Remisser

Varje år kommer det in en stor mängd remisser till länsstyrelsen. Det innebär att vi får möjlighet att lämna synpunkter på förslag från olika departement, statliga verk med flera.

Länsstyrelsens yttrande över remisser finns samlade i mapparna till vänster.

Länsstyrelsen skickar många av sina förslag till beslut på remiss till berörda intressenter i länet, som kommuner, myndigheter och organisationer.


Aktuella förslag till beslut som är ute på remiss hittar du i högerspalten. 

 Miljöprövningsärenden

 Förslag till beslut om naturreservat