Kulturarv.nu

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
88
Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland. Utsikter 2007-2010.

Kulturarv nu är Länsstyrelsen och Länsmuseet i Västernorrlands gemensamma syn på arbetet med kulturarv och kulturmiljö i länet.

Programmets målgrupp är alla som är verksamma inom kulturarvs- och kulturmiljösektorn. Ambitionen är att programmet ska inspirera och kunna fungera som ett arbetsverktyg för alla som vill utveckla länets kulturarv.
Kommentar: