Klimatanpassning i fysisk planering - Vägledning från länsstyrelserna 

Klimatanpassning i fysisk planering
ISBN/ISSN-nr:
978-91-86533-61-8 
Publiceringsår:
2012 
Sidantal:
163 
Sveriges länsstyrelser har gemensamt tagit fram en vägledning för hur kommuner kan arbeta med klimatanpassning i den fysiska planeringen. En folder samt en poster som beskriver arbetsprocessen att arbeta fram en klimatanpassningsplan finns även att ladda ner. Dessa finns i svensk och engelsk version.
Övriga relaterade filer: