Kulturarv.nu 

Publiceringsår:
2007 
Sidantal:
88 
Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland. Utsikter 2007-2010.

Kulturarv nu är Länsstyrelsen och Länsmuseet i Västernorrlands gemensamma syn på arbetet med kulturarv och kulturmiljö i länet.

Programmets målgrupp är alla som är verksamma inom kulturarvs- och kulturmiljösektorn. Ambitionen är att programmet ska inspirera och kunna fungera som ett arbetsverktyg för alla som vill utveckla länets kulturarv.

Beställ publikation

Fyll i formuläret för att vi ska kunna skicka publikationen via post.