget i Västernorrlands gemensamma syn på arbetet med kulturarv och kulturmiljö i länet.
Programmets målgrupp är alla som är verksamma inom kulturarvs- och kulturmiljösektorn. Ambitionen är att programmet ska inspirera och kunna fungera som ett arbetsverktyg för alla som vill utveckla länets kulturarv.
Kommentar:
 Intern länk