Klimatanpassning i fysisk planering - Vägledning från länsstyrelserna

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-86533-61-8
Publicerad:
2012
Sidantal:
163
Sveriges länsstyrelser har gemensamt tagit fram en vägledning för hur kommuner kan arbeta med klimatanpassning i den fysiska planeringen. En folder samt en poster som beskriver arbetsprocessen att arbeta fram en klimatanpassningsplan finns även att ladda ner. Dessa finns i svensk och engelsk version.
Kommentar: